Eduskunta äänesti tiistaina esityksestä, joka on parantavinaan ikääntyneen väestön hoivapalveluita. Perussuomalaisten kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen kritisoivat esitystä, sillä se ei ratkaise vanhustenhoidon ongelmia.

Hallituksen tuoma lakiesitys mahdollistaa hoitajamitoituksen kiertämisen, sillä ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ei ole pakko antaa hoivapaikkaa. Hyvinkin huonokuntoisia vanhuksia ohjataan kotihoivan piiriin.

– Kaikissa tapauksissa kotihoito ei ole riittävä hoivan muoto. Tällöin tarvitaan palveluasumista. Esityksen keskeinen ongelma on se, että sitova hoitajamitoitus koskee vain ympärivuorokautista palveluasumista, Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen kritisoivat.

Moni jää ilman ympärivuorokautista hoivaa

Perussuomalaiset esittivät pykälämuutosesityksissä ympärivuorokautisen palveluasumisen hoivapaikan saamista subjektiiviseksi oikeudeksi, hoivapaikan tarpeen käsittelyajan lyhentämistä kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen ja hoivapalvelussa asuvan ikääntyneen käteen jäävän ns. käyttövaran korottamista 164 eurosta 250 euroon sekä käyttövaran sitomista indeksiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemisissa apulaisoikeusasiamies nosti myös esiin vaaran siitä, että haavoittuvassa asemassa oleva asiakas ei saa tarpeensa mukaista palvelua ja joutuu maksamaan siitä enemmän kuin vastaavassa tilanteessa oleva asiakas, jolle palvelu järjestetään ympärivuorokautisena palvelu asumisena, koska muun tyyppistä yhteisöllistä asumista ei koske asiakasmaksulain mukainen vähimmäiskäyttövara.

– Tämä esitys mahdollistaa sen, että ympärivuorokautisen palveluasumisen piiriin eivät pääse henkilöt, jotka sitä tarvitsisivat, vaan heidät ohjataan muun tyyppiseen yhteisölliseen asumiseen. Esitimme, että käyttövaran laajentamista myös yhteisölliseen asumiseen sekä sen korottamista 250 euroon kuukaudessa ja sitomista indeksiin. Kun näin ei kuitenkaan tapahtunut, yhteisöllisen asumisen piiriin ohjatuilta voidaan laskuttaa kohtuuttomia summia vähemmistä palveluista. Kun henkilöstömitoitustakaan ei yhteisöllisessä asumisessa ole, resurssit voivat olla riittämättömät, perussuomalaiset painottavat.

Hoitohenkilökunta jatkossakin pulassa

Ikääntyneiden palveluiden ongelmat liittyvät merkittävältä osin väärään priorisointiin ja hoitajapulaan. Tämän lisäksi hallitus kikkailee vanhustenhoidon termistöä muuttamalla.

– Jos hallitus haluaa parantaa ikääntyneiden palveluita, uusien palvelumuotojen keksimisen ja säästöjen hakemisen sijasta hallituksen pitäisi osoittaa näihin palveluihin lisää rahoitusta. Keskeinen ongelma on se, että henkilökuntaa on liian vähän eikä varsinaisiin hoivatöihin ole riittävästi aikaa. Perussuomalaiset ovat lukuisia kertoja esittäneet konkreettisia toimenpiteitä ratkaisuksi hoitajapulaan muun muassa panostuksilla palkkaukseen ja työhyvinvointiin.

– Mutta mitä tekee hallitus? Tarjoaa mahdollisuuden kiertää itse asettamaansa hoitajamitoitustaan ennen kuin se edes on tullut voimaan täysimääräisenä, ja samaan aikaan ehdotukset hoitohenkilökunnan aseman parantamiseksi kaikuvat kuuroille korville, Juvonen, Juuso ja Reijonen moittivat.

Perussuomalaiset esittivät lausumien muodossa kotihoidon resurssien sekä pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen riittävän tason varmistamista, kotihoidon henkilöstömitoituksen selvittämistä, sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä, henkilöstön kielitaidon varmistamista sekä välillisen ja välittömän työn jakautumisen ja henkilöstön työkuorman seurantaa hoivapalveluissa työssäjaksamisen varmistamiseksi.

SUOMEN UUTISET