Ruotsi ja Norja ovat ilmoittaneet tukevansa kansalaisiaan korkean sähkönhinnan aiheuttamassa ahdingossa. Opposition pelko saattaa tulla kuluttajan avuksi täälläkin. Onhan Suomi vauras maa.

Ruotsin hallitus ilmoitti 12. tammikuuta aikovansa subventoida korkeasta sähkönhinnasta kärsineitä kotitalouksia 6 miljardilla kruunulla. Korvauksia voi saada joulu-helmikuun väliseltä ajalta ja ne perustuvat toteutuneeseen sähkönkulutukseen. Ehdotuksen piirissä on 1,8 miljoonaa kotitaloutta.

Korvausta voi saada suurimmillaan 2 000 kruunua kuukaudessa, jos kotitalouden sähkönkulutus on yli 2 000 kWh. Korvauksen maksimimäärä on täten 6 000 kruunua (582 euroa). Tukea ei tarvitse erikseen hakea, se lutviintuu viranomaistyönä.

Tukea myös korkeasta sähköhinnasta kärsiville suomalaisille

Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso on samasta teemasta suomalaisten asialla. Hän on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen korkeiden sähkönhintojen kompensoinnista kotitalouksille:

– Laskut ovat kasvaneet aivan hurjasti ja kuluttajat ovat hyvin huolissaan tilanteesta, Juuso perustelee.

– Myös Suomen hallituksen pitäisi tukea kotitalouksien sähkölaskuja Ruotsin ja Norjan tapaan, tai tukea ahtaalle joutuneita kotitalouksia jollakin muulla tavalla, Juuso vaatii.

Ruotsidemokraattien pelko on viisauden alku

Ruotsin vähemmistöhallitus toteutti tukiehdotuksensa vaalivuonna, eikä varmaankaan vähiten sen takia, että ruotsidemokraatit on noussut maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Ruotsidemokraatit ehdotti jo lokakuussa, että hallitus alentaisi energiaveroa Etelä-Ruotsissa, jossa jo kärsittiin voimakkaasta sähkön hinnannoususta. Vielä tuolloin kaikki muut Ruotsin puolueet rinta rinnan vastustivat ruotsidemokraattien ehdotusta.

Joulukuun puolivälissä ruotsidemokraatit, kokoomus ja kristillisdemokraatit ehdottivat yhteisesti sähkön verotuksen alentamista 1 500–2 000 euroa omakotitaloudelta talvikuukausina, nyt kokoomuksen ehdotuksen mukaisesti. Tuki vastaisi lisääntyneitä verotuloja, eikä siten tietäisi ongelmia valtiontaloudelle.

Ruotsin mallissa vielä viilaamista

Kokoomuksen mielestä demarihallituksen nyt ehdottaman tukimallin sijasta huomattavasti yksinkertaisempaa olisi poistaa sähköverot talvikuukausien ajaksi. Liberaalien mielestä hallitus paniikissaan helpottaa ainoastaan suurissa lukaaleissa asuvien kuluja.

Kristillisdemokraattienkin mielestä hallitus palkitsee sähkön suurkuluttajia ja muistuttaa siitä, että hallitus päätti aikoinaan ydinvoiman alasajosta. Huvilanomistajien etujärjestön mielestä tuki on liian pieni ja sähköyhtiöiden mielestä ne joutuvat kantamaan nyt ehdotetun mallin hallintokulut.

SUOMEN UUTISET