Perussuomalaiset hiillosti eilen kyselytunnilla hallitusta EU:ssa tekeillä olevasta sosiaalisesta ilmastorahastosta – saamatta selviä vastauksia. Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen painottaa, että sosiaalirahaston kohdalla EU on jälleen operoimassa sellaisella politiikan alueella, joka ei sille perussopimusten mukaan edes kuulu. – Tätä ei voida hyväksyä, ja hallituksen on yksiselitteisesti tyrmättävä tällaiset esitykset.

Kansanedustaja Olli Immonen kirjoittaa Facebookissa ilmastorahastosta, joka olisi jälleen uusi EU-tulonsiirtomekanismi. Suomalaisen osa kuviossa olisi yhtä karu kuin ennenkin.

– Samaan aikaan kun moni suomalainen on pulassa elinkustannusten nousun seurauksena, Suomea ollaan ajamassa mukaan EU:n uuteen ”sosiaaliseen ilmastorahastoon”, josta rahoitetaan muiden EU-maiden sosiaaliturvaa – suomalaisten kustannuksella! Perussuomalaiset kysyivätkin tänään eduskunnan kyselytunnilla tämän uuden rahaston perustamisesta. Kyse on suomalaisten kannalta ERITTÄIN merkittävästä asiasta.

– Sosiaalirahasto on puhdas tulonsiirtomekanismi ja tukipaketti, jolla osallistutaan jäsenvaltioiden sosiaaliturvan rahoittamiseen. Jäsenmaiden on tarkoitus luovuttaa neljäsosa uuden tieliikenteen ja rakennusten lämmityksen päästökaupan huutokauppatuloista EU:n omiksi varoiksi, jotka ohjataan sosiaalirahastolle.

Suomea käytetään hyväksi

Immonen huomauttaa, että Suomesta on tulossa ikuinen EU-nettomaksaja.

– Tulojen tasaus EU-tasolla jäsenmaiden suhteellisen vaurauden perusteella tarkoittaisi Suomelle valtavaa maksuosuutta ja siten myös muiden EU-maiden päästövähennysten kustantamista. Rahasto kasvattaisi Suomen maksuja unionille yhteensä 330 miljoonalla eurolla vuosina 2025–2027. Suomi puolestaan voisi saada enimmillään samalla aikajaksolla vain noin 109 miljoonaa. Suomi – EU:n ikuinen nettomaksaja. Hyväksikäytetty.

– Uusi sosiaalirahasto (nimi voisi aivan hyvin olla sosialismirahasto) rankaisisi erityisesti niitä jäsenmaita, jotka ovat tehneet paljon työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja palkitsisi jäsenmaita, jotka eivät ole hoitaneet asioitaan. Jos tämä kuulostaa teidän mielestänne kierolta ja epäoikeudenmukaiselta, niin voin kertoa, että sitä se nimenomaan onkin.

Oliko edellinen EU-paketti kertaluontoinen?

Viime vuonna läpi menneen, perussuomalaisten vastustaman EU-elvytyspaketin piti olla kertaluontoinen, mutta toisin näyttää käyvän. Immonen moittii hallituksen venkoilua.

– Suomen hallituksen ajama löysä linja asiassa on vastoin eduskunnan aikaisemmin hyväksymiä kirjauksia, joissa eduskunta edellyttää, että elpymisväline pidetään poikkeuksellisena ja kertaluonteisena ratkaisuna ja että järjestely ei toimi ennakkotapauksena, eikä Suomi hyväksy vastaavan järjestelyn toistamista tai muuttamista pysyväisluonteiseksi. Aiemmin on myös kirjattu, että eduskunta edellyttää, että Suomi ei sitoudu toimiin, jotka muokkaavat Euroopan unionia epäsymmetrisen tulonsiirtounionin suuntaan. Onko tässä takinkäännön maailmanennätys?

– Sosiaalisessa ilmastorahastossa ei ole oikeasti kyse ympäristöpolitiikasta vaan sosiaalipolitiikasta. EU:lla ei ole kuitenkaan perussopimusten mukaan toimivaltaa sosiaalietuuksien rahoittamiseen, eikä EU:n perussopimuksissa ole määräyksiä perusturvan vähimmäistasosta sosiaaliturva- ja huoltojärjestelmien osalta. Nämä kysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.

EU hamuaa rajatonta toimivaltaa

Jos sosiaalinen ilmastorahasto hyväksytään, alkaa unionin toimivalta muodostua lähes rajattomaksi, Immonen huomauttaa.

– Rahaston myötä unionin toimivalta ulottuisi myös suoriin tukiin. Sosiaalipoliittiset kysymykset tulee säilyttää jokaisella jäsenmaalla itsellään, eikä niitä tule missään tapauksessa kytkeä osaksi ilmastopolitiikkaa.

– Sosiaalirahaston kohdalla EU operoi sellaisella politiikan alueella, joka ei sille perussopimusten mukaan kuulu. Tätä ei voida hyväksyä, ja hallituksen on yksiselitteisesti tyrmättävä tällaiset esitykset.

Kertakaikkiaan härskiä menoa

Myös kansanedustaja Mari Rantanen tylyttää hallitusta jälleen omien kansalaisten unohtamisesta.

– Tämän päivän uutisia. Hallituksella EI ole rahaa tukea suomalaisten elämisen kustannuksia esimerkiksi polttoaineveroa laskemalla, Rantanen kirjoittaa Facebookissa.

– Hallituksella ON rahaa Eu:n uusiin tukipaketteihin, maahanmuuttajien perheenyhdistämisen helpottamiseen sekä maahanmuuttajien ja heidän perheidensä haalimiseen opiskelija- ja kasvuyrittäjä-viisumin avulla. On härskiä menoa. Kertakaikkiaan. Tämä painajainen on saatava loppumaan ja saatava sinivalkoinen vaihtoehto. Siksi PS.

Katso myös videokooste eduskunnan kyselytunnilta, jossa puidaan sosiaalista ilmastorahastoa:

SUOMEN UUTISET