Hallitukselta on viime päivinä kuultu selityksiä, miksi Suomen ei muka olisi mahdollista sulkea rajoja poikkeusoloissa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuitenkin arvioi, että tosiasiassa hallituksen sisällä esiintyy haluttomuutta valmistella tarvittavat lakiesitykset, jotka suojaavat Suomen rajoja siirtolaisaseelta. – Uhkakuvat ovat varsin todellisia. Mikäli hallituksessa on puolueita, joiden ensisijainen tavoite ei ole suojata Suomea ja suomalaisten turvallisuutta, näiden puolueiden ei pitäisi olla hallituksessa tällaisena aikana, Purra sanoo.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Suomen turvallisuus- ja toimintaympäristö on muuttunut perustavanlaatuisella tavalla, jossa uudenlaiset uhat ja riskit kietoutuvat ja sulautuvat yhä tiiviimmin toisiinsa.

Uudessa tilanteessa Suomen turvallisuuden vahvistaminen edellyttää myös kykyä estää valtion alueelle kohdistuva, väestönsiirroilla toteutettava hybridihyökkäys.

Tuoreessa lausunnossaan eduskunnan hallintovaliokunta pitää välttämättömänä, että turvapaikan hakemista Suomesta tulee voida rajoittaa tilanteessa, jossa toinen valtio siirtolaisia välineellistämällä painostaa ja uhkaa Suomen kansallista turvallisuutta, vakavasti yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai alueellista koskemattomuutta.

Hallintovaliokunta vaatii hallitusta tuomaan tarvittavat säädösmuutokset eduskunnan käsiteltäväksi viipymättä.

Hallitus turvautuu verukkeisiin

Pääministeri Sanna Marinin (sd) johtamalta hallitukselta on viime päivinä eri kanavissa kuitenkin kuultu mielikuvituksellisia selityksiä, miksi Suomen ei muka olisi mahdollista sulkea rajojaan edes poikkeusoloissa. Tällöin esimerkiksi Venäjän siirtolaisaseelta suojautuminen ei olisi mahdollista.

Hallitus kieltäytyy tuomasta lainsäädäntöön säännöksiä turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttämisestä, milloin milläkin verukkeella, esimerkiksi siksi, että se ei muka olisi EU-lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten mukaan mahdollista. Väite ei pidä paikkaansa.

Usein kuultu selitys, viimeksi sisäministeri Krista Mikkoselta (vihr), on ollut myös se, että Suomen viranomaiset olisivat valmistautuneet vaikuttamisyrityksiin ja että tarvittaessa Suomi olisi valmis vastaamaan mahdollisiin hybridioperaatioihin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra kuitenkin huomauttaa, että puheet viranomaisten valmistautumisesta uhalta suojautumiseen ovat pelkkää kansalaisten sumutusta.

-Useampikin ministeri on julkisuudessa vakuutellut, että tarvittaessa tilanne voitaisiin hoitaa poliittisilla päätöksillä. Oikeusvaltiossa ei kuitenkaan voida tehdä niin, koska viranomaisten on noudatettava lakia. Rajavartijat eivät siis voi olla ottamatta turvapaikkahakemuksia vastaan ilman tarvittavaa ja mahdollistavaa lainsäädäntöä.

Hallituksen sumutus siirtyi somekeskusteluun

Sen sijaan, että hallitus laittaisi rajaturvallisuuden kuntoon, hallitus keskittyy sättimään perussuomalaisia epäkohdan esille tuomisesta. Purra avaa hallituksen harjoittamaa sumutusta myös sosiaalisen median kanavillaan.

Hallituksen sumutus on osin siirtynyt myös kansalaiskeskusteluun ja näkyy myös sosiaalisen median keskusteluissa, joissa on viime aikoina vakavissaan tai ainakin näennäisen vakavasti jatkettu pohdintaa siitä, voiko Suomi ylipäätään suojata rajojaan. Purra pitää tilannetta käsittämättömänä.

-Miten hullu voi olla yhteiskunta, jossa fiksut ja koulutetut ihmiset edes keskustelevat siitä, saako Suomi suojata itseään vihamielisen valtion aiheuttamalta turvallisuusuhalta.

Suomeen kohdistuva, siirtolaisaseella toteutettava hybridihyökkäys ei kuitenkaan missään tapauksessa ole poissuljettu skenaario, kuten vuoden 2015 tapaus Lapissa osoittaa. Tuolloin Venäjä pyrki yllättäen vyöryttämään pohjoisten raja-alueiden kautta Suomeen tuhansia turvapaikanhakijoita.

Myös esimerkiksi Valko-Venäjän aiemmin viime vuonna edistämät operaatiot naapurimaidensa rajoja vastaan olivat ikään kuin pohjustusta Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.

Purra painottaakin, että uhkakuvat ovat varsin todellisia.

– Mikäli haluamme, että Suomi säilyy turvallisena, meillä täytyy myös olla käytössä konkreettiset keinot, joilla vastataan niihin ongelmiin, jotka ovat todennäköisiä.

Suomalaisten yksityisomaisuus vaarassa

Sen sijaan, että hallitus olisi tuonut eduskuntaan esitykset, jotka mahdollistaisivat Suomen suojautumisen siirtolaisaseelta, hallitus pyrkii hämmentämään esittämällä hämäriä lausuntoja, mitä eduskuntaan tuoduissa valmius- tai rajalakiesityksissä muka on.

Purra huomauttaa, että tosiasiassa esitykset eivät lainkaan paranna mahdollisuuksia torjua laajamittaista maahantuloa.

-Esitykset ainoastaan parantavat Suomen kykyä vastaanottaa tulijoita laajamittaisen maahantulon yhteydessä. Esimerkiksi valmiuslain ja rajavartiolain muutosesitykset sekä jo hyväksytty hallituksen esitys keskittyvät vain siihen, miten Suomessa tulee toimia tilanteessa, jossa ihmisiä jo on saapunut runsain määrin Suomeen, eli lisätään virkailijoita tekemään turvapaikkapuhutteluja, otetaan kiinteistöjä majoitukseen, kuljetuspalveluita kuljettamaan ja niin edelleen.

Maahantunkeutumisen torjumisen sijaan hallitus siis esittää keinoja, joilla kajottaisiin suomalaisten yksityisomaisuuteen. Esimerkiksi rajavartiolakiin kaavaillaan uusia pykäliä, jotka antavat rajaviranomaisille mahdollisuuksia ottaa yksityisomistuksessa olevia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta käyttöön tarvittaessa.

-Rajavartiolakiin tosin esitetään myös esimerkiksi aidan pystyttämistä rajaturvallisuuden parantamiseksi. Se on kuitenkin toissijaista, mikäli viranomaisten toimivaltuudet eivät muilta osin ole kunnossa, Purra sanoo.

Hallituksen sisältä puuttuu tahtotila

Perussuomalaiset on toistuvasti vaatinut lakiin hätätilapykälää, jonka nojalla, kansallisen turvallisuuden vaarantuessa, turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskeyttää.

Purra huomauttaa, että tarvittavat rajapykälät tulee ottaa osaksi normaalia lainsäädäntöä, ensi sijassa rajavartiolakiin, eikä valmiuslakiin, jolloin pykälien soveltaminen olisi korkeamman kynnyksen takana.

-Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, jossa rajapykäliä ei ole saatu kumpaankaan, ei valmiuslain saati rajavartiolain muutosesityksiin. Sen sijaan hallitus olisi mieluummin kajoamassa Suomen kansalaisten perusoikeuksiin, kuten omistusoikeuteen. Hallitus etenee asiassa täysin väärään suuntaan, Purra sanoo.

Useat EU-maat, kuten Puola, Kreikka ja Liettua, ovat onnistuneet sulkemaan rajansa laittomien maahantunkeutujien edessä, eikä siitä ole seurannut huomautuksia EU:lta. Miksi rajaturvallisuuden varmistaminen ei sitten etene Suomessa? Purra arvioi, että todellinen syy on hallituksen sisällä, josta puuttuu tarvittava tahtotila tilanteen korjaamiseen.

-Mikäli hallituksessa on puolueita, joiden ensisijainen tavoite ei ole suojata Suomea ja suomalaisten turvallisuutta, näiden puolueiden ei sitten pitäisi olla hallituksessa tällaisena aikana, Purra sanoo.

Hän vaatii jo pääministeri Marinia kantamaan vastuun tilanteesta.

-Viime kädessä on pääministerin vastuulla, että hallitus tuo eduskuntaan tarvittavat pykälät Suomen rajojen suojaamiseksi.

SUOMEN UUTISET