Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on koettu turvallisuusuhkana koko Euroopassa, ja yleinen turvallisuuden tunne on heikentynyt Suomessakin. Järvenpään kaupunginvaltuutettu ja yrittäjä, takavuosien ”Remontti-Reiskana” tunnetuksi tullut Jorma Piisinen kehottaa jokaista taloyhtiötä ja työpaikkaa tarkistamaan ja huoltamaan väestönsuojansa siten, että ne olisivat tarpeen tullen käyttökunnossa.

Nord Stream -kaasuputkeen kohdistuneen sabotoinnin seurauksena on annettu ymmärtää, että samantapainen infraan kohdistuva uhka saattaa olla mahdollinen myös Suomessa. Todennäköisyys tähän on pieni, mutta sanotaan, että ei vara venettä kaada.

– Nyt olisi syytä siihen, että jokaisessa taloyhtiössä ja työpaikassa, joissa on väestönsuojat, ne tarkastettaisiin ja tehtäisiin tarvittavat huoltotoimet siten, että suojat ovat tarvittaessa käyttövalmiina. Tämä varmistetaan vuosihuoltojen yhteydessä. Huollon voivat tehdä siihen kykenevä kiinteistönhuoltoyhtiö tai siihen erikoistunut taho. Vastuu toimista on väestönsuojan nimetyllä hoitajalla. Tarkastuksista tulisi pitää pöytäkirjaa, Jorma Piisinen neuvoo.

Pelastuslaki edellyttää, että väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja laitteet on kyettävä ottamaan käyttöön 72 tunnin kuluessa käskyn annosta.

Nyt on aika suorittaa huoltotoimet

Väestönsuojan vuosihuollon yhteydessä tarkastetaan ainakin sulkuteltta ja –huone, käymälät, käymäläkomerot, väestönsuojan ovet, luukut ja opasteet. Lisäksi tarkastetaan ilmanvaihtolaitteisto (ilmanottoputkistot, jakokanavat ja aktiivihiilisuodattimien pakkausten tiiviydet) sekä koekäytetään ne valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tarkastettava on myös poistoilma- ja ylipaineventtiilit ja normiolojen ilmanvaihdon sulkulaitteet, ylipainemittarin toiminta, viemäröinti, vesilaitteet, varavesisäiliöt, padotusventtiilin toiminta, väestönsuojan lämpötila ja kosteusprosentti, sähkö- ja viestintälaitteet sekä suojan ja turvallisuushenkilöstön suojavarusteet. Tärkeää on tarkastaa myös väestönsuojan tiiviys.

– Jos huoltotoimia ei ole tehty, nyt on aika suorittaa ne, Piisinen sanoo.

– Lisäksi väestönsuojat olisi hyvä siivota kunnolla ja varmistaa, että väestönsuojien sijainti on selkeästi merkitty.

Myös kotivara kannattaa hankkia

Vaikka Suomessa tällaisen vaaratilanteen riski on pieni, olisi Piisisen mukaan viisautta tarkastaa myös julkisten väestönsuojien ja yleisten kokoontumispaikkojen merkitseminen ja tiedottaa paikalliset asukkaat niiden sijainnista. Kunta vastaa alueellansa yhteisesti asukkaitaan varten tarvittavista väestönsuojelutoimenpiteistä. Jokaisella on silti velvollisuus auttaa hädässä olevia.

Oman asunnon ilmanvaihtokoneen sulkeminen on syytä opetella, samoin kuin varata rakennusteippiä ja muovia ilmanvaihtoventtiileiden tukkimiseksi myrkkykaasuonnettomuuksienkin varalta.

– Kotiin kannattaisi hankkia myös ns. kotivara. Tämä on perusteltua myös pandemioiden vuoksi. Kotivaralla tarkoitetaan yleisesti 72 tunnin selviytymispakettia hygieniatuotteiden, ravinnon ja juomaveden suhteen. Siihen kuuluvat myös lääkkeet, joditabletit, haavansidontavälineet, tulentekovälineet, sammutinkalusto, paristokäyttöinen radio varaparistoineen sekä kännykkä ja siihen varavirtalähde muutamaksi päiväksi. Kotivaran sisällöstä löytyy hyviä esimerkkejä mm. pelastustoimi.fi ja martat.fi -osoitteista, Piisinen kertoo.

Suomen Uutiset