Tagi: Rakennusala

MATTI MATIKAINEN

Eduskunta ja valtioneuvosto ovat yhdessä sopineet, että korona-aikaan eduskuntaan tuodaan vain sellaisia hallituksen esityksiä, jotka ovat joko kiireellisiä tai jotka selvästi kuuluvat koronan hoitoon. Sääntöä on kuitenkin rikottu useasti: esimerkiksi ulkomaalaislakia on kevään aikana väliaikaisesti muutettu jo kaksi kertaa.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Koko työuransa maalarina tehnyt pirkanmaalainen Tommi ihmettelee hallituksen ja työministeri Tuula Haataisen puheita työvoimapulasta sekä pyrkimystä lisätä työperäistä maahanmuuttoa. – Haataisella ei ole käsitystä siitä, miten Suomi toimii tällä hetkellä. Ulkomailta voi tietysti saada halpatyövoimaa yrityksille, mutta ei siitä ole mitään apua suomalaiselle työttömälle.  Lue lisää >

Samasta työstä on aina maksettava sama palkka, olipa työntekijä mies tai nainen, ulkomaalainen tai suomalainen. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Silti Suomessa naisen euro on liki 30 prosenttia alhaisempi kuin miehen euro. Naisille maksetaan samasta työtä vähemmän kuin miehille. Ihmettelen suuresti suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen hampaattomuutta tässä asiassa. On yleisesti tiedossa, että esimerkiksi virolainen rakennusalan työntekijä tekee työtään...  Lue lisää >

Perussuomalaiset paransivat ratkaisevasti hallituksen esitystä maanparannus- ja rakennuslaiksi esityksen valiokuntakäsittelyssä. Tämä tapahtui eduskunnan ympäristövaliokunnassa, johon kuuluvat perussuomalaisista kansanedustajista Juha Väätäinen, Jari Lindström ja Martti Mölsä. Uusi laki säätelee erityisesti korjausrakentamisen ja työnjohdon pätevyysvaatimuksia rakennusalalla. Perussuomalaisia huoletti, että uusi rakennuslaki heikentäisi useiden kymmenien, jopa satojen suomalaisten rakennusammattilaisten mahdollisuuksia jatkaa nykyisissä työtehtävissään. Uusi pätevyysvaatimus olisi koskenut etenkin...  Lue lisää >