Sähkön korkeat hinnat kiusaavat kuluttajia, mutta myös sote-ala on sähköintensiivinen, ja vihersiirtymä ja päästökauppa vaikuttavat siihen merkittävästi. Energian hinnannousu nostaa hyvinvointialueiden sote-kiinteistöjen lämpö- ja sähkömenoja, johon perussuomalaiset vastaisi veronalennuksella.

Perussuomalaiset on jo aiemmin esittänyt sekä kotitaloussähkön veron että liikennepolttoaineiden veron alentamista 25 prosentilla, jolla olisi merkittävä ostovoimaa vahvistava vaikutus keskiverrossa suomalaiskotitaloudessa.

Sote-uudistuksessa kiinteistöt siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille, jolloin uudistuksen yhteydessä on tärkeää tarkastella paitsi sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstömenoja myös lämpö- ja sähkömenoja.

Rahaa vapautuisi varsinaiseen sote-toimintaan

Perussuomalaiset esittää sähköverojen laskemista hyvinvointialueiden sote-toimintojen osalta EU:n minimiin eli 0,1 senttiin per kilowattitunti, jolloin laskeminen merkittävästi alentaisi hyvinvointialueiden energiakustannuksia.

– Mikäli sähköveroa laskettaisiin hyvinvointialueiden sote-toimintojen osalta EU:n minimiin, leikkaisi se sähkökustannusten nousua 9 prosenttiyksikköä.

– Tämäkin perussuomalainen ehdotus hyvinvointialueiden sote-toimintojen sähköveron laskemisesta vapauttaisi rahaa kaikkein olennaisimpaan, varsinaiseen sote-toimintaan ja alentaisi sote-alan maksettavaksi lankeavia kaukolämpö- ja sähkömenoja 11 miljoonaa euroa vuodessa, puheenjohtaja Riikka Purra sanoi tänään tuumaustunnilla.

Parantaisi mahdollisuuksia palkata lisää henkilökuntaa

Perussuomalainen ehdotus hyvinvointialueiden sote-toimintojen sähköveron laskemisesta vapauttaisi rahaa kaikkein olennaisimpaan, varsinaiseen sote-toimintaan alentamalla merkittävästi alan maksettavaksi lankeavia sähköveroja.

Sähköveron alennus EU:n minimitasoon ja päästökauppatulojen ohjaaminen sote-alalle parantaa mahdollisuuksia palkata lisähenkilökuntaa ja samalla palkanmaksukyky kohenee.

Perussuomalaisten esityksen pohjana toimii Taloustutkimus Oy:n selvitys hyvinvointialueiden lämpö- ja sähkökustannusten noususta. Selvitystä esitteli tänään tuumaustunnilla Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Pasi Holm.

SUOMEN UUTISET