Perussuomalaiset tyrmää kansallisen energia- ja ilmastostrategian haitallisena Suomen kilpailukyvylle ja työllisyydelle. Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas huomautti puolueen ryhmäpuheenvuorossa, että hallitus tunnustaa ohjelman heikentävän ostovoimaa ja heikentävän työllisyyttä.

Mauri Peltokangas luetteli vaikutusarvioita raportista:

– Päästöjen vähentämiseksi tarvittavat toimet aiheuttavat lisäkustannuksia, jotka kasvavat päästöjen vähennystavoitteen myötä.

– Päästöjen vähennysten lisähinta leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, jolloin kulutuskysyntä laskee ja myös kulutustavaroiden kysyntä laskee.

– Ilmastopolitiikka aiheuttaa “rakennemuutoksia”: kokonaistyöllisyys pienenee, kotitalouksien asuminen ja liikkuminen kallistuvat, ja samalla myös muiden tuotteiden ja palveluiden hinnat kohoavat.

Talousvaikutuksia arvioitu minimaalisesti

Kokonaisuudessaan 146-sivuisessa selonteossa käsitellään kansantaloudellisia vaikutuksia vain kolmen sivun verran.

– Perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia tai sukupuolivaikutusten arviointia te olette kuitenkin käsitelleet kymmenen sivun verran. On surullista lukea millaisessa tärkeysjärjestyksessä asiat teillä ovat! Peltokangas latasi.

Hallitus haluaa vaieta vaikutuksista

Selonteko kertoo sähköistämisen tehostavan taloutta, mutta Peltokangas arvioi, että koska sähköä ei tule olemaan riittävästi vuosiin Euroopassa, todellisuus tulee olemaan aivan toisenlainen.

– Mitä enemmän sähköistämme, sen vähemmän tuottavia me tulemme olemaan.

– Ilmastopolitiikka köyhdyttää suomalaisia, ja teidän selontekonne myöntää tämän ääneen, vaikka te täällä eduskunnassa yritätte muuta väittää! Ei ihme, että te haluatte ennemmin puhua sukupuolivaikutuksista, Peltokangas totesi.

Tavoite täysin epärealistinen

Peltokangas huomautti, että hallitusohjelman asettama hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 on huomattavasti kunnianhimoisempi kuin EU:n sitova tavoitevuosi.

Hallituksen Suomelle asettama tavoite edellyttää jo vuoteen 2030 mennessä suurempia päästövähennyksiä kuin mitä nykytietämyksen valossa on mahdollista saavuttaa. Tavoitteet jäävät perussuomalaisten arvion mukaan EU:lta ja etenkin Suomelta saavuttamatta.

Sähkön hintaan ei esitetä ratkaisuja

Selonteko ei Peltokankaan mukaan esitä pitkän aikavälin ratkaisuja sähköntuotantokapasiteetin riittävyyteen ja sitä kautta sähkön hintaan.

– Perussuomalaiset on viime syksystä lähtien varoittanut uhkaavasta energiakriisistä ja esittänyt erilaisia toimenpiteitä, niin akuutteja ja nopeita kuin rakenteellisia uudistuksia. Ei ole kelvannut.

– Venäjän hyökkäys on energiakriisin vain akuutti aiheuttaja. Sähkön hinnan moninkertaistuminen ja uhka sen loppumisesta Euroopassa ja Suomessa johtuu pitkään harjoitetusta energia- ja ilmastopolitiikasta, joka on mahdollistanut Venäjä-riippuvuuden, Peltokangas arvosteli.

Tämä aiheuttaa Peltokankaan mukaan sen, että työssäkäynti on monelle kannattamatonta, maatalous on hätätilassa, kuluttajahinnat kasvavat ja yritysten kilpailukyky heikkenee.

Sähkökatkot ovat hallituksen vaihtoehto

Peltokangas syytti hallitusta siitä, että se on omilla toimillaan ajanut turvetuotannon alas. Lisäksi hallitus ei Peltokankaan mukaan keskity vara- eikä säätövoimaan eikä se ole antanut selonteossa ydinvoimalle sen ansaitsemaa roolia.

– Nämä puutteet johtavat siihen, että hallitus aikoo hoitaa energiakriisiä kiertävillä sähkökatkoilla, Peltokangas huomautti.

– Kun ensi talvena tavalliset suomalaiset istuvat kylmissä kodeissaan kynttilän valossa Afrikan tähteä pelaten, on ilmastopolitiikka ajautunut henkiseen ja taloudelliseen konkurssiin. Ennen vaalipäivää moni ehtii kärsiä vilua ja nälkää, kiitos hallituksen saamattomuuden!

Muille maille rahaa riittää

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa vuosikertomuksessaan, että Suomi on ulkoministeriön kehitysyhteistyön puitteissa maksanut vuosina 2010–2021 1 207 miljoonaa euroa muiden maiden ilmastotoimia.

– Kuulitte oikein, 1,2 miljardia euroa veronmaksajilta kerättyä rahaa! Tämä voi olla ilmastonkin kannalta kustannustehokkaampaa toimintaa kuin suomalaisten kurittaminen, mutta VTV toteaa seuraavaa, tarkka lainaus:

”Tarkastuksessa havaittiin, että Suomella ei ole kuitenkaan ollut julkista suunnitelmaa kasvavan ilmastorahoituksen määrästä, kohdentamisesta tai tuloksellisuudesta.”

Ja lahjoittaminen muualle lisääntyy

VTV toteaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen linjanneen, että Suomen ilmastorahoitusta lisätään. Jo nyt kehitysyhteistyövaroista 15 prosenttia menee ilmastohankkeisiin.

– Tämä siis ilman kunnollisia suunnitelmia tai tuloksellisuuden seurantaa! Tämän kokoluokan vastuuttomuus on ennenkuulumatonta jopa vihervasemmiston lempiaiheessa, maailman halaamisessa, Peltokangas ihmetteli.

Keskuspankin painokoneet yskivät jo

Peltokangas arvosteli myös EU:n ilmastotoimia sisältävää 55-valmiuspakettia, joka alustavien vaikutusarvioiden mukaan aiheuttaa miljardien vuotuisen lisälaskun suomalaisille.

– Kun Suomi on hoitanut oman ilmastotaakkansa erinomaisesti, Suomelta vaaditaan enemmän toimia. Luulisi, että aiemmista seikkailuista, solidaarisuuden nimellä kulkevasta Suomen lypsämisestä ja edelläkävijyysriemuista olisitte jo oppineet jotain. Hallituksemme EU-edunvalvonta ja asioiden tärkeysjärjestys ovat surkeaa ja sekaisin.

– Tuntuu siltä, että sekä EU että te, arvoisa hallitus, elätte unimaailmassa. Jos ette ole huomanneet, keskuspankin painokoneet yskivät jo, kun markkinakorot ovat nousseet. Suomalaisten rahat eivät tähän tule riittämään, eikä taikaseinä tule teidän hankkeitanne maksamaan, Peltokangas painotti.

SUOMEN UUTISET