Eduskunta kokoontui tiistaina ensimmäiseen täysistuntoonsa kesätauon jälkeen. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää otti lähetekeskustelussa kantaa muun muassa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta, jonka hän uskoo löysentävän Suomen maahanmuuttolainsäädäntöä entisestään.

Esityksessä ehdotettiin muutettavaksi ulkomaalaislakia siten, että kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien alaikäisten henkilöiden perheenjäsenen ja muun omaisen osalta poistetaan turvattua toimeentuloa koskeva edellytys perheenjäsenen tai muun omaisen oleskeluluvan saamiseksi. Siinä esitettiin muutettavaksi myös lapsen alaikäisyyden määrittämistä perheenkokoamista koskevissa tilanteissa koskevaa säännöstä Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisun johdosta.

– Kauniita sanoja, mutta tarkastellaanpa hetki esitystä ihan järjellä, kansanedustaja Juha Mäenpää lisäsi luettuaan edellisen.

Löysentää entisestään maahanmuuttolainsäädäntöä

Mäenpää huomautti, että hallituksen esitys toteutuessaan löysentäisi Suomen ennestäänkin löysää maahanmuuttolainsäädäntöä.

– Muutos lisää Suomen houkuttelevuutta elintasosiirtolaisuudelle kohdemaana edelleen. Lainsäädännöllä ja sitä seuraavalla päätöskäytännöllä voidaan vaikuttaa siihen, miten perheet kaukana lähtömaissa arvioivat mahdollisuuksiaan saada oleskelulupa vieraasta valtiosta.

– Jos se on helpointa lapsen kautta, niin lapsia lähetetään jatkossakin yksin matkaan ja he joutuvat olosuhteisiin, joissa lapsen etu ja oikeudet vaarantuvat. Toimeentuloedellytysten poistaminen todennäköisesti lisää niin sanottua ankkurilapsi-ilmiötä, ja yhä useampi lähettää oman oleskelulupansa toivossa lapsensa salakuljettajien kautta vaaralliselle matkalle tietäen, että alaikäinen saa oleskeluluvan huomattavasti helpommin ja palauttaminen on käytännössä mahdotonta, selvensi hän vielä toiminnan logiikkaa.

Vaarallinen matkako lapsen etu?

Mäenpää kyseenalaisti voimakkaasti niin sanotun lapsen etu -retoriikan käyttöä lain puoltamisessa, sillä kyse on riskialttiista matkasta lapselle.

– Millä tavalla tämä on lapsen etu?

– Sellaiset vanhemmat, jotka lähettävät lapsensa tälle matkalle, eivät ansaitse täältä turvapaikkaa, linjasi Mäenpää.

Lopuksi hän vielä ihmetteli esitetyn lainsäädännön vastuuttomuutta Euroopan ja Suomen kärsiessä taloudellisesti hyvin epävarmoista ja vaikeista ajoista.

– Millä tavalla tällainen muutenkin vaikeassa Euroopan tilanteessa tarpeettomia kustannuksia aiheuttava epämääräinen toiminta on Suomen ja suomalaisten kannalta reilua?

Suomen Uutiset