Eduskunta joutui poikkeuksellisen kiireellisesti käsittelemään komission ehdotuksen korkeisiin energian hintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä. Toimenpidelistalla olivat muun muassa energiayhtiöiden ylisuurten tuottojen verotus, veroluonteinen solidaarisuusmaksu sekä maakaasun ja sähkön hintojen erottaminen toisistaan.

Perussuomalaisten mielestä komission ehdotuspaketti oli tehty niin kiireellä, ettei se juuri vastannut ongelmiin eli sähkön korkeisiin hintoihin.

– Kyllä ehdotuksesta jäi hutiloidun työn maku, suuren valiokunnan perussuomalaiset kansanedustajat Jani Mäkelä, Ritva Elomaa, Olli Immonen, Lulu Ranne ja Jenna Simula tuskailevat.

– Kansalaisilla on oikeasti suuri huoli sähkön hinnoista, ja komissio tyytyy pitkälti mikromanageeraamaan aivan toissijaisilla asioilla.

Suurin ongelma mekanismissa

Perussuomalaiset huomauttaa, että komission esityksessä on mietitty vain sellaisia keinoja, joilla pitkäaikaisesta kriisistä huolimatta ei muutettaisi nykytilaan sopimatonta sähkömarkkinamekanismia. Perussuomalaisten mielestä mekanismista tulisi luopua vallitsevan tilanteen vuoksi vähintäänkin väliaikaisesti.

– Suomen sähköntuotanto on suurelta osin päästötöntä, mutta markkinamekanismin ja yhteisen sähkömarkkinan kautta meille kantautuu hintapaineita ulkomailta. Me siis maksamme esimerkiksi Saksan virheistä tulla riippuvaiseksi venäläisestä kaasusta. Tilanne on Suomelle epäreilu, koska emme voi vaikuttaa ulkomaiden sähköntuotantotapoihin, perussuomalaiset huomauttavat.

Sähköpula mahdollinen

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid on ilmoittanut, ettei sähkö välttämättä tule riittämään ensi talvena. Aiemmin vajeet on korvattu tuontisähköllä, mutta Norjan ilmoitus mahdollisista vientirajoituksista muutti laskelmat täysin.

– Jos sähkö on vaarassa loppua, niin siihen auttaa vain tuotannon lisääminen tai kulutuksen vähentäminen. Tuotantoa ei hetkessä loihdita lisää, joten kulutuksen vähentäminen jää jäljelle, perussuomalaiset kommentoivat.

Komission ehdotuksista yksi osa käsitteli sähkön kulutuksen vähentämistä. Perussuomalaisten mielestä se on ehdotuksen ainoa järkeenkäypä osa.

– Loppuosa ehdotuksesta oli seteleiden siirtelyä paikasta toiseen. Komissio näyttää irtaantuneen todellisuudesta lopullisesti, sillä jos sähkö uhkaa loppua kesken, niin sen hinta nousee niin paljon kuin vain mahdollista. Tällä haavaa sähkön hinnalle ei ole mitään rajaa.

Rahasäkkejä rajojen taa

Perussuomalaiset arvelevat, että komission esityksessä varottiin tarkasti koskemasta eurooppalaiseen sähkömarkkinamekanismiin. Kiertoteitä hakiessaan komission esitys jäi näpertelyksi.

– Komissiolla on useita sellaisia sokeita pisteitä, joihin ei kajota suurin surminkaan siitä huolimatta, että usein ne ovat ongelmien syy. Huoltovarmuuden asiantuntijat nimenomaan kehottivat puuttumaan tähän.

– Olivat ne sokeat pisteet yhteisvaluutta, päästökauppamekanismi tai tällä kertaa sähkön hintamekanismi, niin pyhät lehmät jatkavat hyvinvointitappioiden tekoa. Eurokriisiä on sammutettu noin kymmenen vuotta heittelemällä rahasäkkejä rajojen taa aina aika ajoin. Tässäkin ehdotuksessa tällainen mahdollisuus tuotiin esille. Windfall- sekä solidaarisuusverojen tai tuottokattojen kanssa operointi ei edes kuulu komission toimivaltaan.

Suomen Uutiset