Eduskunnassa käsiteltiin keskiviikkona perussuomalaisten välikysymystä hallituksen energiapolitiikkaa koskien. Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen kritisoi puheessaan hallituksen vastuutonta energiapolitiikkaa sekä kansalaisiin kohdistettuja riittämättömiä tukitoimia energiakriisin keskellä.

– Kansalaisten tulot menevät tällä hetkellä suurelta osin perustarpeisiin kuten sähköön, lämpöön, ruokaan ja liikkumiseen. Kansalaisten ostovoima on heikentynyt merkittävästi. Kansa odottaa, että hallitus löytää mahdollisimman nopeasti vaikuttavia toimia ahdingon helpottamiseksi korkean inflaation ja kallistuneen energian hinnan kurimuksessa, sanoi Olli Immonen.

Energiakriisi seurausta vastuuttomista päätöksistä

Immosen mukaan energiakriisi on seurausta vastuuttomien poliitikkojen vastuuttomista päätöksistä.

– Näiden päätösten seurauksena Eurooppa on tullut riippuvaiseksi energiantuonnista Venäjältä. Lisäksi ydinvoimaa on ajettu alas ja liian kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vaikeuttavat tilannetta entisestään.

– Nyt esimerkiksi tästä suuresta energiariippuvuudesta joudutaan maksamaan kova hinta. Kukaan poliitikko ei tule näistä virheistä tietenkään koskaan vastuuta ottamaan, mutta on selvää, että historia tulee heidän nimensä muistamaan, Immonen kritisoi.

Kriisin pitkittyminen on todennäköistä

Immosen mukaan energiakriisi ei voinut tulla hallitukselle yllätyksenä, sillä Venäjälle kaasu on ollut kiristämisen väline jo vuoden 2008 Georgian sodasta lähtien.

– Perussuomalaiset ovat jo pitkään varoittaneet Venäjä-riippuvuudesta ja korostaneet omavaraisuuden ja huoltovarmuuden tärkeyttä. Vanhojen puolueiden olisi tullut kuunnella näitä ajatuksiamme.

On todennäköistä, että energiakriisi tulee pitkittymään, koska uusien voimalaitosten, siirtolinjojen ja nestekaasuterminaalien toteuttamiset ovat hitaita prosesseja.

– Hallituksen on nyt viimein keskityttävä kotitalouksia tukeviin toimenpiteisiin sekä sähkön tarjonnan lisäämiseen. Tarpeettomasti ylläpidettävää korkeaa hintatasoa on pyrittävä korjaamaan nopealla aikataululla, Immonen vaati.

Turve takaisin ja päästökauppa seis

Immonen kritisoi hallitusta turvetuotannon alasajosta ja vaati turvetta takaisin osaksi suomalaista energiapalettia.

– Turvetta tarvitaan huoltovarmuuden ylläpitämiseksi. Sen alasajo oli hallitukselta käsittämätön virhe. Käsittämätöntä on myös se, että romutuspalkkioita maksettiin turvekoneista vielä Venäjän hyökkäyksen alettua.

Päästökaupan todelliset ilmastovaikutukset on todettu minimaalisiksi.

– Päästökaupan seurauksena teollisuus, työpaikat ja päästöt vain siirtyvät maihin, joissa päästöistä ei kanneta huolta minkään vertaa. Päästökauppa onkin keskeytettävä pikaisesti. Jopa Keski-Euroopan maista löytyy kannatusta keskeyttämiselle. On vastuutonta, että sen sijaan EU-komissiossa ja Suomen hallituksessa tälle täysin järkiperäiselle ehdotukselle ei löydy kannatusta, Immonen totesi.

Hallituksen on ryhdyttävä toimiin

Perussuomalaiset ovat vaatineet hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikkaan suunnanmuutosta.

– Suomelle haitallisen äärivihreän sähläämisen on loputtava. Suomen ilmastotavoitteita on siirrettävä vuodesta 2035 EU:n tavoitevuoteen 2050 ja EU:n Fit for 55 -esitykset on hyllytettävä. Hallitus ei saa itsepintaisesti pitää kiinni epärealistisista Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä. Edullisempi energian hinta ja huoltovarmuus ajavat tärkeydessään näiden edelle.

Immosen mukaan hallituksen on huolehdittava jatkossa riittävästä säätövoiman määrästä ja korjattava vihreän siirtymänsä virhettä.

– Tuulivoimalle on asetettava säätövoimavelvoite. Lisäksi Suomeen tarvitaan lisää ydinvoimaa. Hallituksen on helpotettava ja tuettava vakaan sähköntuotannon tuotantomuotoa. Ydinvoimaloiden lisärakentaminen on mahdollistettava muuttamalla lainsäädäntöä erityisesti pienydinvoimaloiden osalta.

– Kaasun hintakattoa on harkittava ja kansalliseen sähkömarkkinalakiin on kirjattava kohtuullisuusvaatimus. Tuotantoa on lisättävä ja laajennettava ilmastotavoitteiden kustannuksellakin.

Oma kansa ensin

Immonen kehotti hallitusta ryhdistäytymään ja ryhtymään ajamaan sekä kansallisesti että EU-pöydissä suomalaisten etua.

– Suomea ei saa laittaa maksamaan muiden maiden energiapoliittisista virheistä. Verotusoikeus ja verotulot kuuluvat kansallisiin käsiin. EU:n perussopimukset ja eduskunnan viralliset kannanotot antavat tukea sille, ettei yhteisvastuita ja tulonsiirtoja edistetä. Tästä on pidettävä kiinni tämänkin kriisin keskellä. Oma kansa ensin -ajattelu on sitä kaikkein vastuullisinta politiikkaa, Immonen painotti.

Suomen Uutiset