Perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari tyrmää kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon haaveet pikaväylän luomisesta ulkomaalaiselle työvoimalle.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo väläyttää ”luotettaviksi todetuille yrityksille” oikeutta palkata EU- ja ETA-alueiden ulkopuolista työvoimaa nykyistä nopeammin. Asiasta uutisoi mm. Satakunnan kansa.

– Oleellista on se, että työntekijän saisi kahdessa viikossa, kun on olemassa oleva työpaikka. Nykyisin voi mennä kuukausia ja se on aivan liian pitkään, Orpo valitti.

Oleskelupien kaupittelua ja ihmiskauppaa

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaaren mielestä Orpolta puuttuu täysin ymmärrys siitä, miten ulkomaisen halpatyövoiman tuonti EU:n ulkopuolelta vaikuttaa Suomen työmarkkinoihin.

– Ruotsi on ainoa EU-maa, jossa ei säädellä EU:n ulkopuolelta tulevan työvoiman maahantuloa. Tuloksena Ruotsissa on ollut halpatyövoiman ryntäys Aasiasta ja Afrikasta aloille, joilla ei edes ole varsinaista työvoimapulaa. Saatavuusharkinnan poisto on Ruotsissa lisäksi lisännyt oleskelulupien kaupittelua ja ihmiskauppaa.

Matalaa ansiotasoa kompensoidaan tulonsiirroilla

Huhtasaari muistuttaa, että Suomessa on julkisuudessa ollut tapauksia, joissa etenkin siivous- ja rakennusalalla on maksettu nälkäpalkkaa EU:n ulkopuolelta tulleille työntekijöille.

– Ulkomaalaisten työehtojen valvonta ei toimi nykyisellään läheskään tyydyttävästi ja tilanne pahentuu, jos saatavuusharkinnan vaatima työehtojen ennakkotarkastus poistuu, kuten Orpo esittää.

– On myös muistettava, että halpatyöntekijän matalaa ansiotasoa täytyy kompensoida erilaisilla tulonsiirroilla, joka tulee kalliiksi julkiselle taloudelle. Valtion tehtävä ei ole omalla kustannuksellaan järjestää tietyille yrityksille halpatyövoimaa, Huhtasaari painottaa.

Kokoomus polkemassa suomalaisten palkkoja

Huhtasaari huomauttaa, että työttömyysaste Suomessa on jäänyt huomattavasti korkeammaksi kuin muissa Pohjoismaissa huolimatta muutaman viime vuoden nopeasta talouskasvusta.

– Työttömyys on erityisesti korostunut tiettyjen vieraskielisten ryhmien keskuudessa, joiden työttömyysaste on vuodesta toiseen yli tai lähellä 50 prosenttia. Suomessa pitää saada jo maassa olevat työttömät ulkomaalaiset työmarkkinoiden piiriin, eikä alkaa houkutella lisää työvoimaa maahan EU:n ulkopuolelta. Korkeasti koulutettuja osaajia koskeva maahantulosäätely on Suomessa jo tällä hetkellä varsin sallivaa.

– Orpo koittaa myydä halpatyövoiman tuonnin suomalaisille syöttämällä pajunköyttä osaajien houkuttelemisesta, koska ei uskalla myöntää kokoomuksen todellista tavoitetta, joka on suomalaisten työehtojen ja palkkojen dumppaaminen, Huhtasaari toteaa Facebookissa.

SUOMEN UUTISET