Perussuomalaisten Riikka Purra, Mari Rantanen ja Mauri Peltokangas jättivät eilen hallintovaliokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen, jolla kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavan alaikäisen henkilön perheenjäsenen oleskeluluvan edellytyksenä ei enää olisi turvattu toimeentulo. Perussuomalaiset esittivät, että koko lakiehdotus hylätään.

Perussuomalaisten mukaan esitys luo huomattavan vetovoimatekijän Suomelle sosiaalisesti ja taloudellisesti kestämättömälle sosiaaliperusteiselle maahanmuutolle. Esitetyt lakimuutokset tulevat lisäämään humanitääristä maahanmuuttoa entisestään nimenomaan Afrikasta ja Lähi-idästä.

– Hallitus pyrkii lisäämään maahanmuuttoa maista, joista saapuvien tulijoiden kotoutumisennuste on käytettävissä olevan tiedon varassa heikko tai jopa olematon. Tämä ei ole hallitun maahanmuuton edistämistä, joka toisi helpotusta kestävyysvajeen kaltaisiin ongelmiin. Esityksellä on päinvastoin toteutuessaan erittäin merkittäviä negatiivisia ja kauaskantoisia vaikutuksia julkistalouteen sekä koko yhteiskuntaan, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra toteaa.

Ankkurilapsi-ilmiö kasvaa

Hallituksen esitys tulee näkymään niin sanotun ankkurilapsi-ilmiön yleistymisenä, kun yhä useampi lähettää lapsensa vaaralliselle matkalle saadakseen itse oleskeluluvan helpommin. Perussuomalaiset kyseenalaistavat, onko lapsen edun mukaista elää vanhemman kanssa, joka on valmis vaarantamaan lapsensa terveyden ja jopa hengen, jotta itse pääsisi muuttamaan korkeamman elintason maahan.

– Esitystä perustellaan lapsen edulla, vaikka se tulee väistämättä lisäämään alaikäisten hyväksikäyttöä maahantulon välineenä, kansanedustaja Mari Rantanen ihmettelee.

Perussuomalaisten näkemyksen mukaan oleskelulupa tulee voida jatkossakin jättää myöntämättä, jos arvioidaan, että tapaukseen liittyy lapsen hyväksikäyttöä tai perheenyhdistäminen Suomessa olisi muutoin vastoin lapsen etua. Alaikäinen on lähtökohtaisesti heikoin osapuoli tilanteissa, joissa aikuisten tai yhteiskunnan edut ovat ristiriidassa lapsen edun kanssa. Viranomaisten tehtävänä onkin valvoa, että lapsen etu toteutuu.

– Esitys tulee lisäämään 17-vuotiaiksi iäkseen kertovien maahantuloa, ja sitä kai hallitus maahanmuuttokiihkossaan haluaakin, Rantanen jatkaa.

Vaikutusarviointi puutteellista

Perussuomalaiset nostivat esille esityksen puutteellisen vaikutusarvioinnin. Esityksessä ei oteta mitenkään kantaa haittamaahanmuutosta suomalaiselle yhteiskunnalle koituvaan laskuun tai muihin aiheutuviin ongelmiin. Asiantuntijalausunnoista ilmenee, että perustoimeentulotuen, työttömyysetuuden ja asumistukien saajissa korostuvat ne kansalaisuusryhmät, joita perheenyhdistämisen helpottaminen koskettaa.

– Esityksessä ei ole arvioitu, kuinka haitallinen maahanmuutto heikentää suomalaisten turvallisuutta sekä julkista taloutta. Hallitus tekee hartiavoimin töitä pitääkseen meidät Ruotsin tiellä, kansanedustaja Mauri Peltokangas hämmästelee.

Suomen Uutiset