Suomen Pankki on tehnyt lainsäädäntöaloitteen käteispalvelujen riittävän tason turvaamiseksi. Aloite koskee kaikkia käteisen käytön kannalta olennaisia palveluja. Siinä on huomioitu käteisen saatavuus, sen hyväksyttävyys maksuvälineenä ja mahdollisuus tallentaa käteistä. Nykyinen sääntely ei Suomen Pankin mukaan riittävällä tavalla turvaa kaikkien käteispalvelujen toteutumista.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää jätti helmikuun loppupuolella eduskunnassa toimenpidealoitteen ”käteisen rahan turvaamiseksi Suomessa jatkossakin kattavasti käypänä maksuvälineenä”.

Tuolloin Mäenpää vaatii hallitusta ryhtymään asiassa toimenpiteisiin erityisesti huoltovarmuuden ja heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten tarpeiden vuoksi. Facebook-päivityksessään kansanedustaja kiinnittää huomiota oman aloitteensa ja Suomen Pankin ehdotuksen sanamuotojen samankaltaisuuksiin. Päivityksen saatetekstissä Mäenpää korostaa, että onnistumisia tuntee joskus politiikassa myös oppositiossa.

Sota korostaa käteisen merkitystä entisestään

Suomen Pankki liittää perusteluissaan aloitteensa ajankohtaisiin tapahtumiin Euroopassa:

– Käteinen on tärkeä maksutapa myös kriisivarautumisen kannalta. Käteistä voi käyttää maksutapana myös silloin, kun sähköiset maksutavat eivät syystä tai toisesta toimi.

Tätä myös Mäenpää korosti toimenpidealoitetta jättäessään:

– Asiantuntijat ovat painottaneet, että keskeistä on säilyttää riittävä käteisen huolto- ja käyttöverkosto normaaliaikoina, koska ilman sitä käteinen ei ole vaihtoehto myöskään kriisiaikoina. Mikäli verkosto päästetään liian heikoksi, sitä on vaikea palauttaa ennalleen muun maksamisen häiriötilanteessa.

Asian jatkokäsittely riippuu nyt Marinin hallituksesta. Suomen Pankin johtokunnan jäsen kertoi prosessista perjantaina:

– Me Suomen Pankissa katsomme, että Suomessa tarvitaan sääntelyä varmistamaan käteisen asema yleisesti hyväksyttynä maksuvälineenä, ja olemme siksi tänään jättäneet asiasta lainsäädäntöesityksen valtionvarainministeriölle.

SUOMEN UUTISET