Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra muistutti Ylen aluevaalitentissä eilen, että uusien hyvinvointialueiden rahoitus on suurelta osin valtion varassa. Valtion kaikilla muilla menokohteilla on siis suora yhteys siihen, kuinka paljon ja kuinka laadukkaita sote-palveluja suomalaisille jatkossa voidaan tarjota. Valtio käyttää vuosittain miljardeja euroja haitalliseen maahanmuuttoon, kehitysapuun, EU-tukipaketteihin ja ylikunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin.

Aluevaaleissa uusille hyvinvointialueille valittavat valtuutetut saavat vastuulleen kunnilta siirtyvän terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen. Aluevaltuutetut eivät tee päätöksiä maahanmuutosta tai polttoaineen hinnasta, eivätkä aluevaltuutetut suunnittele ilmastopolitiikkaa.

Kaikki maksetaan yhteisistä verovaroista

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi eilen Ylen aluevaalitentissä, että politiikassa kuitenkin asiat aina liittyvät ja linkittyvät toisiinsa.

– Vaaleissa ehdokkaita asettavat samat puolueet, jotka päättävät asioista eduskunnassa ja hallituksessa. Vaikka eräät hallituspuolueet haluaisivat aluevaalikentillä unohtaa tekevänsä näitä päätöksiä, niin kyse on viime kädessä yhteisistä verorahoista, joita käytetään tietyllä tavalla.

– Mikäli Suomi käyttää miljardeja vuodessa johonkin muuhun kuin suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestelmään, niin myös maahanmuutto liittyy tähän, sillä maahanmuutto valitettavasti kuormittaa huomattavan paljon sote-palveluja.

Ilmastotoimet verottavat ostovoimaa

Suomessa polttoaine on EU-vertailussa ennätyskallista. Perussuomalaisten aluevaalikampanjassa on ollut esillä myös polttoaineiden hinnat. Purra huomautti, että polttoaineiden hinnoista ja samalla myös hallituksen ilmastotavoitteista kannattaa tässä yhteydessä puhua.

– Sote- ja pelastuspuolella on hyvin paljon erilaisia kuljetustehtäviä, esimerkiksi ihmisiä viedään takseilla terveysasemille, joten bensan hinta liittyy osaltaan myös aluevaaleihin. Ja niin kauan kuin puhutaan hallituksen kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta ja siinä yhteydessä bensan hinnasta, ylipäätään ihmisten ostovoimasta, on hyvin oleellista, kuinka paljon ihmiselle jää käteen ostaa itselleen palveluja sekä asua ja elää.

Palveluihin päästävä nopeasti

Perussuomalaiset ovat esittäneet kritiikkiä hallituksen valmistelemalle sote-mallille. Purra kuitenkin nosti esille, että Suomen sote-järjestelmän ongelmat eivät liity malliin sinänsä, vaan siihen, että nykyisin sote on riittämättömästi resursoitu.

– Sotessa on varmasti ongelmia johtajuudessa ja prosesseissa, jotka vaikuttavat ja joita voidaan korjata. Nämä eivät kuitenkaan ole niin suuria asioita, ja ne päätetään erityisesti sitten tulevilla hyvinvointialueilla, ei niinkään hallituksessa.

Perussuomalaisten sote-mallissa olennaista ja keskeistä on se, että perusterveydenhuollon piiriin pääsemistä nopeutetaan.

– Yksityiskohtaisiin lupauksiin ei ole tarvetta, vaan me tarkastelemme sitä, että ihmisille on saatavilla palveluita. Jos verrataan toisiinsa vaikka hyvin pientä kuntaa ja esimerkiksi kaupungin asuinaluetta, jossa palveluja ei ehkä enää ole, niin ei voida sanoa, että jokaisessa kunnassa olisi oltava erikseen sote-asema. Jokaisella kunnan asukkaalla tulee kuitenkin olla mahdollisimman hyvä pääsy palveluihin.

Palveluautot paikkaamaan vajetta

Perussuomalaiset tarjoaa aluevaaliohjelmassaan tähän tarkoitukseen erilaisia malleja. Esimerkiksi, että palveluja voidaan tuoda ihmisten lähelle sinne, missä palveluyksikön seiniä ei enää ole jäljellä.

Perussuomalaiset esittää terveyskeskuspalveluautoja täydentämään sotea. Terveyskeskuspalveluauto olisi ratkaisu kaikkiin niihin tilanteisiin, joissa lähipalvelua ei ole saatavilla.

– Tällaisia autoja on tälläkin hetkellä käytössä eri puolilla Suomea. Autoihin voidaan suunnitella erilaisia palveluja, sen mukaan mitä alueella tarvitaan. Autossa voi olla laboratoriopalveluita, hoitajia tai lääkärin vastaanotto, Purra totesi.

Vanhukset ansaitsevat ihmisarvoista hoitoa

Perussuomalaiset haluaa puuttua vanhus- ja vammaispalveluiden epäkohtiin ja laiminlyönteihin, joita on ilmennyt viime vuosina erityisesti yksityisten yritysten tarjoamissa palveluissa.

Perussuomalaiset esittääkin, että jos yksityisissä hoivayksiköissä tapahtuu räikeää hoidon laiminlyöntiä tai jopa rikkomuksia, tulee vastuullisille yrityksille asettaa tuntuvat sanktiot.

– Monissa palveluissa on tälläkin hetkellä sekä yksityisiä että julkisia palveluntuottajia. Perussuomalaisilla ei ole ideologista ristiriitaa asiaan liittyen, mutta palvelut pitää tietenkin pyrkiä järjestämään parhaalla mahdollisella tavalla, jossa on huomioitava sekä veronmaksajan että itse palvelun asiakkaan etu.

– Suurin ongelma on usein ollut se, että kunnat ovat rahapulassaan ostaneet palveluja sieltä, mistä niitä on saatu halvimmalla. Rahasta on siis viime kädessä aina kyse riippumatta siitä, puhutaanko yksityisistä vai julkisista palveluista. Me kuitenkin haluamme, että asiat toimivat. Vanhusten täytyy saada ihmisarvoista hoitoa, eikä heitä saa jättää heitteille, Purra sanoi.

Hoiva-alan ongelmat on korjattava

Sote-alueille tarvitaan lisää hoitavia käsipareja. Useiden arvioiden mukaan Suomeen tarvitaan tällä vuosikymmenellä jopa 30 000 uutta hoitajaa, sillä lähivuosina alalta eläköityy runsaasti ammattilaisia ja samaan aikaan vanhusväestön määrä kasvaa.

Hallituspuolueiden ja oppositiopuolue kokoomuksen ratkaisu olisi tuoda hoitajat Suomeen EU:n ulkopuolelta, esimerkiksi Filippiineiltä. Perussuomalaiset torjuvat tämän ratkaisun.

Perussuomalaiset haluaa tehdä hoiva-alan houkuttelevammaksi lähihoitajille ja sairaanhoitajille. Samalla yhteiskunnan on annettava vahva signaali siitä, että hoitajien työ on arvokasta.

Maahanmuutto ei ole ratkaisu

Purran mukaan olisi aika lopettaa väitteet, että kuka tahansa voi tulla ulkomailta Suomeen tekemään hoivatyötä.

– On selvää, että sote-sektorille tarvitaan lisää käsiä, mikä itsessään auttaa siihen, että työn kuorma ei ole niin suuri. Pitäisi kuitenkin lopettaa esittämästä, että maahanmuutolla voidaan korjata hoiva-alan sisäiset ongelmat, jotka liittyvät palkkatasoon, työn kuormittavuuteen ja siihen, ettei virkoja ole riittävästi, jolloin vuorossa olevilla hoitajilla on liikaa töitä palkkatasoon nähden.

Perussuomalaiset myös edellyttää, ettei hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä ole kielimuuria.

– Me olemme huolissamme siitä, että tällä hetkellä suomalainen ei saa palvelua omalla kielellään, suomeksi tai ruotsiksi. Tämä on valitettavaa todellisuutta länsinaapurissamme Ruotsissa jo nyt. Mediasta on luettavissa lähes viikoittain erilaisia ongelmia, erityisesti vanhustenhoidossa ja muistisairaiden hoidossa. Me emme halua tätä Suomeen.

Suomalainen tulee ensin

Uusien hyvinvointialueiden rahoitus siis perustuu suurelta osin valtion rahoitukseen, joten valtion menokohteilla on suora yhteys siihen, kuinka paljon ja kuinka laadukkaita sote-palveluja suomalaisille voidaan tarjota.

– Koska alueet ovat valtion rahoituksen varassa, ratkaisuja pitää tehdä valtakunnan tasolla. Meillä ei ole laittaa sote-sektorille enempää resursseja, jos niitä ei oteta jostain muualta pois. Se vaatii uudenlaista arvojärjestystä, sitä, että Suomessa laitetaan asiat tärkeysjärjestykseen. Perussuomalaisille tämä on yksinkertaista: suomalainen tulee ensin.

– Haitalliseen maahanmuuttoon menee vuosittain miljardeja. Suomi maksaa kehitysapua yli miljardin joka vuosi. Lisäksi miljardeja hupenee EU-tukipaketteihin ja ylikunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin. Suomessa on siis rahaa, se vain menee tällä hetkellä vääriin kohteisiin, Purra sanoi.

Tiukka ei maakuntaverolle

Punavihreä hallitus kaavailee sote-palveluiden kattamista myöhemmin maakuntaverolla, josta kuitenkin on tällä hetkellä erimielisyyttä hallituksen sisällä.

Perussuomalaiset torjuu maakuntaveron.

– Suomalaista verotetaan tällä hetkellä jo liikaa. Kyse ei ole vain työn verotuksesta, vaan myös monista arkipäivään kohdistuvista maksuista. Esimerkiksi voidaan ottaa vaikka autoilu, asuminen, lämmitys ja monet muut arkiset menot.

SUOMEN UUTISET