Hallituksen esittelemät rajavartio- ja valmiuslain muutokset ovat parhaillaan käsittelyssä eduskunnassa. Samaan aikaan vihervasemmistolaiset kansanedustajat ja hallitus ovat jo ehtineet levittää runsaasti harhaanjohtavaa tietoa, jonka mukaan Suomen ei muka olisi mahdollista suojata ulkorajojaan siirtolaisilla itärajan yli toteutettavan hybridihyökkäyksen varalta. Tosiasiassa kansainvälisen oikeuden mukaan Suomi voi estää ulkomaan kansalaisilta pääsyn Suomen alueelle.

Juhannuksen lähestyessä eduskunnassa käydään tiukkaa vääntöä rajavartio- ja valmiuslain muutoksista. Oppositio perussuomalaisten johdolla on toistuvasti nostanut esille, että hallituksen alkuperäiset esitykset lainsäädäntöuudistuksista eivät paranna Suomen mahdollisuuksia torjua laajamittaista maahantuloa – ainoastaan tulijoiden vastaanottoa parannetaan. Perussuomalaiset määrätietoisesti vaatii lakiin toimivia pykäliä, joilla voidaan estää siirtolaisilla toteutettava hybridihyökkäys.

Perussuomalaiset vaatii, että lakiin on kirjattava mahdollisuus lakata ottamasta vastaan rajalla turvapaikkahakemuksia tarvittaessa, jos turvapaikanhakijoiden massoilla pyritään painostamaan Suomea.

Rajavartio- ja valmiuslain muutoksista kuitenkin levitetään, erityisesti vihervasemmistolaisten kansanedustajien toimesta runsaasti väärää tietoa siihen liittyen, miksi Suomen ei muka olisi mahdollista suojata rajojaan.

Vihreiden johdossa oleva sisäministeriö esitti toukokuussa sosiaalisessa mediassa hämmentävän viestin, jonka mukaan Suomen ei muka olisi mahdollista sulkea rajaa edes poikkeusoloissa.

Perussuomalaiset on viime aikoina korjannut toistuvasti virheellisiä väitteitä ja vihjailuja rajaturvallisuuteen liittyen. Kansanedustaja Mari Rantanen huomauttaa, että Suomella on oikeus päättää keitä se alueelleen päästää ja Suomen on voitava suojella omaa kansaansa kansallista turvallisuutta uhkaavilta toimilta.

– Mutta meillä tulkitaan kaikkea toisinpäin, jokaisella tänne haluavalla on oikeus tulla maahamme sisään. Tilanne on täysin päätön, Rantanen kirjoittaa blogissaan.

Suomessa jo tuhansia laittomasti

Turvapaikanhakijoiden massoilla Suomeen toteutettavan hybridihyökkäyksen keskeinen vaara olisi varsinkin ihmismassojen päästäminen Suomen rajojen sisäpuolelle tehtailemaan hakemuksia ja odottelemaan käsittelyjä.

Kuten hyvin tiedetään, kun tulijan on onnistunut päästä Suomen rajan yli, käytännössä Suomesta ei useinkaan tarvitse poistua, sillä kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen on mahdollista valittaa päätöksestä tai hakea turvapaikkaa uusilla perusteilla, jolloin hakemusralli jää vuosiksi pyörimään.

Suomessa elää myös suuri joukko laittomasti maassa olevia ihmisiä, joiden tarkempaa lukumäärää ei edes tiedetä. Arvioiden mukaan puhutaan useista tuhansista, mahdollisesti jopa 10 000 ihmisestä, joiden oleskelu maassa ei ole viranomaisten tiedossa tai sallimaa.

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri on myös pitänyt eduskunnassa esillä sitä, että Suomen hallinto-oikeudet ovat ruuhkautuneet, osin jo lähes tukossa maahanmuuttoasioiden käsittelyn vuoksi, jolloin kantasuomalaisten asioiden, kuten rakennuslupa-asioiden käsittely viivästyy.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra esitti tällä viikolla ehdotuksen, joka täyttäisi vihreiden vaatimuksen turvapaikanhakuoikeuden jatkumisesta myös poikkeusoloissa, mutta jolla turvattaisiin Suomen ulkorajat. Purra ehdotti, että itärajan kautta Suomeen pyrkivien turvapaikkahakemukset keskitettäisiin Suomen konsulaattiin Moskovaan, jolloin rajalla kohdistuva paine hellittäisi.

Purran kuvaama rajapykälä itse asiassa on jo kirjoitettu valmiiksi, mutta se vedettiin pois poliittisista syistä hallituksen iltakoulussa. Poistetussa pykälässä turvapaikkahakemukset olisi keskitetty Moskovaan.

Suomen kansalaisella laajemmat perusoikeudet

Hallituspuolueiden, erityisesti vihreiden, edustajat pyrkivät puheissaan vihjaamaan, että Suomi ei muka pystyisi pitämään vieraiden valtioiden kansalaisia rajojen ulkopuolella. Oikeudellisesti tarkasteltuna asianlaita ei kuitenkaan ole näin. Vieraan valtion kansalaisella ei ole yleistä oikeutta tulla Suomeen.

Suomen perusoikeuksista säädetään Suomen perustuslain 2. luvussa. Perusoikeudet suojaavat yhdenvertaisesti kaikkia Suomessa olevia ihmisiä, mutta Suomen kansalaisilla on kuitenkin vieraiden valtioiden kansalaisia hieman laajemmat perusoikeudet, mikä ilmenee myös maahan saapumista ja maassa oleskelua koskevasta perustuslain 9 §:n liikkumisvapaussäännöksestä. Sen mukaan vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa on Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella.

Onkin erittäin tärkeää huomata, että ulkomaalaisen liikkumisvapaus edellyttää oleskelua Suomessa laillisesti. Lisäksi perustuslain 9 §:ssä todetaan selvästi, että Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan tai karkottaa maasta, mutta ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla.

Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on aiemmin todennut, että ulkomaalaisen oikeus asettua maahan ei ole perus- tai ihmisoikeus eikä sellaista oikeutta voi johtaa myöskään kansainvälisen oikeuden pääsäännöistä.

Ulkomaalaisen maahantulo-oikeudesta säädetään lailla

Siinä missä Suomen kansalaista ei siis saa perustuslain mukaan estää saapumasta Suomeen, Suomella on oikeus päättää siitä, päästääkö se alueelleen vieraan valtion kansalaisia. Perustuslakiin kirjatun säännön mukaan ulkomaalaisen oikeudesta saapua Suomeen säädetään erikseen lailla.

Kansainvälinen oikeus tunnustaa valtioiden suvereenisuuden, josta seuraa valtioiden yksinomainen toimivalta päättää muiden valtioiden kansalaisten maahantulosta. Periaate on johdettavissa kansainvälisistä sopimuksista. Esimerkiksi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (KP-sopimus) ei ole määräyksiä ulkomaalaisen oikeudesta saapua toiseen valtioon.

Ulkomaalaisen oikeutta saapua toisen valtion alueelle perus- ja ihmisoikeuskysymyksenä tarkastellaan myös syksyllä julkaistavassa oikeustieteen tohtori Petter Kavoniuksen tutkimuksessa, joka tarkastelee haitallisen maahanmuuton vaikutuksia perusoikeuksien toteutumiseen.

– Perus- ja ihmisoikeus ei ole Suomen asettaminen kaikkien maailman ihmisten sosiaaliturvan takaajaksi, eli kaikkien maailman ihmisten oikeus saapua suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, Kavonius sanoo.

SUOMEN UUTISET