Komission ehdotuksesta muodostuu vaikutelma, että se pyrkii määräämään yhden jäsenmaan maksamaan toisen jäsenmaan energiapoliittiset virheet ja energiauudistukset, suuren valiokunnan perussuomalaiset toteavat.

Euroopan komissio on antanut uuden ehdotuksen niin sanotun REPowerEU:n rahoituksen kanavoimiseksi elpymis- ja palautumistukivälineen kautta. Perussuomalaiset eivät hyväksy uutta ehdotusta ja jättivät asiaan vastaehdotuksen suuressa valiokunnassa.

– Elpymispaketin miljardeja ollaan siirtämässä energiakriisin hoitamiseen, vaikka elpymisvälineen käyttöalan laajentaminen rikkoo räikeästi tarkkarajaisuuden kriteereitä. Lisäksi se on omiaan tekemään järjestelystä pysyväluontoisen, mikä olisi ristiriidassa aikaisempien eduskunnan kannanottojen kanssa, huomauttavat perussuomalaisten suuren valiokunnan jäsenet Lulu Ranne, Jani Mäkelä ja Ritva Elomaa.

Ongelmat eivät poistu uusilla laskentatavoilla

– EU:n tavoite irrottautua venäläisestä energiasta on tärkeää. On kuitenkin enemmän kuin kyseenalaista, että elpymis- ja palautumistukivälinettä käytettäisiin muuhun kuin mihin väline on alun perin luotu. Komission ehdotuksesta muodostuu myös vaikutelma, että se pyrkii määräämään yhden jäsenmaan maksamaan toisen jäsenmaan energiapoliittiset virheet ja energiauudistukset, lisäävät perussuomalaiset.

Ehdotuksen perustavanlaatuiset ongelmat eivät poistu perussuomalaisten mukaan luomalla uusia laskentatapoja tai hakemalla uusia rahoituskanavia.

– On myös huomattava, että rahoitustuki ei välttämättä kohdennu tarkoituksenmukaisesti, vaan tuilla saatetaan esimerkiksi pitää fossiilisen energian hinta matalalla tasolla. Tässä mielessä etukäteen jaetut tuet saattavat lisätä moraalikatoa, jäsenet epäilevät.

Lainaosuuksien uudelleenjako

Mahdollisesta miljardien uusjaosta ei ole vielä annettua esitystä, mutta osa EU-maista on jo vaatinut lainaosuuksien jakamista uudelleen jäsenmaiden välillä. Tällä kyseiset maat tavoittelevat itselleen isompaa pottia, mikä voi vähentää Suomen saantoa entisestään.

– Suomen hallitus ei ole tähän reagoinut, eikä sillä ole taaskaan neuvottelutavoitetta, joka ajaisi Suomen kansallista etua. Tällainen flegmaattisuus johtaa herkästi Suomelle epäedullisiin ratkaisuihin isojen jäsenmaiden huolehtiessa omista eduistaan, toteavat perussuomalaiset.

Suomen Uutiset