Ukrainan sotatila ja Venäjän ajautuminen taloudelliseen nurkkaan ja hylkiöasemaan ovat lisänneet riskiä Venäjän suorittamiin itärajan operaatioihin. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo, että Venäjän turvautuminen kolmannen maan kansalaisten hyödyntämiseen siirtolaisia rajan yli ohjaavassa hybridioperaatioissa on yhä todennäköisempää.

– Vaikka välineellistämisestä puhutaan sekä kansallisesti että EU:ssa, tosiasia on edelleen se, että Suomen viranomaisilla on nykyisen lainsäädännön puitteissa vain vähän mahdollisuuksia toimia tällaista vihamielistä operaatiota vastaan, Riikka Purra varoittaa.

Lainsäädännön puute tekee haavoittuvaksi

Perussuomalaisten johdolla aiheesta jätettiin välikysymys viime vuoden marraskuussa. Hallituksen vastauksessa ei esitetty riittävän voimakkaita toimia, joilla uhkaan kyettäisiin sen toteuduttua vastaamaan. Nyt riskit ovat merkittävästi kasvaneet.

Purran mukaan kyseessä on selvä kansallinen haavoittuvuus.

– Rajavartiolaitos varautuu, ja valmiutta on nostettu. Yksittäisiä rajanylityspaikkoja voidaan tarvittaessa sulkea. Nykyisellä lainsäädännöllä välineellistämisessä käytettävien siirtolaisten turvapaikkahakemuksia on kuitenkin aina vastaanotettava. Viranomaisten toimivaltuuksissa on mahdollista lähinnä säännöstellä joukkoa ja pyrkiä turvaamaan hallittava järjestys, Purra sanoo.

– Vihamielisessä tarkoituksessa Suomeen kohdistettuja joukkoja ei nykyisellä lainsäädännöllä kuitenkaan voida estää saapumasta maahamme.

Samaan päätyi sisäministeriön vasta julkaisema selvitys muuttoliikettä hyväksikäyttävästä hybridivaikuttamisesta.

Turvapaikkahakemusten vastaanotto lopettava tarvittaessa

Purra muistuttaa, että myös EU-tasolla tilanne on ristiriitainen.

– Yhtäältä unioni ei voi moittia yksittäisiä jäsenmaita, jotka ovat suojanneet ulkorajoja nimenomaan tällaisissa tilanteissa, viimeksi Valko-Venäjän käynnistämänä. Toisaalta samaan aikaan se ei tarjoa näille juridista selkänojaa vaan tyytyy esityksissään toistelemaan fraaseja, Purra ihmettelee.

– Luottaako unioni, että jokainen itseään kunnioittava ulkorajajäsenmaa kuitenkin uhan toteuduttua ymmärtää realiteetit ja tekee kaikkensa rajojen suojaamiseksi? Purra kysyy.

Purra muistuttaa, että Suomen rajaviranomaiset tarvitsevat lainsäädännön tuekseen.

– Eivät he voi ilman sitä toimia kansallisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen ja Suomen edun mukaisesti.

– Nyt on välttämätöntä, että hallitus laatii esityksen mekanismista, jolla tarpeen vaatiessa mahdollistetaan rajan suojaaminen kokonaisuudessaan ja turvapaikkahakemusten vastaanotto keskeytetään väliaikaisesti täysin. Muuta vaihtoehtoa ei ole, Purra vaatii.

SUOMEN UUTISET