Suomessa on arviolta noin 3 000 henkilöä, jotka ovat saaneet lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen. Kielteisen päätöksen saaneille on myös annettu maastapoistamispäätös. Kansanedustaja Minna Reijonen vaatii laittomasti maassa oleskelevien poistamista Suomesta.

– Kun turvapaikkapäätös on kielteinen, on siihen aina jokin syy. Esimerkiksi rikosperusteinen karkottamispäätös voidaan tehdä, jos henkilö on syyllistynyt vakaviin rikoksiin tai rikoksiin on syyllistytty toistuvasti, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen.

Osa oleskellut Suomessa luvatta jo vuosia

Käytännössä vakavilla rikoksilla tarkoitetaan rikoksia, joista on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta. Sellaisia rikoksia ovat esimerkiksi murha, tappo, raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, sotarikos, ryöstö, varkaus tai huumausainerikos.

Kun henkilö saa lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen tai karkotuspäätöksen, jättää hän tarkoituksella noudattamatta Suomen lakia, mikäli hän ei poistu maasta. Osa Suomessa laittomasti oleskelevista on ollut maassa jo vuosia.

– Tuoko tällainen tarkoituksellinen lain rikkominen suurentuneen riskin rikkoa Suomen lakeja myös muissa tilanteissa? kysyy Reijonen.

Rikollisten karkottamispäätöksiä ei saa perua

Sisäministeriö tehnyt selvityksen laittomasti maassa olemisen laillistamiseksi. Reijosen mielestä sisäministeriön tulisi suunnitelmissaan huomioida myös Suomen sisäiseen turvallisuuteen liittyvät riskit.

Reijonen teki asiasta vastaavalle ministerille kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, kuinka aiotaan varmistaa, ettei vakaviin rikoksiin tai toistuvasti rikoksiin syyllistyneiden karkottamispäätöksiä peruta.

Suomen Uutiset