Perussuomalaisten näkemyksen mukaan Suomella on varaa satsata suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen enemmän julkista rahaa, mutta tämä edellyttäisi päättäjiltä kykyä tehdä priorisointia julkisen talouden menokohteiden valinnassa. – Valitettavasti tähän moni ei ole valmis, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra toteaa.

Viime aikoina monissa yhteyksissä on muistutettu, mistä asioista tulevat aluevaltuutetut tulevat päättämään ja mistä eivät. Tällä tavoin puolueiden aluevaalikampanjoista on haluttu leikata pois joitakin keskusteluaiheita.

Rahat tulevat samasta kassasta

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuitenkin toteaa, että perussuomalaiset puhuu näissäkin vaaleissa kaikista asioista.

– Koemme erittäin oleelliseksi puhua myös näissä vaaleissa niistä menokohteista, joihin suomalaisten veroeuroja yhä enemmän kuluu suomalaisten omien hyvinvointipalveluiden ja turvallisuuden takaamisen sijaan.

– Ongelmalliseen maahanmuuttoon, kehitysapuun, EU:n tukipaketteihin tai kurjistavaan ilmastokunnianhimoon upotetut veronmaksajan miljardit eivät ole suomalaisten hyvinvoinnin tai sote-järjestelmän käytössä. Rahat tulevat samaan kassaan, josta ne jaetaan eri kohteisiin, Purra sanoo.

Hän muistuttaa, että näissäkin vaaleissa on kyse siitä, onko suomalainen ykkönen omassa maassaan vai käytännössä pelkkä maksaja.

– Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyn tulos siitä, että vain joka kymmenes uskoo sote-palveluiden paranevan hyvinvointialueilla, kertoo, että kansalaiset ovat realisteja eivätkä usko palveluiden tai tilanteen parantuvan ilman lisärahaa.

Maahanmuuttajat yliedustettuina sote-sektorilla

Aluevaltuutetut eivät päätä maahanmuuttopolitiikasta. Purra kuitenkin huomauttaa, että politiikassa asiat aina liittyvät ja linkittyvät toisiinsa.

– Jos kukaan jaksaa väittää, että maahanmuutosta ei saisi aluevaalien yhteydessä puhua, neuvon häntä perehtymään maahanmuuttajien yliedustukseen lähes kaikilla verorahoitteisilla sote-sektoreilla. Kenelle järjestelmämme on tarkoitettu, on mitä tärkein politiikan keskustelunaihe myös näissä vaaleissa. Valitettavasti keskusteluun osallistuu ainoastaan yksi puolue, Purra sanoo.

Hän katsoo, että nyt käynnissä oleva ja koko ajan kiihtyvä prosessi heikentää jo suomalaisen keskiluokan veronmaksuhalukkuutta.

– Suomalainen maksaja hyötyy koko ajan yhä vähemmän maksamistaan veroista. Julkinen perusterveydenhuolto on osissa maata käytännössä romahtanut. Lääkäriaikaa ei saa, pää kainalossa saa vaatia palvelua. Espoossa kiireettömän ajan saaminen kestää jopa 90 päivää. Käytännössä kaikki kynnelle kykenevät käyttävät työterveyttä tai yksityisiä vakuutuksia. Edes lasten hammastarkastukset eivät toimi. Nyt lisääntyvät lasten yksityiset hammaslääkärikäynnit.

Suuressa osassa maata ei pääse enää palveluihin

Suomen sote-järjestelmän keskeinen ongelma on palveluihin pääsyn vaikeudet. Purra huomauttaa, että suuressa osassa maata ei ole sen paremmin pääsyä nopeaan julkiseen kuin yksityisenkään hoitoon.

– Mummoja ja pappoja kuskataan pitkiä matkoja takseilla suhaten, kun peruspalvelut häviävät alueilta. Ja uudistuksen myötä häviäminen entisestään kiihtyy, valehtelipa hallitus mitä hyvänsä. Henkilökuntaa ei ole, ja hoitajat ja lääkärit uupuvat työtaakan alle. Monilta alueilta lähtee kokeneita hoitajia, lääkärivaje on suuri ja työhyvinvointi laskee. Tähän muut puolueet huutavat yhteiskuorona ratkaisuksi maahanmuuttoa.

– Maan ylivoimaisesti suurin epäoikeudenmukaisuus on, että ihminen, joka on käynyt ikänsä töissä, maksanut veroja, kasvattanut lapset, ei nyt saa apua ja hoitoa. Ihmisiä pompotellaan, vanhuksia säilötään laillisen heitteillejätön tapaan kotona, kun hoitopaikkoja ei ole, työikäisiä käsketään mennä yksityiselle, kun julkisen jonot eivät jousta. Samaan aikaan näille ihmisille valehdellaan, että nyt tässä uudistuksessa, jokin muuttuu ja tilanne paranee. Miten niin, millä perusteella? Purra kysyy.

SUOMEN UUTISET