Keskiviikkona eduskunnan välikysymyskeskustelussa hallitus vastasi opposition välikysymykseen Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää käytti aiheesta kaksi puheenvuoroa, joissa korosti hätätilapykälien säätämisen tarpeellisuutta ja laittomasti Suomessa olevien henkilöiden tehokasta palauttamista kotimaihinsa.

Välikysymyskeskustelun syynä oli se, että Valko-Venäjän autoritaarinen johto alueen muiden epädemokraattisten toimijoiden tukemana organisoi kehittyvistä maista siirtolaisvirtaa EU:n itäisille rajoille.

– Me opposition jäsenet yritämme välikysymyksellä estää junan, tässä tapauksessa kansalaistemme turvallisuuden eli turvallisuuspolitiikan, suistumisen raiteilta. Odotamme ja edellytämme hallitukselta ja pääministeriltä hätätila- ja poikkeuspykälien pikaista saattamista lakiin, kansanedustaja Juha Mäenpää vaati ensimmäisessä puheessaan.

Hätätilapykälillä Mäenpää viittasi opposition tavoittelemiin lakimuutoksiin rajavartio- ja ulkomaalaislaissa, jolloin turvapaikkahakemusten vastaanotto voitaisiin väliaikaisesti keskeyttää. Näin Valko-Venäjän kaltaisten toimijoiden hybridivaikuttamisesta turvapaikanhakijoiden avulla tulisi tehotonta. Kansanedustajan mukaan välikysymys oli erittäin aiheellinen ja tarpeellinen. Hän myös korosti sen olevan normaalia demokratiaa ja opposition keino vaikuttaa hallitukseen.

Laittomasti maassa olevat lähetettävä kotiin

Toisen puheensa aikana Mäenpää joutui opettamaan hallitukselle perusasioista laista:

– Suomen perustuslain 9 § liikkumisvapaudesta toteaa: ”Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.” Painotan voimakkaasti sanaa ”laillisesti”. Laittomasti isänmaassamme oleskeleville muiden maiden kansalaisille tasavaltamme perustuslaki ei anna oikeutta vapaaseen liikkumiseen.

Mäenpää muistutti myös, että laittomalla oleskelulla maassa täytyy olla oikeita seurauksia.

– Siitä, että jonkun oleskelu maassa on todettu laittomaksi, loogisesti pitäisi seurata johtopäätös, että viranomaisten täytyy tavalla tai toisella poistaa laittomasti Suomessa oleskeleva henkilö maasta. Eihän valtiovalta voi edistää laittomuuksia, sillä valtion toiminta perustuu nimenomaan laillisuuteen.

Sisäministeriön uusi järjetön hanke

Mäenpää nosti keskusteluun samana päivänä tulleen tiedon sisäministeriön uudesta järjettömästä hankkeesta.

– Tänään saimme lukea lehdistä seuraavaa: ”Sisäministeriö kaavailee tuhansille kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille oleskelulupaa.” Mielestäni laittomasti maassa oleskelu on todettava rikolliseksi menettelyksi ja siten palautettava henkilö kotimaahansa.

Odotukset hallituksen toimien suhteen eivät suuria

Mäenpää korosti puheensa lopulla, ettei ollut nähnyt hallitukselta kunnollisia toimenpiteitä välikysymyksessä käsiteltyjen asioiden suhteen.

– Hallituksen keinot laittomasti maassa olevien ihmisten poistamiseen ja sitä kautta hybridivaikuttamisen torjumiseen eivät tähän mennessä juurikaan vakuuta. Kysynkin välikysymyksemme sanoin: arvoisa sisäministeri, miten hallitus aikoo estää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden laittoman maahan jäännin?

Suomen Uutiset