Perussuomalaiset vastustaa hallituksen esitystä laajentaa entisestään pitkäaikaisen niin sanotun D-viisumin käyttöä muun muassa opiskelijoihin ja tutkijoihin. Perussuomalaiset jättivät eilen asiasta vastalauseen hallintovaliokunnassa.

Esitys on osa hallituksen tavoitetta lisätä ja nopeuttaa merkittävästi työperäistä maahanmuuttoa ja opiskelijamaahanmuuttoa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra huomauttaa, että myös asiantuntijalausunnoissa pitkäaikaiseen viisumiin oikeutettujen henkilöryhmien näin nopea laajentaminen tuntuu hätiköidyltä tilanteessa, jossa kokemusta uudesta järjestelmästä ei ole.

– Erityisesti opiskelijoiden sisällyttäminen tuo merkittävän lisäyksen viisumiin oikeutettujen henkilöiden piiriin. Tällä olisi asiantuntijoiden mukaan negatiivinen vaikutus myös viranomaisten toimintaan ja mahdollisuuteen tosiasiassa vastata kysyntään, Purra toteaa.

– Tärkeintä olisi ensin saada työelämään ne maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka ovat jo maassa.

Maahanmuuttajien työllisyysaste heikompi

Suomessa jo olevien maahanmuuttajien työllisyysaste on kantaväestöä huomattavasti heikompi, ja tietyt väestöryhmät korostuvat erityisen heikosti työllistyvinä. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön syyskuun 2022 työllisyyskatsauksen mukaan Suomessa on yli 43 000 vieraskielistä työtöntä työnhakijaa.

Huomattavaa on, että tilastojen mukaan työttömistä vieraskielisistä peräti 22 prosenttia on suorittanut korkeakoulututkinnon ja 28 prosenttia toisen asteen tutkinnon.

– Faktojen valossa Suomessa on osaajapulan sijaan kohtaanto-ongelma, joka johtuu etenkin asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän maahanmuuttajille luomasta heikosta tahdosta ottaa työtä vastaan, Purra perustelee.

Kestämätöntä lisätä venäläisten maahantuloa

Perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen muistuttaa, että sisäministeriön lausunnon mukaan Venäjältä ja Kiinasta kotoisin olevat hakijat muodostavat suuren hakijaryhmän opiskelun, tieteelliseen tutkimuksen ja erityisasiantuntijan työn perusteella myönnetyistä oleskeluluvista.

– Lausunnossa olevasta tilastosta voidaan havaita myös selkeä kasvu venäläisten tekemien erityisasiantuntijoiden oleskelulupahakemusten määrässä aiempiin vuosiin verrattuna, Rantanen huomauttaa.

Perussuomalaiset katsookin, että yleinen maailmanpoliittinen tilanne huomioiden on kestämätöntä, että esimerkiksi venäläisten ja kiinalaisten maahanpääsyä nopeutetaan ja helpotetaan.

Kansallinen turvallisuus vaarantuu

Lisäksi hallitus ehdottaa, että pitkäaikainen viisumi voitaisiin myöntää myös ulkomailla olevalle oleskeluluvan haltijalle, jos hän on menettänyt oleskelulupakorttinsa.

Jo hallituksen esityksen luonnosvaiheessa Suomen Ankaran suurlähetystö on todennut, että oleskelulupakorttien katoamisilmoitusten viivästyessä fyysisen kortin väärinkäyttömahdollisuus on suuri. Lähi-idän alueen osalta edustuston näkemys oli, että D-viisumi tulee vähentämään väärinkäytösten ilmi tulemista. Tämän vuoksi Suomen Ankaran suurlähetystö on katsonut asiantuntijalausunnossaan, että D-viisumin tarvetta tai käyttöönottoa olisi syytä huolellisesti harkita tämänkaltaisten laittomaan maahanmuuttoon liittyvän korkean riskin takia.

– On syytä kuunnella suurlähetystön mielipidettä. Jos he toteavat, että asiassa on suuri riski, olisi hallituksen tullut ottaa tämä esityksessään huomioon. Myös suojelupoliisi on lausunnossaan todennut, että väärinkäytöksiin voi sisältyä myös kansallista turvallisuutta vaarantavia seikkoja, Rantanen hämmästelee.

Perussuomalaisten toteaa vastalauseessaan, että D-viisumin käyttöönoton laajentamiseen liittyy mahdollisuus sisäisen turvallisuuden vaarantumiseen, ei D-viisumin käyttöönottoa ei tule laajentaa.

SUOMN UUTISET