Lähi-idästä ja Afrikasta suuntautuva maahanmuutto on tuonut Suomeen samat ongelmat kuin vastaava maahanmuutto on tuonut Ruotsiin. Hallitsematon maahanmuutto ja sen edistäminen rapauttaakin sisäistä turvallisuutta jopa peruuttamattomalla tavalla, perussuomalaiset varoittavat.


Suomessa kansalaisilla on korkea luottamus turvallisuusviranomaisiin ja tämä luottamus on keskeistä sisäisen turvallisuuden kannalta.

– Jotta luottamus pystytään säilyttämään, kansalaisen on tiedettävä, että turvallisuudesta vastaavat viranomaiset kykenevät realistisesti hoitamaan laissa määrätyt tehtävänsä ja näin huolehtimaan kansalaisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta, painotti perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron valtioneuvoston selontekoon sisäisestä turvallisuudesta pitänyt Mauri Peltokangas.

– Turvallisuusviranomaisten riittävät voimavarat, eli suomeksi sanottuna työvoima ja riittävä rahoitus, ovat tärkein keino turvallisuuden lisäämiseen. Valitettavasti sisäisen turvallisuuden selonteossa ei määritelty nyt lainkaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan nämä resurssit ja toimintakyky.

Haitallisen maahanmuuton riskit sivuutettu

Vaikka hallintovaliokunta paikkasi mietinnössään karkeimpia selonteon laiminlyöntejä, monet merkittävät turvallisuusuhat ovat Peltonkankaan mielestä jääneet liian vähälle huomiolle.

– Hallituspuolueille ideologisista syistä esimerkiksi taloudellisesti, sosiaalisesti ja sisäisen turvallisuuden kannalta haitalliseen maahanmuuttoon ja hybridivaikuttamiseen liittyvät turvallisuuskysymykset on sivuutettu selonteossa lähes kokonaan.

– Lähi-idästä ja Afrikasta suuntautuva maahanmuutto on tuonut Suomeen samat ongelmat kuin vastaava maahanmuutto on tuonut Ruotsiin. Hallitsematon maahanmuutto ja sen edistäminen rapauttaakin sisäistä turvallisuutta jopa peruuttamattomalla tavalla, perussuomalaiset varoittavat.

Väkivaltainen jengirikollisuus kasvussa

Erityisesti Afrikasta ja Lähi-idästä tulevat ovat yliedustettuina rikostiloissa, etenkin seksuaali- ja väkivaltarikoksissa, minkä lisäksi suurimmissa kaupungeissa on havaittu merkkejä ulkomaalaistaustaisten nuorten väkivaltaisista jengeistä. Lisäksi Suomessa toimii jo nyt useita ulkomaisia kansainvälisesti toimivia järjestäytyneitä rikollisryhmiä, ja Suomeen on palannut ja erikseen haettu Isiksen toimintaan osallistuneita henkilöitä.

– Huomautan, että ainoatakaan syytettä ei vielä tähän päivään mennessä ole nostettu Isis-alueilta palanneita vastaan, Peltokangas sanoi ja jatkoi:

– Ruotsi on malliesimerkki liian lepsun maahanmuuttopolitiikan seurauksista ja suora osoitus siitä, minne mekin olemme matkalla, ellei maahanmuuttolainsäädäntöä kiristetä nopeasti. Osa maidosta on jo läikkynyt. On todella vastuutonta, ettei näitä keskeisiä turvallisuusuhkia huomioida poliittisista syistä.

Peltokangs huomautti, että asioiden korjaaminen edellyttää tosiasioiden tunnustamista.

– En ole kovinkaan toiveikas, että vihervasemmistohallitus tällaisia tunnustaisi. Tästä ovat osoituksena lukuisat lainsäädäntöhankkeet, joilla hallitus pyrkii jopa lisäämään haitallisen maahanmuuton määrää ja löytämään laittomasti maassa oleskeleville reittejä saada oleskelulupa.

Venäjän hybridivaikuttaminen todellinen uhka

Venäjän aloittama oikeudeton sota on perustavanlaatuisesti muuttanut turvallisuuspoliittista tilannetta. Perussuomalaisten mukaan on jatkuvasti todennäköisempää tai vähintäänkin hyvin mahdollista, että Venäjä tulee kohdistamaan Suomeen samankaltaista hybridivaikuttamista kuin mitä Valko-Venäjä organisoi Puolaa vastaan vain muutama kuukausi sitten.

– Venäjä pystyy laittamaan rajoillemme valtavan määrän laittomia siirtolaisia pyrkimään länteen. Riskit kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen kannalta ovat merkittävät.

Suomen viranomaisilla tulee olla kyky ennaltaehkäistä eriasteisia uhkia sekä riittävät voimavarat niiden torjuntaan ja hallitsemiseen.

– Yhtään riittävän vaikuttavaa lainsäädäntömuutosta rajaturvallisuuteen ei kuitenkaan ole tehty. Edes tässä tilanteessa hallitus ei ole valmis epäämään turvapaikanhakuoikeutta missään tilanteessa. Korostan – ei missään tilanteessa – vaan hallitus lähinnä saivartelee nopeutetusta prosessista ja hakijoiden ohjaamisesta.

– Hallituksella on ollut aikaa varautua ja päivittää lainsäädäntöä tarvittavin osin, sillä tämänkaltainen uhka ei enää voi tulla yllätyksenä. Mitään ei ole kuitenkaan tehty. Kyse on siitä, että oma ideologia menee kansallisen turvallisuuden edelle, Peltokangas totesi.

Menokohteita on priorisoitava

Sisäisen turvallisuuden ylläpitäminen on yksi valtion tärkeimmistä tehtävistä. Poliisi toimii Suomessa väkilukuun suhteutettuna Euroopan pienimmillä resursseilla. Turvallisuusviranomaisten suorituskyvystä ja resursseista ja sitä kautta suomalaisten turvallisuudesta on kyettävä pitämään huolta aina – valtiontaloudellisista edellytyksistä riippumatta.

– Pelkästään tahtotila ja kauniit sanat eivät riitä resurssivajeen paikkaamisesta, vaan tarvitaan myös konkreettisia panostuksia, jotka selonteossa kuitenkin jätetään tulevien hallitusten hoidettavaksi.

– Se, mihin valtion varat käytetään, on ennen muuta arvokysymys. Koska valtion tulot ovat rajalliset, on menoja kyettävä priorisoimaan suomalaisten etua palvelevalla tavalla. Perussuomalaiset vaatii, että maailman parantamisen sijaan hallitus asettaa suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kaikessa toiminnassaan nyt etusijalle, Peltokangas painotti.

SUOMEN UUTISET