Perussuomalaiset otti tänään eduskunnan suullisella kyselytunnilla kantaa sisäministeriön suunnitelmiin jakaa oleskelulupia tuhansille Suomessa laittomasti oleskeleville henkilöille. Perussuomalaisten mielestä sisäministeriö on romuttamassa koko turvapaikkajärjestelmää ja poistamassa viimeisetkin rajoitteet Suomeen suuntautuvan maahanmuuton hallitsemiseksi.

Sisäministeriö on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan valmistellut lakiesitystä, jossa laittomasti maassa oleville jopa 3 000 henkilölle jaettaisiin oleskelulupa. He ovat alun perin turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita henkilöitä, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta eivät ole suostuneet poistumaan maasta, ja hallitus on ollut kyvytön heitä poistamaan.

– Perussuomalaisten linja on, että heidät pitäisi karkottaa, mutta mitä tekee hallitus? kysyi kansanedustaja Jenna Simula.

– Te kaavailette heille oleskelulupia sisäministeriössä. Ihmisille, jotka ovat saaneet jo useita kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, ihmisille, joilla ei ole mitään perustetta olla maassamme. Tällä tavoin te romutatte koko turvapaikkajärjestelmän ja viimeisetkin rajoitteet hallita Suomeen suuntautuvaa maahanmuuttoa.

Onko koko maailma tervetullut?

Simula huomautti, että mikäli oleskeluluvan saa lopulta ilman perusteita, hallitus toivottaa koko maailman elintasosiirtolaiset tervetulleiksi.

– Miten te voitte antaa edes valmistella jotain näin edesvastuutonta? Simula kysyi.

Asia kuuluu sisäministeri Krista Mikkoselle (vihr.), mutta hän myöhästyi kyselytunnilta. Näin ollen pääministerin sijainen Annika Saarikko (kesk.) vastasi kysymykseen todeten, että hallitus ei ole hyväksynyt esitystä, joka vahvistaisi laittomasti maassa olevien asemaa, eikä sellaista ole esitelty.

Keskustan linja poukkoilee

– Kyllä tässä niin näyttää jälleen käyvän, että ensin vähän selvitellään ja pian onkin jo laki voimassa, sanoi ministeri Saarikko mitä tahansa, Simula epäili.

Simula muistutti, että keskusta vaati vielä hetki sitten jalkapantoja laittomasti maassa oleskeleville. Suunnitelmat tuntuvat unohtuneen, ja pakolaiskiintiökin nousee roimasti.

– Jos hallitus olisi aiemmin antanut selkeän viestin, että näin päättömän esityksen valmistelu voidaan lopettaa ministeriössä, voisivat virkamiehet keskittyä tärkeämpiin asioihin kuten etsimään ratkaisuja, joilla laittomasti maassa oleskelevat henkilöt saadaan maasta ulos!

Hallituksen linja jää nähtäväksi

– Arvoisa ministeri Saarikko, onko tämä nyt todellakin koko hallituksen linja ja annatteko sen edetä? Simula jatkoi.

Ministeri Saarikon mukaan hallitus ei ole tällaista esitystä antamassa. Tämä jää nähtäväksi.

Mistä laittomasti maassa olevat saavat rahansa?

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra pitää hallituksen vastauksia ristiriitaisina. Kun perussuomalaiset ovat puhuneet laittomasti maassa olevista, hallituksesta on vastattu, että heitä on hyvin vähän ja he käyttävät varsin vähän yhteiskunnan palveluita. Nyt sisäministeriön selvityksessä puhutaan kuitenkin jopa 3 000 laittomasta siirtolaisesta.

– Millä nämä ihmiset ovat viime vuodet eläneet, missä he asuvat, millaisia tukia ja palveluita he saavat ja paljonko se maksaa suomalaiselle veronmaksajalle? Purra kysyi.

Ministeri Saarikko ei vastannut näihin kysymyksiin, vaan jatkoi sen korostamista, että valmistelussa on kyse vain virkamiestyöstä, jolla pyritään estämään varjoyhteiskuntien synty eikä hallituksen hyväksymästä esityksestä.

Suomen Uutiset