Kansanedustaja Ari Koponen vaatii toimenpidealoitteessaan rahtilaivojen jätevesien käsittelyä koskevan lainsäädännön kiristämistä Suomen aluevesillä. Itämeren alueella matkustajalaivat eivät saa laskea käymäläjätevesiä mereen, mutta rahtialuksille vastaavaa kieltoa ei ole.

– Lainsäädäntö ei velvoita purkamaan käymälöistä, peseytymisestä ja tiskaamisesta syntyviä jätevesiä satamissa, mikä on täysin käsittämätöntä, aloittaa kansanedustaja Ari Koponen.

Vihreitä ei tunnu kiinostavan

Mereen laskettavat jätevedet sisältävät typpeä ja fosforia pahentaen Itämeren rehevöitymistä, happikatoa ja leväesiintymiä sekä aiheuttaen muutoksia kalastossa ja eliöyhteisöissä.

– Itämeri on erityisen herkkä rehevöitymään, koska se on melko matala ja sen vesi vaihtuu hitaasti, joidenkin arvioiden mukaan kerran 30 vuoden aikana, kertoo Koponen.

– Suurin osa rahtilaivoista ei pura jätevesiään maissa vapaaehtoisesti, joten sääntelyä on tarpeen kiristää. Mikseivät hallituksessa istuvat vihreät kiinnitä huomiota Itämeren pilaantumiseen ja aja asiaa ponnekkaasti? ihmettelee Koponen.

Suomen Uutiset