Hallitus antoi viime viikolla kaksi esitystä, joilla helpotetaan ulkomaalaisten maahanmuuttoa Suomeen. Toisessa on kyse pitkäaikaisten D-viisumien myöntämisestä maahan tuleville opiskelijoille ja tutkijoille, ja toisessa esitetään alaikäisten turvapaikanhakijoiden perheenyhdistämisten toimeentuloedellytyksen poistamista.

Perussuomalainen kansanedustaja Mari Rantanen kritisoi hallituksen toimia maahanmuuton lisäämiseksi.

– Hallitus luo jatkuvasti lisää maahanmuuton väyliä väittäen Suomen tarvitsevan osaajia. Suomi ei kuitenkaan tosiasiallisesti houkuttele kansainvälisiä osaajia vaatimattoman palkkatason, korkean hintatason ja verotuksensa takia. Sen sijaan hallitus haalii maahan matalapalkkaista ja kouluttamatonta työvoimaa tarjoamalla helpotuksia perheenyhdistämisiin ja tarjoamalla ilmaisia tutkintoja kolmansien maiden kansalaisille, Rantanen perustelee.

D-viisumilla opiskelijoita toimeentulotuelle?

Hallitus esittää, että tällä kaudella kasvuyrittäjiä ja erityisasiantuntijoita sekä heidän perheenjäseniään varten luodut pitkäaikaiset ns. D-viisumit ulotettaisiin koskemaan EU-maiden ulkopuolisia kansalaisia, jotka ovat tulossa Suomeen opiskelijoiksi tai tutkijoiksi.

– Opiskelijaksi luetaan esimerkiksi ammattitutkintoon opiskeleva tai sellaiseen koulutukseen valmentavia opintoja käyvä. Afrikkalainen voisi hakea esimerkiksi pienen kunnan ammattiopiston valmentavaan koulutukseen ja saada sillä D-viisumin Suomeen itselleen ja perheenjäsenilleen, Rantanen kuvailee.

Malli houkuttelee erityisesti sosiaaliavustuksilla eläjiä

Kolmansista maista tulevilla opiskelijoilla tulee olla hyväksyttävä selvitys toimeentuloon tarkoitetuista varoista ensimmäisen vuoden ajalta, vaikka oleskelulupa olisi myönnetty pidemmäksi ajaksi. Mikäli toimeentulo ei riitä elämiseen, syntyy opiskelijalle oleskeluluvan myötä oikeus toimeentulotukeen.

– Ulkomaalaisen opiskelijan toimeentulovaatimus on 560 euroa kuukaudessa ensimmäisen vuoden ajalta, millä ei pärjää Suomessa. Opiskelijoiden ja heidän perheenjäsentensä on mahdollista saada toimeentulotukea toisin kuin suomalaisten opiskelijoiden, joiden tulee rahoittaa elämisensä opintolainalla, jos opintotuki ei riitä.

– Sen lisäksi, että hallitus tarjoaa kolmansien maiden kansalaisille suomalaisia paremman ilman velkaantumista tapahtuvan opintotuen toimeentulotuella, malli on kaikkein houkuttelevin juuri sosiaaliavustuksilla elämään tuleville ”opiskelijoille”, mikä ainoastaan rasittaa veronmaksajien taakkaa, Rantanen selventää.

Hallitus lisää houkutustekijöitä ankkurilapsitoiminnalle

Hallitus esittää, että kansainvälistä suojelua saavien alaikäisten perheenyhdistämisissä ei sovellettaisi toimeentuloedellytyksiä. Käytännössä lapsen edun vuoksi toimeentuloedellytyksistä poiketaan jo nyt, vaikka EU:n perheenyhdistämisdirektiivi toimeentuloedellytykset salliikin.

– Hallitus lisää houkutustekijöitä ns. ankkurilapsitoiminnalle, jossa alaikäinen lähetetään mahdollisesti vaarallisellekin retkelle varmistamaan paikka koko perheelle hyvinvointivaltion palvelujen äärelle. Maahanmuuttajia ollaan valmiita haalimaan kaikin keinoin, vaikka se johtaisi alaikäisten hyväksikäyttöön tai hukkumisiin Välimerellä. Vihreiden ideologia paistaa räikeästi läpi hallituksen esityksissä, Rantanen sanoo.

Suomen Uutiset