Sähkön hinta on noussut ennätyskorkealle loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Sähkön markkinahintojen nousu on nostanut myös sähkön kuluttajahintoja ennennäkemättömällä tavalla.

Sähkölaskut ovat nousseet muutamassa kuukaudessa kohtuuttoman korkeiksi esimerkiksi omakotiasujilla, joiden kotitaloudessa on sähkölämmitys tai joiden taloudessa muuten kuluu paljon sähköä.

– Laskut ovat kasvaneet aivan hurjasti ja kuluttajat ovat hyvin huolissaan tilanteesta, perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso sanoo.

Ilmastotoimet näkyvät laskussa

Päästöoikeuden hinta on kohonnut tänä vuonna nopeasti ennätystasolle. Koska energia-alan yritykset kuuluvat EU:n päästökaupan piiriin, näkyy päästöoikeuden hinnannousu eri puolilla Eurooppaa voimakkaasti kohonneina sähkölaskuina.

– Ruotsin valtioneuvoston kanslian eilen julkaiseman tiedotteen mukaan Ruotsin hallitus on päättänyt tukea kotitalouksia sähkölaskujen maksuissa yli kuudella miljardilla kruunulla eli noin 585 miljoonalla eurolla. Myös Norjan hallitus päätti joulukuun lopulla maksaa kotitalouksille sähkölaskutukea, Juuso kertoo.

Suomalaisetkin tarvitsevat tukea

Ruotsin hallituksen päättämä tuki maksetaan takautuvasti joulu–helmikuun ajalta, enintään 2 000 kruunua kuukaudelta. Sähkölaskutuki on porrastettu kulutuksen mukaan niin, että täyttä tukea saavat kotitaloudet, joiden sähkönkulutus on yli 2 000 kilowattituntia kuukaudessa. Tukea on tarkoitus maksaa 1,8 miljoonalle ruotsalaiselle kotitaloudelle.

Norjassa puolestaan sähkölaskutuki toimii niin, että kun sähkön arvolisäveroton hinta ylittää noin 7 eurosenttiä kilowattitunnilta, valtio maksaa 55 prosenttia ylittävästä osasta. Tammikuussa Norjan hallitus päätti korottaa tuen osaa 80 prosenttiin.

– Myös Suomen hallituksen pitäisi tukea kotitalouksien sähkölaskuja Ruotsin ja Norjan tapaan, tai tukea ahtaalle joutuneita kotitalouksia jollakin muulla tavalla, huomauttaa Juuso, joka on tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

SUOMEN UUTISET