Hallintovaliokunnan lausunto ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta valmistui tänään, ja se on yksimielinen. Lausunnossa käsitellään laaja-alaisesti kyberturvallisuutta, kriittisen infrastruktuurin suojaamista, informaatiovaikuttamisen torjuntaa ja väestönsuojelua, mutta erityisesti rajaturvallisuutta ja valtion mahdollisuuksia torjua siirtolaisia käyttävää hybridioperaatiota.

Perussuomalaisten ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra korostaa lausunnon merkitystä.

– Perussuomalaiset on vaatinut lainsäädäntömuutoksia pitkään. Viime viikkojen keskustelu on ollut paikoin hyvin outoa, kun tietyt puolueet hallituksessa ovat väittäneet joko että lainsäädäntö on jo kunnossa tai että turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttämiselle ei ole perusteita. Nyt asiasta on mustaa valkoisella raja-asioiden ja sisäisen turvallisuuden erityisvaliokunnalta ja kaiken lisäksi yksimielisesti. Kaikki puolueet tunnustavat siis selvän ongelman, Purra sanoo.

Suomen turvallisuus menee edelle

Valiokunta toteaa, että nyt eduskuntaan tuodussa valmiuslain muutosesityksessä näihin asioihin ei ole puututtu, aivan kuten perussuomalaiset ovat koko ajan korostaneet.

Valiokunnan lausunnossa sanotaan, että ”hallituksen esitykseen sisälly ei säännöksiä mahdollisuudesta rajoittaa kansainvälisen suojelun hakemista edes vakavissa valtiollisen hybridivaikuttamisen tilanteissa”.

– Tärkeintä on, että hallintovaliokunta pitää nyt siis välttämättömänä, että kansainvälisen suojelun hakemista voidaan rajoittaa tilanteessa, jossa Venäjä käyttää vihamielisenä hybriditoimena turvapaikanhakijoiden vyöryttämistä Suomea vastaan. Viesti hallitukselle on selkeä ja yksinkertainen, Purra sanoo.

– Suomen turvallisuus, yleisen järjestys ja alueellinen koskemattomuus menevät kansainvälisten sopimusten kirjaaman turvapaikanhakuoikeuden edelle tällaisessa tilanteessa. Lainsäädäntöön tarvittavat muutokset on siis tuotava eduskunnan käsiteltäväksi viipymättä.

SUOMEN UUTISET