Perussuomalaiset syyttivät hallitusta typerryttävän avokätisestä ja sinisilmäisestä maahanmuuttopolitiikasta, kun eduskunnassa käsiteltiin valtioneuvoston selontekoa kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista.


– Oletteko koskaan tavannut ihmistä, joka laittaa sormensa kuumalle hellalle toistuvasti? Ette. Jopa lapsi ymmärtää, että sormet palavat. Tämä lainalaisuus ja ihmisen kyky oppia ei valitettavasti näy politiikassa, sillä täällä sormet laitetaan toistuvasti hellalle, vaikka tiedetään että siitä tulee kivuliaita palovammoja. En oikein tiedä millä sanalla moista toimintaa tulisi kuvata, mutta sanotaan sitä nyt aiemminkin käytetyksi ”mahdollisuuksien taiteeksi”, aloitti perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Mari Rantanen.

– Jälleen kerran eduskunta keskustelee kotoutumisen uudistamistarpeista eli oikeasti siitä, miksi kotoutuminen ei Suomessa – tai missään muussakaan länsimaassa – onnistu. Selonteon taustalla on viime eduskuntakaudella hyväksytty yksimielinen tarkastusvaliokunnan mietintö, jossa edellytetään mm. kotouttamisen nopeuttamista sekä kielen ja kulttuurin oppimisen velvoittavuutta.

Negatiiviset vaikutukset unohdettu

Perussuomalaiset totesivat, että koko selonteko on laadittu vihervasemmistolaisesta näkökulmasta. Siinä ei huomioida haitallisen maahanmuuton laajoja negatiivisia vaikutuksia julkiseen talouteen tai suomalaisten turvallisuuteen.

– Maahanmuutto yleisesti ottaen nähdään ilmiönä, johon yhteiskunnan tulee vain sopeutua. Meille perussuomalaisille tämä ei käy. Suomi on suomalaisten koti ja turvapaikka ja jos täällä haluaa asua, on tulijan sopeuduttava meidän kieleemme ja kulttuuriimme.

Tulijoilla pelkästään oikeuksia

Useimmat kotoutumisen ongelmat liittyvät keskeisesti siihen, että yhteiskunta on luonut maahanmuuttajille käsityksen, ettei heillä ole velvollisuuksia vaan pelkästään oikeuksia.

– Työntekoon kannustamisen ja velvoittamisen sijaan tulijoita opetetaan hakemaan aktiivisesti erilaisia yhteiskunnan tukia ja palveluita – uhriutumisen kulttuurin oppimisesta puhumattakaan. Myöskään tässä selonteossa ei velvoittavuutta lisätä tulijoille, Rantanen arvosteli.

Maahanmuuton ympärillä valtava hyysäyskoneisto

Rantanen huomautti, että kriittisimmin valiokuntakuulemisissa ”koko kotouttamispuuhasteluun” suhtautuivat maahanmuuttajataustaiset asiantuntijat.

– Heidän mielestään kaikenlainen hyysäys pitäisi alkuvaiheen tuen jälkeen lopettaa ja vaatia mm. kielen ja kulttuurin oppimista pysyvän oleskeluluvan ehtona.

– Toista mieltä olivat monikulttuurisuuskoordinaattorit, johtajat ja päälliköt ym. maahanmuuttoon liittyvien työpaikkojen ja yritysten edustajat, onhan nyt keksitty suoranainen verovarojen ehtymätön ikiliikkuja. Follow the money, se toimii tässäkin, Rantanen totesi.

Johtopäätökset eivät vastaa todellisuutta

Perussuomalaisten mielestä selonteko antaa virheellisesti kuvan, että kotouttaminen Suomessa olisi onnistunutta.

– Tämä ei vastaa tilastojen valossa lainkaan todellisuutta. Samat maahanmuuttajaryhmät, pääosin Irakista, Afganistanista ja Somaliasta, ovat olleet vuosikausia yliedustettuina työttömyysluvuissa, sosiaalitukiriippuvuudessa ja rikostilastoissa, eikä muutosta parempaan ole tullut. Tilastot vastaavat toisiaan kaikissa Euroopan maissa.

– Sen sijaan, että hallitus puuttuisi selonteossa kotoutumisongelmien juurisyyhyn, eli haitallisen maahanmuuton määrään, se keskittyy syyllistämään kotoutumisongelmista suomalaisia ja suomalaista yhteiskuntaa, Rantanen sanoi.

Suomi kopioi Ruotsin virheet

Perussuomalaiset muistuttivat, ettei rahalla tai palveluilla saa kotoutumista. Lähin ja konkreettinen esimerkki on Ruotsi, joka on surkean ja sinisilmäisen maahanmuuttopolitiikan vuoksi vajonnut vaaralliseksi ja turvattomaksi maaksi.

– Viimeksi pääsiäisenä Ruotsin maahanmuuttajalähiöissä mellakoitiin näyttävästi. Tämä on se todellisuus, jonne olemme matkalla toistaessamme järjestelmällisesti Ruotsin virheet, Rantanen muistutti.

– Suomessa on syytä tehdä Tanskan mallin mukainen täydellinen paradigman muutos, jossa kotoutumisen edistämisestä siirrytään kotiutumisen edistämiseen ja maahanmuuttoa katsotaan puhtaasti kansallisen edun näkökulmasta.

Pysyvään oleskelulupaan tiukat ehdot

Perussuomalaiset painottavat, ettei Suomeen humanitäärisin perustein tulleiden oleskelun tule pääsääntöisesti olla pysyvää, vaan vainon tai vaaran väistyttyä kotimaassaan henkilö palaa sinne.

Pysyvän oleskeluluvan saanti ja perheenyhdistämisoikeus pitää sitoa siihen, että maahanmuuttaja oppii kielen, työllistyy eikä syyllisty rikoksiin.

– Meillä on käsissämme miljardiluokan kysymys, emmekä me voi pienenä maana jatkaa näin typerryttävän avokätistä ja sinisilmäistä politiikkaa. On joko valittava nykyinen päätön maahanmuuttopolitiikka tai korkea sosiaaliturva. Molempia ei voi saada, Rantanen huomautti.

– Rahan ja palveluiden lisääminen ei ole ratkaisu, kuten hallitus nyt selonteossaan jälleen esittää. Tässä laitetaan sormet uudelleen kuumalle hellalle.

Koko selonteko tehtävä uusiksi

Perussuomalaiset jättivät mietintöön vastalauseen, sillä koko selonteon lähtökohta on virheellinen eikä se vastaa sen enempää tarkastusvaliokunnan antamaa tehtävänantoa kuin vastaa lainkaan kotoutumisessa oleviin ongelmiin.

– Näin ollen esitämme vastalauseemme kannanottona, että valtioneuvosto tuo eduskunnalle kokonaan uuden selonteon, sillä tätä asiakirjaa ei voi korjata yksittäisillä esityksillä, vaan selonteko tarvitsee kirjoittaa uudelleen raikkaalla realismilla ja tilastoihin perustuvilla faktoilla, jotka ratkaisevat ongelmia, ei syvennä niitä.

SUOMEN UUTISET