Perussuomalaisten kansanedustajat Jari Koskela ja Vilhelm Junnila tiedustelevat hallituksen ymmärrystä työperäisen maahanmuuton lukuisista epäkohdista kirjallisessa kysymyksessään.

– Mediasta saadaan säännöllisesti lukea erilaisista työperäisen maahanmuuton väärinkäytöksistä. Esimerkiksi työperäisen maahanmuuton mallikuntana pidetyssä Närpiössä on paljastunut useita kymmeniä rikosepäilyjä, joissa työvoiman epäillään joutuneen kiskonnan uhreiksi. Myös ravintola-alalla on ilmennyt lukuisia epäkohtia ja ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä, Jari Koskela ja Vilhelm Junnila kirjoittavat.

Työsuojeluviranomainen tiedotti vastikään, että noin puolella tarkastetuista työpaikoista löytyi epäkohtia ulkomaisen työvoiman palkkauksessa ja työsuhteiden laadussa. Epäkohtia on havaittu paljon etenkin rakennus- ja ravintola-aloilla.

– Epäkohdat ja väärinkäytökset näyttävät olevan irrottamaton osa työperäisen maahanmuuton ominaisuuksia. Väärinkäytösten lisäksi ongelmaksi muodostuu myös se, jos yhä suurempi osa matalapalkka-aloista on ulkomaisen työvoiman varassa. Tämä on ongelma niin sosiaalisen koheesion kuin omavaraisuudenkin kannalta, edustavat toteavat.

Hoitoalalla potilasturvallisuusriski

Ulkomaisen työvoiman heikko kielitaito tuo suuria ongelmia etenkin hoitoalalle, jossa on turvauduttu EU- ja ETA-alueiden ulkopuoliseen työvoimaan.

– Myös Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super on suhtautunut kriittisesti ulkomaiseen työvoimaan, koska kielimuurin nähdään olevan potilasturvallisuusriski ja kuormittavan muuta henkilöstöä, Koskela ja Junnila huomauttavat.

Edustajat varoittavat, että jatkuva turvautuminen ulkomaiseen työvoimaan voi myös toimia tekosyynä olla korjaamatta hoitoalan syviä ongelmia.

Kansanedustajat Koskela ja Junnila tiedustelevat hallitukselta seuraavaa: tiedostaako hallitus työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät ilmiselvät epäkohdat? Mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttäjiä vastaan ja onko se valmis harkitsemaan ankarampia rangaistuksia työperäiseen hyväksikäyttöön syyllistyneille, mukaan lukien pitkät liiketoimintakiellot ja toistuviin tai törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten rikoksentekijöiden karkottaminen? Miten hallitus turvaa kotimaisen ja riittävän kielitaidon omaavan työvoiman saannin hoitoalalla?

SUOMEN UUTISET