Pian valittavat aluevaltuustot joutuvat ratkaisemaan kysymyksen, mistä uusille hyvinvointialueille saadaan töihin riittävästi hoitajia ja muuta terveydenhuollon henkilökuntaa sekä sosiaalityön ammattilaisia. Vasemmistoliiton ja kokoomuksen vastaus on työperäinen maahanmuutto, kokoomus olisi jopa kymmenkertaistamassa ulkomaiset rekrytoinnit. Perussuomalaiset suosii mieluummin kotimaista työvoimaa, sillä suomessa lääkärien ja hoitajien on osattava kotimaisia kieliä.

Etenkin hoitajavaje on suomalaisen terveydenhuollon karua todellisuutta jo nyt. Tilanne olisi ratkaistava mahdollisimman nopeasti, sillä arvioiden mukaan Suomessa tarvitaan vuoteen 2030 mennessä jopa 30 000 uutta hoitajaa.

Eduskuntapuolueiden kansanedustajilta kuultiin eilen vaihtelevia näkemyksiä tilanteeseen Ylen Vaalistartti-ohjelmassa.

Perussuomalaiset parantaisi työoloja

Perussuomalaiset esittää yleisesti työn verotuksen keventämistä, joka toimena paitsi nostaa työllisyyttä myös pienentää valtion menoja. Verotuksen keventäminen samalla vahvistaa palkansaajan ostovoimaa.

Perussuomalaisten Jani Mäkelä huomauttikin, että palkan tulisi riittää elämiseen, jolloin on samalla huomioitava, ettei arkielämän kuluja nosteta. Mäkelä nosti myös esille, että hyvinvointialueilla on parannettava hoitajien työoloja.

– Hoitohenkilöstön työtä on keskitettävä hoitamiseen. Sairaanhoitajilta, lähihoitajilta ja jopa lääkäreiltä tulee paljon palautetta siitä, että työajasta kuluu kohtuuttoman paljon tietojärjestelmien käyttämiseen. Kun hoitohenkilökunta saadaan ohjattua tekemään sitä työtä, johon heidät oikeasti on palkattu, se vähentäisi henkilöstöpulaa, Mäkelä sanoi.

Omaishoitajien verotusta alas

Perussuomalaiset katsoo, että omaishoitajat tekevät yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää työtä, jonka ansiosta heidän läheisensä saavat tarvitsemaansa hoitoa ja yhteiskunta säästää suuria kustannuksia, kun omaishoidettava voi asua kotona sen sijaan, että joutuisi muuttamaan hoivakotiin tai muuhun asumispalveluyksikköön.

Perussuomalaiset esittääkin erityisesti omaishoidontuen verotukseen 20 miljoonan euron kevennyksiä.

– Omaishoitajien aseman parantaminen samalla vähentäisi terveydenhoitoon kohdistuvaa painetta, Mäkelä perusteli.

Vasemmisto haluaa ulkomaisia hoitajia

Vasemmistoliiton Jussi Saramon mukaan hyvinvointialueille tarvittavia hoitajia tulisi ensinnäkin kouluttaa enemmän. Saramo myös esitti, että hoitajavaje olisi korjattavissa ulkomaisella työvoimalla.

– Kyllä me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Me tarvitaan lisää hoitajia Suomeen, Saramo sanoi.

Saramon edustaman vasemmistohallituksen kärkihankkeisiin kuuluu edistää työperäistä maahanmuuttoa monilla tavoilla siitäkin huolimatta, että hoitajavaje olisi ratkaistavissa kotimaisella työvoimalla.

Suomessa sote-alalle kouluttautuneista yli 72 000 ammattilaista on vaihtanut alaa heikon palkkauksen ja kuluttavan työympäristön vuoksi.

Kokoomuksen Kai Mykkänen tunnetusti komppaa työperäistä maahanmuuttoa ratkaisuksi monille aloille. Saramon tavoin Mykkäsen ratkaisu hoitajavajeeseen tulee ulkomailta.

– Ehdottomasti kannatan, että ohjelmallisesti sovitaan sujuvammista rekrytointijärjestelyistä Ukrainan ja Filippiinien kanssa, joissa maissa on ammattitaitoista sotealan porukkaa, Mykkänen hehkutti.

Mykkäsen visioissa Suomeen saapuu ulkomailta töihin valtavia ihmismassoja.

– Me tarvitaan se. Vaikka me saataisiin tällä vuosikymmenellä edes neljäsosa 200 000 ammattilaisen tarpeesta, niin se tarkoittaisi vuosittain yli kymmenkertaista soteammattilaisten rekrytointia ulkomailta tänä päivänä. Se on valtava loikka. Se pitää tehdä.

Suomalaisilla tarvittava kielitaito

Mäkelä torjui kansanedustajakollegoidensa Saramon ja Mykkäsen haaveet hoitajavajeen ratkaisemisesta maahanmuutolla.

– Pyrkimyksen pitää olla se, että me saamme suomalaiset töihin hoitamaan suomalaisia. Ennen kuin edes keskustellaan ulkomaisen työvoiman tuonnista, niin kyllä ensin on saatava työllistettyä se meillä jo oleva ammattitaitoinen sotehenkilöstö koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Perussuomalaiset erityisesti myös vaatii, että lääkärien ja hoitajien on osattava suomea. Mäkelä huomautti, että suomalaisilla soteammatilaisilla on jo valmiiksi tarvittava kielitaito potilaan kohtaamiseen.

– Potilaalla ja hoitajalla täytyy olla yhteinen kieli. Siitä ei tule mitään, jos näin ei ole. Hoitajan ja hoidettavan yhteinen kieli on jo itsessään hyvin tärkeä argumentti sille, että me tarvitsemme nimenomaan kotimaista työvoimaa.

SUOMEN UUTISET