Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää otti eduskunnassa kuluneella viikolla tarmokkaasti kantaa turvallisuuspoliittisten päätösten puolesta. Erityisesti hän puhui maksujärjestelmien huoltovarmuudesta sekä EU:n mahdollisen lyijyasetuksen aiheuttamista hankaluuksista ampumaharjoittelulle ja viranomaisille.

Juha Mäenpää kantoi puheessaan huolta käteismaksamisen tilasta. Täysistunnossa käytiin hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla. Esityksen tavoitteena on turvata yhteiskunnan päivittäismaksaminen, kuten tilisiirtojen ja korttimaksujen toteutuminen sekä käteisen nostaminen, normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Käteinen keskeinen maksuväline

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi huoltovarmuustilijärjestelmä ja pankkien välisen maksamisen varajärjestelmä. Järjestelmä ylläpitäisi pankkien välisen maksuliikenteen, maksujen selvityksen ja katteensiirron toteutumiseksi häiriötilanteessa.

– Aikaisemmin käytetty pankkien välinen kotimainen järjestelmä suljettiin vuonna 2014. Mielestäni on hyvä, että nyt käytännössä sen aikainen järjestelmä luodaan tähän uudelleen, kansanedustaja kehaisi.

– Yhtä lailla tärkeää olisi tämän rinnalla pitää huoli siitä, että yhteiskuntamme erilaiset maksut esimerkiksi VR:llä tai muualla pystyisi hoitamaan käteisellä. Se on vielä varmempaa kuin tämä järjestelmä, jolla haetaan varmistusta nykyiseen sähköiseen maksujärjestelmään.

Mäenpää piti esitettyä uudistusta hyvänä, mutta huomautti samaan hengenvetoon myös käteisrahan merkityksestä huoltovarmuuden kannalta, sillä sähköisen maksujärjestelmän pettäessä käteinen olisi viimeinen maksukeino.

Kansanedustaja muistuttikin maaliskuussa jättämästään toimenpidealoitteesta, jossa hän monen muun edustajan tukemana vaati hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin käteisen rahan turvaamiseksi Suomessa jatkossakin kattavasti käypänä maksuvälineenä erityisesti juuri huoltovarmuuden ja heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten tarpeiden vuoksi.

EU:n lyijyasetus toisi valtavat kustannukset

Toinen aihealue, johon Mäenpää otti täysistunnossa kantaa, oli hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain muuttamisesta. Sen myötä mahdollistetaan ja turvataan MPK:n koulutus Puolustusvoimien aseilla. Kansanedustaja nosti puheenvuoroissaan esille huolen EU:n lyijyasetuksesta.

– On arvioitu poliisihallinnon taholta, että Suomessa syntyisi useiden kymmenien miljoonien kulut tästä, jos tämä lyijyasetus astuu voimaan. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että luodit jouduttaisiin korvaamaan jollakin muulla materiaalilla, ja nämä muut materiaalit ovat läpäisevämpiä kuin lyijyammukset, ja sitä myöten poliisin varusteet menisivät uusiksi. Jos tämä Suomessa maksaa kymmeniä miljoonia, niin te voitte kuvitella, mitä se maksaa koko Euroopan tasolla, Mäenpää laskeskeli.

Lopuksi hän korosti tarvetta taata suomalaisten reserviläisten mahdollisuudet harjoittaa ja pitää yllä ampumataitojaan.

– Näen tärkeänä, että suomalaisten tällä hetkellä korkea maanpuolustustahto pysyy yllä lisäämällä ampumaratoja

SUOMEN UUTISET