Muutama päivä sitten uutisoitiin jälleen uusista törkeistä lapseen kohdistuneista raiskausepäilyistä Oulussa. Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen jätti tänään hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii hallitukselta entistä järeämpiä toimia lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden kitkemiseksi. Kirjallinen kysymys perustuu Tilastokeskuksen julkaisuun ja Iltalehden uutiseen.

Kansanedustaja Olli Immonen vaatii hallitusta puuttumaan ongelman keskeiseen juurisyyhyn, rajoittamaan maahanmuuttoa merkittävästi ja tehostamaan maahanmuuttajien karkotuksia, jotta ulkomaalaisperäisen seksuaalirikollisuuden kasvu saadaan katkaistua. Immosen mukaan erityisesti Oulun tilanne on huolestuttava. Tiedotusvälineiden tietojen mukaan seksuaalirikosten määrä Oulun seudulla kasvoi jälleen viime vuonna.

– Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli erilaisia seksuaalirikoksia viime vuonna 458 kappaletta, kun määrä oli edellisvuonna 410. Kasvua on noin 12 prosenttia. Erityisesti lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten määrä lisääntyi selvästi. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin yhdeksän kappaletta enemmän kuin edellisvuonna, Immonen sanoo.

Lokakuun 2021 loppuun mennessä Oulun poliisin tietoon oli tullut Oulun alueelta 69 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Edellisenä vuonna samalla ajanjaksolla vastaava luku oli 46. Lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöepäilyjen määrä nousi viime vuonna Oulun alueella 50 prosenttia vuodesta 2020.

– Poliisin tietoon tulleiden, alle 16-vuotiaisiin kohdistuneiden raiskausten määrä kaksinkertaistui vuodesta 2020 vuoteen 2021 Oulun alueella. Tilanne on täysin sietämätön, Immonen sanoo.

Oulussa vuosi on alkanut entistä ikävämmissä merkeissä

Oulun poliisilaitoksen alueella lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten lisääntyminen on ollut jo vuosia erittäin huolestuttava ilmiö, ja tämä vuosi on alkanut entistä hälyttävämmissä merkeissä.

– Helmikuussa ja viimeksi tällä viikolla on julkisuuteen tullut jälleen useita lapsiin kohdistuneita seksuaalirikosepäilyjä. Oulun käräjäoikeudessa on ollut myös hiljattain käsiteltävänä asiakokonaisuus, johon kuuluu seitsemän eri alaikäiseen kohdistunutta seksuaalirikostapausta, Immonen avaa.

Oulussa poliisi on kehottanut erityisesti nuoria ja nuorten vanhempia tarkkaavaisuuteen ja sopimaan pelisäännöistä sosiaalisessa mediassa.

Oulussa paljastui loppuvuodesta 2018 ennennäkemättömän suuri määrä alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia, mikä herätti valtavaa huomiota ja järkytti valtakunnallisesti.

– Kysymyksessä oli useita erillisiä rikosjuttuja, joissa tekijänä tai tekijöinä oli ulkomaalaistaustaisia miehiä ja seksuaalirikosten uhrina alaikäinen, Immonen muistuttaa.

Ulkomaalaistaustaisten osuus seksuaalirikoksissa suuri

Vuodesta 2017 lähtien ulkomaan kansalaisten epäiltyjen määrä seksuaalirikostilastoissa on ollut noin 20 prosentin luokkaa. Tarkasteltaessa Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten osuutta rikoksista epäillyistä henkilöistä vuonna 2020 (luvut eivät sisällä Suomessa väliaikaisesti oleskelevia ulkomaalaisia) ilmenee, että ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus oli korkein raiskausrikoksissa, joissa heidän osuutensa epäillyistä oli 39 prosenttia. Lapsen seksuaalisissa hyväksikäytöissä osuus oli 26 prosenttia.

Immonen siteeraa kirjallisessa kysymyksessään Iltalehden tekemää uutista Tilastokeskuksen julkistuksesta:

”Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 Suomessa tehtiin 1 056 raiskausrikosta. Niistä ulkomaalaisten tekemiksi epäiltiin 397 rikosta. Tilastokeskus julkaisee tietoja vain selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyistä. Vuonna 2019 lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten epäiltyjä tapauksia oli 1 138 kappaletta, joista ulkomaalaisten osuus oli 26,9 prosenttia.”

”Kansallisuuksittain tarkasteltuna suurin kansallisuus raiskausepäilyissä oli vuonna 2019 irakilaiset (114 kappaletta). Irakilaisten osuus kaikista raiskausepäilyistä oli 10,8 prosenttia. Seuraavina tulivat Afganistan (60 tapausta), Iran (25 tapausta) ja Somalia (24 tapausta).”

”Tilastokeskuksen mukaan henkilö on ulkomaalaistaustainen, jos hänen molemmat vanhempansa ovat syntyneet ulkomailla. Suomalaistaustaiseksi lasketaan henkilö, jonka toinen tai molemmat vanhemmat ovat syntyneet Suomessa. Kaksoiskansalaiset, joiden toinen kansalaisuus on Suomi, tilastoidaan suomalaisiksi.

”Ulkomaalaisten osuus raiskausrikoksista on huomattavasti suurempi kuin heidän osuutensa kaikesta rikollisuudesta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 rikoslakirikoksiin syylliseksi epäiltyjä oli yhteensä 300 371. Heistä ulkomaan kansalaisia oli 34 300 eli 11,4 prosenttia.”

Ulkomaan kansalaisten rikostaso raiskausrikoksissa on selkeästi korkeampi kuin Suomen kansalaisilla tai suomalaistaustaisella väestöllä, Immonen sanoo.

”Nyt tarvitaan hallitukselta kovia toimia”

Immosen mielestä toimenpiteet seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi eivät ole selvästikään olleet riittävän tehokkaita. Hallituksen hiljattain antama esitys, jossa seksuaalirikoksiin ehdotetaan erilaisia kiristyksiä, on oikeansuuntainen, mutta se ei yksin riitä kitkemään seksuaalirikoksia.

– Seksuaalirikosten torjumiseen tarvitaan vahvaa poliittista sitoutumista ja kokonaisnäkemystä, ennaltaehkäisyä, riittäviä resursseja, tehokkaampaa rikosten tunnistamista sekä kovempia rangaistuksia. Hallituksen on ryhdyttävä pikaisesti toimenpiteisiin ongelmaan puuttumiseksi.

– Seksuaalirikoksia on torjuttava rajoittamalla kolmansista maista Suomeen suuntautuvaa maahanmuuttoa, jolloin puututaan ongelman keskeiseen juurisyyhyn. Seksuaalisen ahdistelun, häirinnän ja raiskausten määrät ovat nousseet Suomessa maahanmuuton seurauksena. Tilastojen mukaan ulkomaalaiset ovat epäiltyinä suuressa osassa seksuaalirikoksista. Maahanmuuton rajoittamisen lisäksi rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisia on tehostettava, Immonen vaatii.


Oikaisu 27.4.2022 klo 17:23: Lisätty linkki Iltalehden uutiseen, täsmennetty uutistekstin osuutta osana kirjallista kysymystä.

Suomen Uutiset