Hallituksessa on valmisteltu valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista tavoitteena selkiyttää valtion hallintoa ja luoda paremmat edellytykset tuottaa yhtenäisempää, laadukkaampaa ja helpommin saavutettavaa palvelua oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaille. Nyt asiaa koskeva esitys on kuitenkin päätetty jättää antamatta ”puuttuvan rahoituksen vuoksi”.

Perussuomalaiset kansanedustajat, lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri sekä jäsenet Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen ovat tyrmistyneitä asiasta.

– Kyseessä on erittäin toivottu ja odotettu uudistus, joka nyt kuopataan, koska rahaa ei muka ole. Kummallista, että rahaa kuitenkin riittää esimerkiksi kehitysapuun miljarditolkulla, huokaavat Meri, Rantanen ja Tynkkynen.

Hallituksen olisi syytä tarkastella tärkeysjärjestystään

Hallituksessa on niin ikään valmisteltu esitystä, jolla perustettaisiin uusi virasto, johon koottaisiin esimerkiksi konkurssiasiamiehen toimisto, lapsiasiavaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu ja kuluttajariitalautakunta. Viranomaisten hallinnolliset palvelut järjestettäisiin uudelleen, mikä parantaisi viranomaisten mahdollisuuksia suunnata resurssinsa sisältötyöhön.

Hallituksen mukaan rahaa tähänkään uudistukseen ei kuitenkaan ole, eikä sitä siksi olla toteuttamassa.

– Näiden uudistusten toteuttaminen ei vaatisi mitään tähtitieteellisiä summia, mutta tässä taas nähdään kuinka istuvalle hallitukselle oikeusvaltiosta on tullut säästökohde numero yksi. Oikeusministeriön hallinnonalan määrärahat ovat muutenkin hyvin pienet, ja lakivaliokunta on toistuvasti ilmaissut huolensa rahoituksen niukkuudesta. Hallituksen olisi korkea aika tarkastella tärkeysjärjestystään, selittävät edustajat.

Hallituksen tulisi punnita esityksiään tarkemmin

Hallituksen olisi muutenkin syytä tarkemmin punnita sitä, mitä esityksiä se ylipäätään tuo eduskuntaan ja mitä ei.

– Esimerkiksi esitys uhrin sukupuolen lisäämisestä rangaistuksen koventamisperusteeksi (HE 7/2021 vp) on puolestaan täysin turha, koska uhrin sukupuoleen liittyvät motiivit rikoksen tekemisen taustalla voivat jo nykyään ja siten ilman mitään lakimuutosta koventaa tuomittavaa rangaistusta. Sitten sen kerran kun hallitukselta olisi tulossa jotain järkeviä esityksiä, niin niitä ei sitten tuodakaan eduskuntaan, paheksuvat edustajat.

Suomen Uutiset