Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela korosti kotimaakuntansa Satakunnan puolustuspoliittista merkitystä eduskunnan käsitellessä keskiviikkona puolustusministeriön hallinnonalan vuoden 2023 budjettia.

– Väistämättä näyttää siltä, että lähiaikoina Naton ovet aukeavat, vaikka Unkari ja Turkki sisäpoliittisista syistä vielä hankaavatkin vastaan. On meille hyväksi, että kansa näyttää olevan laaja-alaisesti Nato-jäsenyyden takana. Tuleva Nato-jäsenyys pakottaa meidät tarkastelemaan uudelleen maantieteellisen sijaintimme merkitystä ja koko Suomen moninaisia turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia, Jari Koskela toteaa.

Nato-jäsenyys vaatii investointeja

Satakunnan puolustuspoliittista roolia korostaa Suomen maavoimien suurimman yksittäisen joukko-osaston Porin prikaatin sijainti. Porin prikaatilla on varuskunnat niin maakunnan pohjois- kuin eteläosassakin, Säkylässä ja Niinisalossa. Niinisalon varuskunnan Pohjankankaan harjoittelualueet ovat koko Euroopan mittavimpia ja siellä on jo nyt järjestetty lukuisia kansainvälisiä sotilasharjoituksia. Tänä vuonna järjestetyissä harjoituksissa on ollut mukana lukuisia Nato-maita.

– Nato-jäsenyys vaatii Suomelta investointeja. Näkisin tarpeellisena, että rautatieyhteys Porin syväsatamasta Niinisaloon kunnostettaisiin. Ratakäytävähän siinä on jo valmiina. Tämä mahdollistaisi raskaan puolustuskaluston kuljettamisen raiteita pitkin satamasta varuskunta-alueelle. Uskon, että Porin kaupungilla on halukkuus tehdä satamalle pienet vaadittavat korjaukset. Pidemmällä tähtäimellä toivon tietysti, koko Suomen kehäradan avaamista, jotta Itä-Suomen tavaraliikenteelle aukeaisi suora reitti Länsi-Suomen eri satamiin, Koskela sanoo.

Auttaa koko Suomea

Koskelan mielestä Satakuntaan on mahdollista muodostua Naton myötä merkittävä puolustuspoliittinen keskittymä, jossa toiminta pyörii varuskunta-alueiden sekä Porin ja Rauman satamien ympärillä. Tämä hyödyttäisi varmasti myös koko maakunnan yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Koskela nostaa satamien lisäksi esiin myös Porin lentokentän ja esimerkiksi Niinisalon varalaskupaikan, joiden arvo voi nousta Nato-jäsenyyden myötä.

– Yksi kehittämiskohde olisi myös Porin pelastusharjoitusalueen toiminnan laajentaminen nykyisestä. Pori sijaitsee sopivasti Säkylän ja Niinisalon varuskunta-alueiden välissä. Olisi kansainvälisten harjoitusjoukkojenkin kannalta hyvä, että enemmän koulutusta voitaisiin tarjota tässä lähellä eikä uutta erillistä harjoituskeskusta tarvitsisi perustaa, Koskela pohtii.

Koskela uskoo, että Satakunnan puolustuspoliittisen aseman vahvistaminen auttaa koko Suomea. Satakunnalla on mahdollisuus lanseerata itsensä koko Suomen Nato-maakuntana.

SUOMEN UUTISET