Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila kritisoi voimakkaasti valtioneuvoston selontekoa kotoutumisen uudistamistarpeista. Eduskunta käsittelee asiaa parhaillaan. Selonteon mukaan pakolaisille ja turvapaikanhakijoille tarjotaan jatkossakin paljon palveluita, muttei vaadita juuri lainkaan omaa aktiivisuutta. Selonteossa syytetään kotoutumisen epäonnistumisesta kantaväestön ja yhteiskunnan rasismia.

– Selonteko kotouttamisesta on kuin palvelupaketti, jotta vieraasta kulttuurista tulleen tarvitsisi tehdä mahdollisimman vähän. Tämä herkkulaari takaa elintason ja palvelut, jotta ei itse tarvitse aktivoitua, opiskella kieltä, omaksua uuden kulttuurin tapoja ja kunnioittaa maan lakeja, Vilhelm Junnila kritisoi.

”Vieraan tulee sopeutua eikä toisinpäin”

Junnilan mukaan toimiva keino vastata kotoutumisen haasteisiin on kotoutumisvastuun siirtäminen seurausten uhalla myös maahanmuuttajille itselleen. Kotoutujilta on vaadittava suomen kielen menestyksekästä opiskelua ja suomalaisen kulttuurin ja arvojen omaksumista.

– Vieraan tulee sopeutua Suomeen eikä toisinpäin. Yhteiskunnan on annettava tarvittava tuki, mutta sen jälkeen on palvelua saavilta edellytettävä selvää kehitystä.

– Ruotsi toimii hyvänä esimerkkinä mitä tapahtuu, kun kotouttamisesta tehdään vain yksisuuntainen palvelupaketti. Suomessa jo oleskelevia henkilöitä on pyrittävä myös palauttamaan lähtömaihinsa, jos henkilöt eivät kykene sopeutumaan yhteiskuntaamme tai jos lähtömaan tilanne on muuttunut paremmaksi. Epäonnistuneen kotoutumisen tuloksena on koitettava kotiinpaluun aika, muistuttaa Junnila.

”Lisää taputuksia olkapäille”

Eduskunta hyväksyi tammikuussa 2019 kotouttamista koskevan kannanoton, jossa edellytettiin muun muassa, että hallitus lisää oleskeluluvan saaneen maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan sisältyvän kielikoulutuksen velvoittavuutta siten, että kielikoulutukseen sisältyy kielitaitoa mittaava koe. Lisäksi turvapaikanhakijalta tulee edellyttää suomalaisen yhteiskunnan toimintatapojen, sääntöjen sekä arvojen tuntemusta. Tämänkin varmistamiseksi tulee olla koe.

– Paperilla idea kuulosti hyvältä ja kannatettavalta. Selonteosta ei kuitenkaan käy ilmi, mitä seurauksia kokeen reputtamisesta tulee. Ilmeisesti lisää taputuksia olkapäille. Kannustimien, rangaistusten ja rajoitusten tulisi olla tasapainossa, jotta kotoutumisesta voidaan saada pitkäkestoisia hyötyä niin yhteiskunnalle kuin henkilöille itselleen, Junnila toteaa.

Valtioneuvoston selonteon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista tarkoituksena on luoda suuntaviivoja kotoutumisen edistämisen kehittämiseksi. Selonteko muodostaa eduskunnan edellyttämän kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman kotouttamistoimien uudistamistarpeista ja tarvittavista uudistuksista.

SUOMEN UUTISET