Eduskunta ja valtioneuvosto ovat yhdessä sopineet, että korona-aikaan eduskuntaan tuodaan vain sellaisia hallituksen esityksiä, jotka ovat joko kiireellisiä tai jotka selvästi kuuluvat koronan hoitoon. Sääntöä on kuitenkin rikottu useasti: esimerkiksi ulkomaalaislakia on kevään aikana väliaikaisesti muutettu jo kaksi kertaa.

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra kertoi maanantaina Tuumaustunnilla, että yhdessä sovittuja sääntöjä on rikottu usein: eduskunta on korona-aikaan joutunut käsittelemään useita maahanmuuttoon liittyviä hallituksen esityksiä ja hankkeita, joita on tuotu eduskuntaan ja valiokuntiin ja jotka on hyväksytty käytännössä ilman minkäänlaista laajempaa huomiota.

Esimerkiksi ulkomaalaislakia on muutettu kevään aikana väliaikaisesti kaksi kertaa.

– Ensimmäisellä kerralla valiokuntaan tuli täysin keskeneräinen lakiesitys, joka meni pitkälti uusiksi. Siitä puhuttiin kausityölakina, vaikka varsinaisten kausityöntekijöiden kanssa sillä lopulta oli vähänlaisesti tekemistä.

Perussuomalaiset ei vastusta kausityötä

Purra sanoo, että perussuomalaiset eivät vastusta kausityöntekijöitä.

– Heidän työpanoksestaan on hyötyä ja siitä saadaan veroja, eli kyseessä on täysin eri asia, niin taloudellisesti kuin muiltakin osin kuin henkilöstä, joka jää maahan millä tahansa oleskeluluvalla ja kuormittaa sosiaaliturvaa ja palvelurakennetta.

– Tunnistamme kuitenkin kausityövoimaan liittyvän laajemman ongelman, ja olemme pyrkineet nostamaan esille muun muassa huoltovarmuusasiaa. Ei vaikuta järkevältä, että niin suuri osa ruokahuollostamme on riippuvaista ulkomaisista työntekijöistä.

Lakiesityksen työllisyysvaikutukset olisivat jääneet vajaiksi

Hallituksen esityksessä ei kuitenkaan ollut juurikaan edes kyse kausityöntekijöistä eikä maataloudesta.

– Hallituksen esityksen perusteina oli, että koronatilanteen vuoksi haasteena on saada riittävästi työvoimaa maatalouden lisäksi myös esimerkiksi rakennusalalle ja telakkateollisuuteen sekä kuljetusaloille. Kaikilla näillä aloilla on jo ilman koronaakin ollut merkittävää kotimaista työttömyyttä, puhumattakaan ajasta nyt. Sektoreilla on ollut laajoja lomautuksia. Lisäksi esitys ei uskonut itsekään tavoitteisiinsa, sillä sen työllisyysvaikutusten uskottiin jäävän vähäisiksi.

Mitä tulee maatalouteen, Purra muistuttaa, että perussuomalaiset esitti jo hyvissä ajoin, että hallituksen pitäisi tuoda eduskuntaan laki, joka mahdollistaisi kausityön tekemisen maatiloilla väliaikaisesti ilman, että sillä on vaikutuksia varsinaisesta työstä lomautuksen tai irtisanomisen perusteella saatavaan etuuteen.

– Näin ei tapahtunut. Sen sijaan hallitus nosti hieman työttömyyskorvauksen suojaosaa, mutta kun samaa korotusta ei tehty muihin etuuksiin, joiden määrä siis vähenee tulojen noustessa, merkittävää kannustinta työttömälle tai lomautetulle ottaa työpaikkaa vastaan ei syntynyt.

Saatavuusharkinta suojelee palkkojen polkemiselta

Purra korostaa, että saatavuusharkinnalla ja muilla rajoitteilla pyritään nimenomaan suojelemaan suomalaisia työmarkkinoita palkkojen polkemiselta.

– Keskusta ja kokoomus ovat vaatineet avoimesti saatavuusharkinnan romuttamista, mutta sdp:lle asia on ollut vaikeampi puolueen ay-kytkösten vuoksi.

– Työvoimapulaproblematiikkaa olemme käsitelleet eduskunnassa ja täällä Tuumaustunnillakin monesti aiemmin. En mene lähemmin siihen. Haluan vain osoittaa, millaisin keinoin duunarialojen maahanmuuttovaltaisuutta halutaan myös koronan varjolla kasvattaa.

SUOMEN UUTISET