Valmiuslakiin esitetyt muutokset eivät tule esitetyssä muodossaan estämään siirtolaisten käyttöä hybridivaikuttamisen välineenä. Esitetyt uudistukset vain helpottavat siirtolaismassan vastaanottoa, kuljettamista ja majoittamista. Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas ei voi hyväksyä sellaisia pykäliä, joilla vastataan laajamittaiseen maahantuloon heikentämällä suomalaisten oikeuksia omaisuuteen ja perusturvaan.

– Suomalaisten oikeudet eivät missään olosuhteissa saa kärsiä siitä, että maahantulijoita vastaanotetaan. Esityksessä on pykäliä, jotka mahdollistavat esimerkiksi ajoneuvojen ja kiinteistöjen haltuunottoa sekä suomalaisten sosiaaliturvan heikennyksiä laajamittaisen maahanmuuttoaallon tapahtuessa, Mauri Peltokangas sanoo.

– Meidän tulee pystyä sulkemaan rajat kokonaan ja keskeyttämään turvapaikkahakemusten vastaanottaminen tilanteessa, jossa siirtolaisia käytetään hybridivaikuttamisen välineenä.

Suomalaisten turvallisuus ensin

Peltokankaan mukaan pykälä rajojen sulkemisesta ja turvapaikkahakemusten keskeyttämisestä pitäisi saada jo ihan normaaliajan lainsäädäntöön. Rajavartiolaitoksen virkamiehet noudattavat kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, eikä heillä ole nyt mitään keinoja tulijoiden estämiseksi.

– Näin voisimme reagoida tilanteeseen hybridioperaation vaatimalla nopeudella eli välittömästi. Meidän on tarjottava viranomaisille tarvittavat keinot mahdollisen hybridioperaation varalle, Peltokangas sanoo.

Peltokangas kertoo, että perussuomalaiset eivät suinkaan vastusta koko hallituksen esitystä, vaikka hallituspuolueista tällaisia väitöksiä on sadellutkin. Perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti vaatineet vain tiettyjä suomalaisten turvallisuudelle oleellisia kohtia muutettavaksi.

– Suomalaisten turvallisuus ei ole hallitukselle prioriteetti, Peltokangas toteaa.

Hallitus vetoaa jälleen kansainvälisiin sopimuksiin

Peltokankaan mukaan hallitus on ottanut tavakseen kiertää kiperiä kysymyksiä yhä useammin vetoamalla Euroopan unioniin tai kansainvälisiin sopimuksiin. Tälläkään kertaa hallitus ei tee poikkeusta.

– Kansainväliset sopimukset eivät estä Suomea sulkemasta rajojaan. Näin ovat toimineet myös useat muut EU-maat, eikä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ole näitä maita siitä moittinut. Kysymys on hallituksen tahtotilasta, Peltokangas sanoo.

Perussuomalaiset tahtovat, että lainsäädäntö antaa rajaviranomaiselle vapauksia toimia. Näin estetään hybridioperaatiot tehokkaasti, sillä ilman oikeanlaista lainsäädäntöä ei ole edellytyksiä estää yhdenkään henkilön maahantuloa.

– Tässä hetkessä rajan ammattilaisilla täytyy olla työkalut toimia. Tämä mahdollistetaan vain pykälillä, jotka oikeuttavat suorittavan portaan estämään hybridioperaatiot käytännössä, Peltokangas painottaa.

SUOMEN UUTISET