Hallituspuolue vihreiltä voidaan kysyä loputtomasti, mistä oikein kiikastaa, kun Suomen hallitus ei saa aikaiseksi rajaturvallisuuden varmistavia lakipykäliä, joilla estetään siirtolaisilla toteutettava hybridihyökkäys Suomen itärajan kautta. Vastaukseksi tulee aina samaa kiertelyä ja kaartelua asian vierestä. Uusimman näytteen vihreästä sanataiteilusta antoi tänään vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen MTV:n uutisaamussa.

Kuten hyvin tiedetään, hallitus kieltäytyy tuomasta eduskuntaan lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi itärajan sulkemisen ja turvapaikkahakemusten keskeyttämisen siirtolaisilla toteutettavan hybridihyökkäyksen edessä.

Oppositio on perussuomalaisten johdolla viime viikkoina patistellut hallitusta ryhtymään toimiin rajaturvallisuuden varmistamiseksi.

Perussuomalaiset on vaatinut lainsäädäntöön, ensi sijassa rajavartiolakiin, säännöksiä, joiden nojalla – kansallisen turvallisuuden vaarantuessa – turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskeyttää.

Vastaukseksi on saatu lähinnä kiemurtelevia selityksiä siitä, miksi Suomi ei muka voi suojata rajojaan.

Verukkeeksi on tarjottu välillä kansainvälisiä sopimuksia, välillä taas keskusteluja EU-komission kanssa, vaikka tosiasiassa yksikään kansainvälinen sopimus tai EU-oikeus ei velvoita Suomea pitämään kaikissa tilanteissa rajoja auki laittomille maahantulijoille.

Eduskunnan käytäväkeskusteluissa pidetään selvänä, että nimenomaan vihreät toimii hallituksessa jarruna rajaturvallisuuden varmistavien uudistusten säätämiselle.

Perussuomalaiset vaatii hätätilapykäliä lakiin

Eduskunnan käsittelyssä parhaillaan olevissa valmius- ja rajavartiolain uudistuksissa keskeistä nimenomaan on, kuinka uudistuksilla voidaan vastata Venäjän hybridivaikuttamiseen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen painotti tänään MTV:n Uutisaamussa, että lainsäädäntöön tarvitaan nyt hätätilapykälät, joiden nojalla turvapaikanhaku voidaan tarvittaessa keskeyttää itärajalla tilanteessa, jossa Suomeen kohdistuu vihamielistä hybridivaikuttamista.

Rantanen muistutti, että kansainvälinen oikeus tunnustaa valtioiden suvereenisuuden ja kunnioittaa sitä.

– Valtiolla tulee aina olla mahdollisuus päättää, ketä valtion alueelle tulee. Kansainväliset sopimukset tuntevat myös poikkeuksia tilanteessa, jossa valtion suvereenisuutta on loukattu. Kyse on pitkälti siitä, millä tavalla sopimuksia tulkitaan ja katsotaan, Rantanen sanoi.

Viro sulkee rajan tarvittaessa, miksi Suomi ei?

Hallituksen edustajien puheet kansainvälisistä sopimuksista, jotka muka pakottaisivat Suomen pitämään rajat auki kaikissa tilanteissa, eivät pidä paikkaansa. Hallitus pyrkii sumuttamaan valikoimalla sopimuksista vain ne kohdat, jotka sopivat sen omaan agendaan. Tosiasiassa yksikään kansainvälinen sopimus ei velvoita Suomea avaamaan rajojaan laittomille maahantulijoille.

Myös esimerkiksi Virossa käydään juuri nyt samoja rajaturvallisuuteen liittyviä pohdintoja kuin Suomessa. Siinä missä Suomessa hallitus ei kuitenkaan kykene päättämään rajaturvallisuudesta ja tuomaan eduskuntaan tarvittavia lakiuudistuksia, Viro sen sijaan aikoo valmistella lainsäädäntöä, joka mahdollistaa turvapaikanhakijoiden käännyttämisen rajoilta tilanteissa, joissa maahan kohdistuu keinotekoista massasiirtolaisuutta.

Useat muutkin EU-maat, kuten Puola, Kreikka ja Liettua, ovat onnistuneet sulkemaan rajansa laittomien maahantunkeutujien edessä, eikä siitä ole seurannut huomautuksia EU:lta. Miksi sama ei siis onnistuisi Suomessa?

Vihreiden vastaukset kysymyksiin puuta heinää

Hallituspuolue vihreiltä voidaan kysyä loputtomasti, mistä oikein kiikastaa, kun Suomi ei saa aikaiseksi rajaturvallisuuden varmistavia lakipykäliä. Vastauksia ei kuitenkaan koskaan tule, vaan sen sijaan saadaan kiertelyä ja kaartelua asian ympärillä.

Todennäköisesti helpompaa olisi saada VR:lta veturi lainaksi yksityiskäyttöön polttareita varten, kuin saada vihreältä kansanedustajalta asiallinen vastaus rajaturvallisuutta koskevaan kysymykseen.

Tänään MTV:n Uutisaamussa näytteen antoi vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen. Hän ei pystynyt vastaamaan toimittajan kysymyksiin siitä, sopiiko vihreille rajan sulkeminen tarvittaessa kokonaan.

– Mikäli raja olisi mahdollista sulkea kokonaan, niin haluaisitteko te (vihreät) sitä, kysymys kuului.

Vastaukseksi Holopainen puheli puuta heinää, ikään kuin ei olisi edes ymmärtänyt mitä häneltä kysyttiin.

– Nythän eduskunnassa on käsittelyssä valmiuslaki, jossa tehdään useita muutoksia ja pyritään valmistautumaan paremmin hybridivaikuttamiseen, Holopainen sanoi.

– Mutta haluaisivatko vihreät rajan kiinni? kuului toimittajan tarkentava kysymys, johon vastaukseksi saatiin lisää puhetta asian vierestä.

– No totta kai se, mihin päädytään, riippuu tilanteesta. Jos puhutaan ihan äärimmäisestä sotatilanteesta, vakavasta uhasta, niin silloinhan tilanteen mukaan mennään, mutta tässä nyt on aika hyvällä yhteisymmärryksellä – perussuomalaisia lukuun ottamatta – etsitty niitä keinoja, jotka tällä hetkellä ovat mahdollisia. Ollaan käsittelemässä valmiuslakia, on tulossa muita lakeja eduskuntaan ja aika hyvällä enemmistöllä, kiireellisenä yritetään saada asioita etenemään, Holopainen päästeli.

Tarvittavia lakipykäliä ei ole tulossa

MTV:n toimittaja yritti vielä kerran saada vastausta.

– Mutta olisiko kansainvälisten sopimusten puitteissa mahdollista sulkea raja kokonaan?

– No sitähän tässä on selvitetty, kokonaisuutta, mikä tässä on mahdollista ja nyt on tämä laki käsittelyssä, ja on tulossa muihin valiokuntiin seuraavat kokonaisuudet, Holopainen runoili vastaukseksi.

Perussuomalaisten Rantanen joutui avaamaan kansanedustajakollegansa puheita.

– Ensinnäkin valmiuslain muutos, jota nyt ajetaan, niin siinä ei ole pykäliä, joilla voidaan estää tällaista (hybridi) toimintaa, vaan siinä on pykälät, joilla pyritään mahdollisimman sujuvaan vastaanottoon, myöskin isojen tulijamäärien kanssa. Myöskään rajalakiin ei ole tulossa pykäliä, joilla maahan tunkeutuminen voidaan estää. Se rajalain muutos, jota hallitus esittää, vain mahdollistaa turvapaikanhaun keskittämisen yhteen tai useampaan raja-asemaan. Samaan aikaan hallituksen esityksessä kuitenkin sanotaan myös, että ei ole mahdollista estää kenenkään kansainvälisen suojelun saamista. Käytännössä lakiin ei siis ole tulossa niitä pykäliä, joita tarvittaisiin, Rantanen sanoi.

Kysymyksiin mahdoton saada vastausta

MTV:n Uutisaamun toimittaja kysyi vielä kerran vihreiden Holopaiselta valmisteilla olevien rajavartiolain ja valmiuslain uudistuksien vaikutuksista.

– Jos nämä menevät eduskunnassa läpi hallituksen esityksen mukaisesti, niin estääkö se Venäjää syöttämästä tänne hybridioperaatiossa kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita?

Vihreä kansanedustaja ei vieläkään kyennyt vastaamaan kysymykseen, joka siis koski valmisteilla olevan lainsäädännön vaikutuksia.

– No rajaturvallisuushan on kaikkien tavoitteena, Holopainen yritti kiemurrella ulos kysymyksestä.

– Mutta estääkö se sen? vastakysymys kuului.

Vastaukseksi saatiin lisää vihreää ohipuhumista.

– No tässähän on esimerkiksi myös budjettiin lisätty rajojen…

– Mutta estääkö se sen? kuului toistuva vastakysymys.

– No totta kai siihen pyritään, tälläkin hetkellä rajat ovat turvallisia, Holopaisen selittely jatkui.

Rajavartiolain ja valmiuslain uudistukset eivät tosiasiassa paranna Suomen mahdollisuuksia torjua laajamittaista maahantuloa lainkaan, vaan uudistuksilla ainoastaan parannetaan tulijoiden vastaanottoa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra muistuttaa somekanavillaan, mistä asiassa oikeasti on kyse.

SUOMEN UUTISET