Perussuomalaiset paransivat ratkaisevasti hallituksen esitystä maanparannus- ja rakennuslaiksi esityksen valiokuntakäsittelyssä. Tämä tapahtui eduskunnan ympäristövaliokunnassa, johon kuuluvat perussuomalaisista kansanedustajista Juha Väätäinen, Jari Lindström ja Martti Mölsä.

Uusi laki säätelee erityisesti korjausrakentamisen ja työnjohdon pätevyysvaatimuksia rakennusalalla. Perussuomalaisia huoletti, että uusi rakennuslaki heikentäisi useiden kymmenien, jopa satojen suomalaisten rakennusammattilaisten mahdollisuuksia jatkaa nykyisissä työtehtävissään. Uusi pätevyysvaatimus olisi koskenut etenkin nk. vanhan koulukunnan rakennusmestareita sekä insinöörejä.

Perussuomalaisten vaatimuksesta lakiin kirjataan, että rakennusalan kelpoisuusvaatimukset säilyvät lähtökohtaisesti nykyisellä tasolla.

Vaarana työvoimapula

Väätäinen, Lindström ja Mölsä arvioivat hallituksen esityksen johtaneen sellaisenaan vakavaan resurssipulaan rakennusalalla.

– Todellinen uhka tästä oli olemassa erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella, kansanedustajat toteavat.

Jatkossa vaativuusluokat määrätään valtioneuvoston asetuksella eikä ympäristöministeriön asetuksella. Valiokunnan perussuomalaiset katsovat tämän tuovan toimintaan pitkäjänteisyyttä, jota ala kaipaa.

Valiokunnan perussuomalaiset edellyttävät hallitukselta myös riittävää huolenpitoa siitä, että Suomessa on riittävästi kosteusvaurioita tutkivia päteviä henkilöitä.

ps verkkotoimitus