Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Lulu Ranne kertoo perussuomalaisten olevan vaalitenttien perusteella ainoa puolue, joka haluaa tasapainottaa taloutta niin, että verorahat riittävät kansalaisista huolehtimiseen. Kaikki muut puolueet haluavat vain ruokkia alati paisuvaa julkista sektoria, jonka seurauksena verot nousevat ja velka kasvaa.

– Nykyisillä valtapuolueilla ei ole mitään suunnitelmia siitä, miten julkinen talous saataisiin tasapainoon ja verorahat riittämään suomalaisten palveluihin. Riittää, että saadaan luottamuspaikkoja ja ”demokratiarahaa” poliittiseen puuhailuun, virkajohto kyllä sitten hoitaa ajattelun. Se sama kasvava virkajohto, joka ei ole vuosikymmeniin saanut taloutta ja palveluja kuntoon, tiivistää perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Lulu Ranne.

Uudistuksesta puuttuvat mekanismit, jotka helpottavat julkistalouden kestävyysvajetta. Uudistus ei myöskään sisällä todellisia kannustimia hillitä menoja tai tehostaa toimintaa, koska valtio täydentää rahoitusta jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan.

Kasvua ei ole näköpiirissä

Vanhat, tutut poliitikot ovat edelleen paisuvan viranhaltijajoukon vietävissä. Johtaja- ja esimiestason sekä hallinnon henkilöstö kasvaa, kun Erva-alueiden, sairaanhoitopiirien, kuntien sote-palvelujen sekä palo- ja pelastusalan johto ja hallinto siirtyvät hyvinvointialueille. Näiden vanhojen päälle tulee uusi johto- ja hallintopyramidi.

– Uudistus olisi pitänyt tehdä kansanterveys, kansantalous ja vaikuttavuus edellä. Nyt mennään hallinto edellä, ilman menojarrua. Me veronmaksajat joudumme taas holtittoman taloudenhoidon maksumiehiksi, toteaa Ranne.

– Vaalitenttien perusteella perussuomalaiset on nähtävästi ainoa puolue, joka tosiasiassa haluaa tasapainottaa julkista taloutta niin, että verorahat riittävät kansalaisista huolehtimiseen. Näköpiirissä ei ole kasvua, kaikkein vähiten vihreää sellaista, jolla palvelut voitaisiin maksaa. Sen perään kuitenkin koko hallitus SDP:stä keskustaan sekä kokoomus haikailevat.

– Kaikki muut puolueet myös ruokkivat alati paisuvaa julkista sektoria EU-, ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikallaan, jonka seurauksena verot nousevat ja velka kasvaa. Lisäksi Sanna Marinin hallitus ajaa sisään uuden verotason, joka kasvattaa kokonaisveroastetta, toteaa Ranne.

Julkiset menot tärkeysjärjestykseen

Ranteen mukaan media sivuuttaa perussuomalaisten ratkaisut julkisen talouden kuntoon laittamiseksi ja palvelujen pelastamiseksi. Tänään 18.1. Hufvudstadsbladet esimerkiksi uutisoi, että Ranteen puheista Ylen ruotsinkielisessä vaalitentissä käy hyvin selväksi, että rahat eivät riitä, mutta perussuomalaisten ratkaisut eivät selviä.

– Meillä on selvä linja, kun kuuntelee. Valtion tasolla on pistettävä julkiset menot tärkeysjärjestykseen ja pienennettävä julkisen talouden kokoa suhteessa kansantalouteen. On luovuttava menoista, jotka eivät edistä suomalaisten hyvinvointia. Se mitä jää tehtäväksi, on tehtävä paremmin ja tuottavammin. Näin valtio voi turvata sote-sektorin rahoituksen, joka voi kasvaa suhteessa muuhun budjettitalouteen.

Ensimmäinen kausi menee vahinkoja torjuessa

Hyvinvointialueilla on Ranteen mukaan otettava johtaminen omiin käsiin ja varmistettava, ettei valta valu entistä enemmän virkakoneistoille. Alueille on saatava muutoksen johtamiseen kykenevät hallitukset ja niiden työnyrkeiksi toiminnan- ja prosessinohjauksen ammattilaisista koostuvat johtoryhmät, jotka pystyvät viemään toiminnalliset muutokset läpi.

Tämä vaatii poliitikoilta aivan uutta otetta johtamiseen. Alueiden on myös asetettava mitattavat tavoitteet kansanterveydelle, toimintakyvylle ja sote-menoille sekä määriteltävä palvelut, prosessit ja palveluverkko näistä tavoitteista lähtien.

Ranne arvioi, että ensimmäinen aluevaltuustokausi menee vahinkojen torjunnassa sekä parempaa maan hallitusta ja uudistuksen korjaussarjaa odotellessa.

– Perussuomalaiset tekee parhaansa maan talouden parantamiseksi ja suomalaisten palveluiden pelastamiseksi. Muutos vaatii johtamista, arvoja ja selkärankaa, jota valtapuolueilla ei enää ole, päättää Ranne.

Suomen Uutiset