Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen vihjaili eilen A-studiossa, että hallitus on valmistellut lakiuudistuksia, joilla torjuttaisiin turvapaikanhakijoiden käyttäminen hybridiaseena. Perussuomalaisten Riikka Purra huomautti, että lausunnoilla oleva lakiesitys ei tosiasiassa turvaa itärajaa, koska vihreät haluaa pitää turvapaikkamenettelyn käynnissä kaikissa tilanteissa. – Lakiin tarvitaan hätätilapykälä, jonka nojalla kansallisen turvallisuuden vaarantuessa turvapaikkahakemusten käsittely tulee voida keskeyttää.

Mitä Suomi tekee jos Venäjä alkaa vyöryttää turvapaikanhakijoiden massoja itärajalle? Hallitus on kertonut valmistelevansa lakiuudistuksia, joilla torjuttaisiin turvapaikanhakijoiden käyttäminen hybridiaseena.

Perussuomalaiset kuitenkin vaatii hallitukselta lakipykäliä, jotka mahdollistavat turvapaikanhakemisen keskeyttämisen ja rajan sulkemisen tarvittaessa, jos kansallinen turvallisuus on vaarassa.

Sisäministeriön viestien mukaan EU-komissio olisi antanut keskustelutasolla ohjeen, että rajojen sulkeminen ei olisi EU-lain mukaista edes poikkeusoloissa. Tämä vihjaus ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä yksikään kansainvälinen sopimus tai EU-oikeus ei velvoita Suomea pitämään kaikissa tilanteissa rajoja auki laittomille maahantulijoille.

Turvapaikkaralli saa jatkua

Hallituspuolue vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen kertoi eilen Ylen A-studiossa lakiuudistuksesta, jolla rajaa ylittäviä ihmismassoja ohjattaisiin yhteen toimipisteeseen luovuttamaan turvapaikkahakemuksia.

– Yksi rajanylityspaikka on auki ja muita pisteitä suljetaan, jotta tilanteeseen voidaan reagoida paremmin, Holopainen sanoi.

Toisin sanoen, hallitus pitää kiinni linjauksestaan, jossa turvapaikkahakemusten käsittelyä ei tulla pysäyttämään missään tilanteessa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra huomautti, että mahdollisuus sulkea rajanylityspaikkoja on jo osa nykyistä lainsäädäntöä.

– Nyt lausunnoilla oleva lakiesitys ei turvaa itärajaa eikä tuo tilanteeseen mitään uutta. Edelleen tämänkin esityksen voimaantulon jälkeen Suomi on velvoitettu ottamaan turvapaikkahakemuksia vastaan. Ongelma ei poistu sillä, että turvapaikanhakijoita keskitetään yhdelle rajanylityspaikalle.

– Jos vihamielinen valtio alkaa hybridioperaatiossa vyöryttää siirtolaisia rajalle, nykyisen lainsäädännön puitteissa voimme korkeintaan hidastaa, mutta emme estää, Purra sanoi.

Vihreät eivät anna periksi

Holopainen väitti, että lausunnoilla olevassa lakiesityksessä pystyttäisiin estämään turvapaikanhakijoiden siirtyminen rajojen yli, vaikka tosiasiassa tällaista mahdollisuutta esitykseen ei sisälly.

– Kyllä tässä on uutta siihen. Hybridioperaatiossahan voidaan tavoitella monenlaista hässäkkää, paitsi rajoille, myös eduskuntakeskusteluun, Holopainen päästeli ohi aiheen.

Eduskunnan käytäväkeskusteluissa pidetään selvänä, että nimenomaan vihreille on hallituskysymys se, että lainsäädäntöön ei oteta mukaan rajat kiinni -pykälää, joka kuitenkin on olemassa monissa muissa Euroopan maissa.

A-studion juontajakin huomautti Holopaiselle, että tämän mainitsema lakiesitys on sisällöllisesti ristiriitainen, koska esityksessä nimenomaan lukee, että turvapaikanhakua ei saa estää, vaan päinvastoin pääsy turvapaikanhakumenettelyyn varmistetaan kaikissa tilanteissa.

Holopainen ei kyennyt kommentoimaan ristiriitaa saati sitä, että tosiasiassa vihreiden vaatimusten mukaisesti Sanna Marinin (sd) hallitus ei tule esittämään mahdollisuutta sulkea rajoja, koska vihreät ei siihen suostu.

– Korostan vain sitä, että meidän kansallinen turvallisuus ja järjestys rajalla ei häiriinny, eli pyritään juuri tähän, Holopainen selitteli toistamiseen ohi aiheen.

Outoja hämäysyrityksiä

Myös eduskunnan hallintovaliokunta vaatii hallitusta tuomaan rajojen suojaamiseksi tarvittavat lakimuutokset eduskunnan käsiteltäväksi viipymättä. Tähän hallitus ei kuitenkaan pysty vastaamaan, koska vihreät ovat esteenä lakimuutoksen tekemiselle.

A-studion juontaja yritti toistamiseen kysyä tarkemmin Holopaiselta, mahdollistaako hänen mainitsemansa lakiuudistus käännyttämisen rajalla, johon Holopainen reagoi samaan outoon tyyliinsä.

– Yksittäinen ihminenhän ei ole uhka, kansanedustajan suusta pääsi.

– Kysymys liittyy nyt siihen, että onko ylipäätään mahdollista käännyttää rajalla, Holopaiselle huomautettiin.

Holopainen ei pystynyt vastaamaan kysymykseen vaan jatkoi epämääräistä ohi aiheen puhumista. Holopainen esimerkiksi mainitsi, että Suomi ”pitää kiinni alueellisesta koskemattomuudesta”.

Purra huomautti, että Holopainen ja vihreät pyrkivät hämäämään puheillaan.

– Tosiasia on, että rajavartijat nykyisen lainsäädännön nojalla tai tämän uudistuksen jälkeenkään eivät voi olla ottamatta turvapaikkahakemuksia vastaan. Lainsäädäntöön ei siis ole tulossa tarvittavia hätätilapykäliä, joilla tarvittaessa voitaisiin keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottaminen.

Perussuomalaiset on ohjelmissaan ja linjauksissaan pitänyt pitkään esillä mahdollisuutta rajojen sulkemiselle tarvittaessa.

– Perussuomalaiset katsoo, että lakiin tarvitaan hätätilapykälä, jonka nojalla, kansallisen turvallisuuden vaarantuessa turvapaikkahakemusten käsittely tulee voida keskeyttää, Purra sanoi.

Kansainväliset sopimuksetko muka kieltävät?

Hallituspuolueilta, etenkin vihreiltä usein kuullun selityksen mukaan ”kansainväliset sopimukset” olisivat esteenä rajojen sulkemiselle tarvittaessa. Väite ei pidä paikkaansa, sillä yksikään kansainvälinen sopimus ei velvoita Suomea avaamaan rajojaan laittomille maahantulijoille.

Hallituksen, erityisesti vihreiden, tapana on valikoida kansainvälisistä sopimuksista vain ne kohdat ja artiklat, jotka sopivat viheragendaan. Myös Purra huomautti Holopaiselle, että kansainvälisiä sopimuksia ei suinkaan tarvitse nakata roskiin, vaikka väliaikaisesti turvapaikkahakemusten vastaanottaminen keskeytettäisiin.

– Useat EU-maat, kuten Puola, Kreikka ja Liettua, ovat onnistuneet sulkemaan rajansa laittomien maahantunkeutujien edessä eikä siitä ole seurannut moitteita komissiolta tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta.

Rajojen suojaaminen on kaikkien etu

Vihreiden Holopaiselle huomautettiin toistamiseen, että hänen viittaamansa hallituksen lakiuudistus ei siis mahdollista turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttämistä. Holopainen ei itse kykene sanomaan ääneen.

– Turvapaikkahakemuksen jättäminen ei ole se tekijä, joka Suomea vaarantaa, hybridivaikuttamisessa pyritään moniin eri asioihin, kaikkiin skenaarioihin pitää varautua, Holopainen puheli omiaan.

Holopainen toisti myös virheellisen väitteen, komission kanssa käytyihin keskusteluihin vedoten, että turvapaikkaoikeuden rajoittaminen ei olisi EU-lainsäädännön mukaan mahdollista edes poikkeusoloissa.

– Puola kykeni suojaamaan omaa aluettaan. Puola päätti olla ottamatta vastaan turvapaikkahakemuksia. Olennaista tässä on se, että komissio ei siis jälkikäteen ojentanut Puolaa. Ei tietenkään, koska on koko EU:n etu, että unionin ulkorajat voidaan suojata tällaiselta hybridioperaatiolta, Purra sanoi.

SUOMEN UUTISET