Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri nosti esiin eduskunnassa – sisäisen turvallisuuden selonteon pohjalta käydyssä keskustelussa – turvallisuusviranomaisten puutteelliset resurssit. Lakivaliokunnan kuulemisissa saadun selvityksen mukaan oikeudenhoidon resurssit ovat jo pitkään olleet alimitoitettuja.

– Lakivaliokunta painotti lausunnossaan koko rikosprosessiketjun merkitystä oikeusvaltiolle ja sisäiselle turvallisuudelle. Poliisi, syyttäjä, tuomioistuin, oikeusapu ja rikosseuraamuslaitos, niillä kaikilla on resurssivajeesta johtuvia ongelmia tehtävien hoitamisessa. Pahimmillaan tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vakavien rikosten uhrit odottavat tuomiota vuosikausia, joka on kohtuutonta uhrin oikeusturvan kannalta. Toimiva oikeudenhoito on keskeinen yhteiskuntarauhan ylläpitäjä, Leena Meri painottaa.

– Osassa hallintotuomioistuimista maahanmuuttoon liittyvät kysymykset vievät resursseista leijonanosan. Mikään ei tällä hetkellä estä jo kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta laittomasti maassa olevaa tekemästä uutta hakemusta. Mitä järkeä siinä on, että kielteisen päätöksen saaneet henkilöt tehtailevat hakemusta hakemuksen perään? Uusintahakemuksen sijasta heidän kuuluisi olla jo käännytettyinä kotimatkalla.

Supo priorisoinut valvontatoimiaan

Meri kiinnitti huomiota myös suojelupoliisin resursseihin. Suojelupoliisi, joka vastaa terrorismitorjunnan kohdehenkilöiden seurannasta, on lakivaliokunnalle syyskuussa 2021 antamassaan lausunnossaan kertonut valvontatoimien priorisoimisesta. Puutteellisten resurssien vuoksi valvonta kohdistetaan konkreettisimman ja vakavimman terrorismin uhkan muodostaviin henkilöihin.

– Suojelupoliisin seurannassa on noin 390 kohdehenkilöä, joista valtaosa kytkeytyy radikaali- islamistiseen toimintaan. Kohdehenkilöiden määrä on viime vuosien aikana lisääntynyt, ja sidokset terroristiseen toimintaan ovat yhä suorempia ja vakavampia. Jos suojelupoliisi joutuu näiden uhkien kohdalla resurssejaan kohdentamaan ja pohtimaan, mihin kannattaa paukut laittaa, niin meillä on aika vakava ongelma.

Oleskelulupa pois ja maahantulokielto

Perussuomalaiset ovat jo pitkään vaatineet tiukennuksia terrorismiin liittyviin lakeihin.

– Suojelupoliisin valvonnassa olevien ihmisten toimintaan pitää pystyä puuttumaan tehokkaammin. Yksi keino olisi kaksoiskansalaisilta kansalaisuuden poistaminen, mikäli he matkustavat terroristialueille tai mitenkään tukevat terroristista toimintaa. Toinen asia jota me lakivaliokunnan perussuomalaiset olemme esittäneet, on oleskeluluvan peruuttaminen ja maahantulokiellon määrääminen niille, jotka matkustavat ulkomaille.

– Ainuttakaan tänne palannutta vierastaistelijaa tai Isis-vaimoa ei ole saatu näytön puutteen ja lepsun lainsäädännön vuoksi tuomittua. Suojelupoliisi tarvitsee lisäresurssien ohella lisää työvälineitä sisäisen turvallisuuden varmistamiseen, ja tässä olisi siihen pari keinoa, Meri sanoo.

SUOMEN UUTISET