Eilisessä A-studiossa jatkettiin keskustelua rajaturvallisuudesta ja valmiuslain sekä rajavartiolain uudistuksien hyväksymisestä. Oppositiota edusti perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja hallitusta SDP:n kansanedustaja Johannes Koskinen. Kuten usein ennenkin, kukaan ”viisikon” ministereistä ei vaivautunut paikalle tv-keskusteluun opposition kanssa, kun aiheena oli kriittinen ja Suomen turvallisuuden kannalta ratkaisevan tärkeä asiakokonaisuus.

Eduskunnassa keskusteltiin eilen rajaturvallisuudesta ja valmiuslain sekä rajavartiolain uudistuksien hyväksymisestä. Parlamentaarinen kokous ei vielä keskiviikkona löytänyt täyttä yhteisymmärrystä muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen, mutta kokouksessa oli havaittavissa, että poliittista samanmielisyyttä alkaa vähitellen löytyä yli puoluerajojen.

Valmiuslain muuttaminen edellyttää viiden kuudesosan enemmistöä, joten pikakäsittelyyn tarvitaan oppositiosta sekä perussuomalaisten että kokoomuksen tuki.

Perussuomalaiset on ilmoittanut, että valmiuslain muuttaminen edellyttää normaalilainsäädäntöön, rajavartiolakiin, samalla tuotavia pykäliä turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttämisestä, sillä lainsäädännön työkalujen tulee olla kunnossa ja sillä tasolla, mitä konkreettisiin uhkiin vastaaminen vaatii.

Viisikkoministerit loistivat poissaolollaan

Keskustelu rajaturvallisuudesta jatkui eilen Ylen A-studiossa, jossa vieraana oli perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sekä päähallituspuolue SDP:n edustajana yllättäen kansanedustaja Johannes Koskinen – ei siis suinkaan pääministeri Sanna Marin.

Kuten usein ennenkin, kukaan ”viisikon” ministereistä ei vaivautunut paikalle tv-keskusteluun opposition kanssa, kun aiheena oli kriittinen ja Suomen turvallisuuden kannalta jopa ratkaisevan tärkeä asiakokonaisuus.

Pääministeri Marin twiittasi keskiviikkoaamuna sopivasti altistuneensa koronalle ja varmistaneensa tilanteen positiivisella testituloksella. Myöskään valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk) tai opetusministeri Li Anderssonia (vas) ei A-studiossa eilen nähty.

Räikeintä oli vihreän sisäministeri Krista Mikkosen, jonka tontille rajaturvallisuutta koskevat asiat erityisesti kuuluvat, poissaolo tv-debatista. Mikkosen, kuten kaikkien vihreiden linjana yleisesti on, että turvapaikkamenettely tulee pitää käynnissä kaikissa tilanteissa, jopa silloin kun Suomeen kohdistuisi siirtolaismassoilla toteutettava hybridihyökkäys. Mikkonen ei kuitenkaan tullut tv-keskusteluun perustelemaan ja puolustamaan vihreiden linjaa.

Käytännössä aina, kun tiedossa on hankala tai kriittinen tv-keskustelu, viisikkoministerit väistävät osallistumisen ja paikalle lähetetään ”kakkosketjun” tai kokeneemman kaartin edustaja – varsinkin, jos edessä on debattia perussuomalaisten kanssa.

Viisikon jäsenten poissaololla saattoi tosin olla jotain tekemistä myös sen kanssa, että tiistai-iltana pääministeri Marin oli emännöinyt virka-asunnollaan Kesärannassa iloisia juhlia, jotka olivat edenneet niin sanotusti ”pitkän kaavan mukaan”. Juhlien ohjelmassa oli ollut myös laulua.

Turvapaikkahakemukset pois Suomen rajoilta

Perussuomalaiset ei taivu vaatimuksestaan: lakiin on kirjattava mahdollisuus lakata ottamasta vastaan rajalla turvapaikkahakemuksia tarvittaessa, jos turvapaikanhakijoiden massoilla pyritään painostamaan Suomea.

Purra tarkensi A-studiossa, että vaatimus koskee Suomen itärajaa.

– Emme odota, että länsirajalla tulisi olemaan samanlaista ongelmaa kuin Venäjän Suomea vastaan kohdistamassa hybridioperaatiossa.

Perussuomalaisten vaatimus on ehdoton.

– Me haluamme, että Suomi kykenee suojautumaan laajamittaista maahantuloa käyttävältä hybridioperaatiolta.

Vihreä sisäministeri Mikkonen on puhunut mahdollisuudesta sulkea osa rajanylityspaikoista, jolloin turvapaikkahakemukset keskitettäisiin yhteen pisteeseen. Purra huomautti, että jo nykyisen lainsäädännön nojalla yksittäisiä rajanylityspaikkoja voidaan sulkea.

– Valitettavasti on kuitenkin niin, että hybridioperaation toteuttaja osaa selvittää, mitkä rajanylityspaikat ovat avoinna, Purra sanoi.

Vihreät ovat usein korostaneet, että mahdollisuus hakea turvapaikkaa tulee olla kaikissa tilanteissa. Purra tarjosikin ehdotuksen, jolla tämä mahdollisuus säilyisi.

– On olemassa vaihtoehtoja. Esimerkiksi se, että turvapaikkahakemukset keskitettäisiin vaikka Suomen konsulaattiin Moskovaan.

Demareissa siirtymää perussuomalaisten linjoille

Hallitukselta on kuultu kirjavia selityksiä sille, miksi Suomi ei muka voi suojata rajojaan. Verukkeeksi on tarjottu myös keskusteluja EU-komission kanssa. Purra huomautti kuitenkin, että komission taakse ei voi nyt mennä.

– EU-komissiolla ei ole toimivaltaa kansallisen turvallisuuden kysymyksissä. Tämän olemme kuulleet jo valiokuntakuulemisissa. Asianlaita on myös niin, että meidän on lähestyttävä tätä asiaa turvallisuuskysymyksenä. Nyt ei ole edes kyse suoraan turvapaikanhakemisesta, vaan siitä, että suvereeni valtio kykenee suojaamaan itseään. Valtiolla on jopa velvollisuus suojata omaa aluettaan.

Kansanedustaja Koskisen kommentit osoittivat, että rajaturvallisuuskysymyksessä demareissa on tapahtunut siirtymää perussuomalaisten linjalle.

– Myös hallituspuolueissa on vahvasti sitä kantaa, että nyt on saatava selkeät säännökset rajojen turvaamiselle kaikissa oloissa, jolloin voidaan varmistaa, ettei välineellistä maahantuloa käytetä hyväksi aggressiivisessa tarkoituksessa. Oleellista on turvata suvereniteetti ja estää väärinkäytökset valtion rajaa ylitettäessä, Koskinen sanoi.

Myös Koskinen esitti, että nykylainsäädäntö ei ole riittävällä tasolla siirtolaisaseella suoritettavaan painostukseen vastaamiseksi.

– Pakolaissopimuksissa tai EU:n ulkorajasäännöksiä kirjoitettaessa ei aikanaan ole ajateltu tällaista tilannetta, että isoja turvapaikanhakijoiden massoja käytettäisiin hyväksi hybridisodankäynnin tarkoituksessa. On siis hyvä keskustella eduskunnassa, millaisia mahdollisia muutoksia tai täydennystä hallituksen esitykseen rajavartiolain muuttamisesta tullaan tarvitsemaan.

Suomi voi suojata rajojaan, kuten moni EU-maa jo tekee

Rajavartiolain muutosesitys tulee eduskunnan käsittelyyn tänään torstaina, mutta esitykseen ei toistaiseksi sisälly mahdollisuutta sulkea itäraja. Purra huomautti, että perussuomalaisten ja monien muidenkin puolueiden vaatima rajapykälä tulee kuitenkin saada mukaan normaaliajan lainsäädäntöön eikä valmiuslakiin, jonka soveltaminen on korkeamman kynnyksen takana.

– Aika monet muutkin tuntuvat haluavan saman pykälän kuin me ja nimenomaan normaaliajan lainsäädäntöön. Valmiuslain kynnys on korkea ja sen pitääkin olla. Myös asiantuntijakuulemisissa on varmistunut, että on parempi, että rajapykälä on normaaliajan lainsäädännössä.

– Olennaista on nyt ymmärtää, että moni muukin EU-maa on kyennyt suojaamaan ja suojannut rajojaan hybridioperaatiota vastaan. Viimeksi olemme kuulleet, että Viro on tekemässä tällaista lainsäädäntöä. Viro on samojen kansainvälisten sopimusten piirissä kuin Suomi ja myös Viro on EU-jäsenvaltio. Onkin hämmästyttävää miksi muka Suomelle ei olisi mahdollista tehdä samaa, mitä monet muutkin maat ovat jo tehneet, Purra sanoi.

Hän jatkoi, että eduskunnan hallintovaliokunta pyrkii saamaan valmiiksi lausunnon jo torstaille.

– Hallintovaliokunnassa on voimakas yhdenmukaisuus, ja uskoisin, että se tulee myös näkymään lausunnossa. Ei siis todellakaan ole niin, että vain perussuomalaiset vaatisi tehokasta rajapykälää, vaan sama ajatus jaetaan laajasti.

Rajapykälä oli jo valmiina, mutta hallitus poisti sen

Perussuomalaiset siis vaatii rajapykälien tuomista rajavartiolakiin, jotta valmiuslain uudistukset voidaan hyväksyä kiireellisessä menettelyssä. Ylen A-studion juontajan mielestä perussuomalaiset olisivat ”koplanneet” rajapykäläkysymyksen.

Purra korjasi, ettei kyse ole koplaamisesta

– Me vain vaadimme näitä asioita siksi, että haluamme saada lainsäädäntöä jolla Suomea ja Suomen koskemattomuutta voidaan turvata näissä oloissa joissa nyt eletään.

Ylen juontaja yritti väittää, että perussuomalaiset pyrkisi estämään ”tärkeiden turvallisuuslakien” etenemisen.

– Eikö se huoleta? Ylen juontaja kysyi.

– Eikö niistä laeista pitäisi ensin tehdä sellaisia , että lait kohdistuvat niihin ongelmiin, joita myös haluamme torjua. Tämän hetken esitykset eivät torju uhkaa, laajamittaista maahantuloa, sillä niissä esityksissä vain helpotetaan turvapaikkahakemusten käsittelyä, Purra vastasi.

Purra huomautti, että perussuomalaisten vaatima rajapykälä itse asiassa on jo kirjoitettu valmiiksi, mutta hallitus veti sen pois poliittisista syistä. Poistetussa pykälässä turvapaikkahakemukset olisi keskitetty Moskovaan.

– Pykälä oli jo olemassa. Se poistettiin hallituksen iltakoulussa.

SUOMEN UUTISET