Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat herättäneet kysymyksiä myös muihin maihin mahdollisesti kohdistuvasta uhasta. Etenkin hybridivaikuttaminen ja kyberturvallisuus ovat nousseet keskustelunaiheiksi, mutta Venäjän kansalaisten maakauppoihin ja kaksoiskansalaisuuden mahdolliseen hyödyntämiseen tulee kiinnittää huomiota.

– Suomi salli rajoituksettoman kaksoiskansalaisuuden vuonna 2003. Tämän jälkeen etenkin venäläiset ovat hakeneet innokkaasti kaksoiskansalaisuutta, sillä Suomen ja Venäjän välillä ei voi matkustaa viisumivapaasti. Jälkiviisaana voisi kysyä, onko mitään järkeä sallia kaksoiskansalaisuus sellaisen valtion kanssa, johon matkustaminen vaatii normaalitilanteessa viisumin? perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen kysyy.

– Suomella ei ole mitään syytä sallia kaksoiskansalaisuutta sellaisten maiden kanssa, jotka eivät kohtele molempia kansalaisuuksia tasa-arvoisesti, puhumattakaan maista, jotka pitävät Suomea vihamielisenä maana. Kaksoiskansalaisuus tulisikin rajata koskemaan vain EU- ja EFTA-maita ja kolmansien maiden osalta perustua kahdenvälisiin, tasapuolisiin sopimuksiin.

Suomessa suhtaudutaan lepsusti

Suurin kaksoiskansalaisten ryhmä Suomessa ovat Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset. Suomessa heitä asuu arvioiden mukaan noin 35 000 ja määrä kasvaa vuosittain muutamalla tuhannella henkilöllä. Suojelupoliisi ei pidä kaksoiskansalaisia yleisesti uhkana, mutta arvioi, että yksittäiset henkilöt voivat olla alttiita toisen kotimaansa hallinnon vaikutusyrityksille tai kiristykselle.

– Suomessa kaksoiskansalaisuuteen suhtaudutaan huomattavasti lepsummin kuin monissa muissa maissa, eikä tasapuolisuutta ole edellytetty. Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuus mahdollistaa viisumivapaan rajanylityksen molempiin suuntiin vain passia vaihtamalla, vaikka viisumi vaaditaan muilta rajanylittäjiltä.

– Viimeistään nyt Venäjän aggressio sen rajanaapureita kohtaan edellyttää selvittämään kaksoiskansalaisten tilannetta Suomessa. Vaarana on, että Venäjän nykyhallinto saattaa yrittää vaikuttaa ulkomailla asuviin kansalaisiinsa ja velvoittaa heitä toimimaan asuinmaansa vahingoksi, Antikainen muistuttaa.

Antikainen on jättänyt toimenpidealoitteen koskien kaksoiskansalaisuuden rajaamista EU- ja EFTA-maiden kansalaisille sekä kolmansien maiden osalta kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvaksi.

SUOMEN UUTISET