Kansanedustaja Leena Meri jätti hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen väestönsuojelutilojen riittävyydestä ja niiden kunnosta. Meri muistuttaa, että kriisitilanteissa väestönsuojelu perustuu pitkälti taloyhtiöiden väestönsuojiin.

Omakotitaloissa ja pienemmissä taloyhtiöissä ei ole omaa väestönsuojaa, joten suurella osalla kotitalouksista on epäselvää, kuinka kriisitilanteessa pitäisi toimia.

– Olen saanut useita yhteydenottoja, miten tulisi toimia, jos kriisi syttyisi. Ihmiset ovat perustellusti hämmentyneitä, kun oman asuinalueen väestönsuojelutiloista on hankala löytää tietoja. Tällä hetkellä ohjeistus vaikuttaisi olevan, että viranomaiset voivat tarpeen vaatiessa ohjata ihmiset tiettyyn suojaan, tai vaihtoehtoisesti asukkaat evakuoidaan pois vaara-alueelta, kertoo kansanedustaja Leena Meri.

– Viranomaisohjeistuksen ongelmana on, kuinka nopeasti hätätilanteessa ihmisiin saadaan yhteys. Onko vaarana, että ihmiset hakeutuisivat paremman tiedon puuttuessa yleiseen suojaan, jonka täyttymisestä aiheutuisi sitten ylimääräistä vaaraa? Siksi myös omakotitaloasujille annettavat toimintaohjeet olisi hyvä valmistella ja tiedottaa ennakkoon. Lisäksi tiedottaminen antaisi ihmiselle mielenrauhaa, kun tietäisi jo valmiiksi, miten pitää toimia, Meri miettii.

Osassa kiinteistöistä huoltoja on laiminlyöty

Ongelmana on myös olemassa olevien väestönsuojien puutteellinen kunto. Pelastuslaki velvoittaa kiinteistönomistajat huolehtimaan niiden ajantasaisuudesta. Laajaa selvitystä tilojen kunnosta ei ole viime vuosien aikana tehty. Huomattavan suuressa määrässä arvioidaan kuitenkin olevan puutteita esimerkiksi ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmissä. Niihin liittyvistä puutteista huolimatta suojaa saadaan räjähdyksiltä, mutta erilaiset kaasut ja tulipalosta aiheutuvat savut pääsevät sisälle.

– Olemassa olevien väestönsuojien kuntoon tulisi kiinnittää huomiota. Kriisitilanteen sattuessa väestönsuojelu perustuu paljolti taloyhtiöiden väestönsuojiin. Osassa kiinteistöistä huoltoja on laiminlyöty, eivätkä esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmät toimi asianmukaisella tavalla. Nyt taloyhtiöiden tulee tarkistaa väestösuojien kunto, jotta tarpeelliset korjaukset tulevat varmasti tehdyiksi. Myös väestösuojien alueellisesta riittävyydestä tulee varmistua, Meri sanoo.

Suomen Uutiset