Kansanedustaja Minna Reijonen on jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen, jossa vaatii hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin riittävän pitkän siirtymäajan järjestämiseksi soten hyvinvointialueiden ruokahuoltoon niin hyvinvointialueet kuin kuntien toiminta huomioon ottaen.

Sosiaali- ja terveysuudistuksen aloitus käynnistyi hyvin nopealla aikataululla. Uudistus vaikuttaa hyvinvointialueilla merkittävästi muun muassa ruokahuoltoon. Monessa kunnassa sama keittiö on tuottanut ruokapalveluita niin sotepalveluihin kuin esimerkiksi kouluille.

– Nyt nämä kuitenkin uudistuksen myötä joudutaan erottamaan, koska sotepalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäviksi ja koulut jäävät kuntien vastuulle, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen.

Tilanne voi muodostua epäselväksi

Useissa kunnissa esimerkiksi Pohjois-Savossa on herättänyt ihmetystä se, ettei uudistuksessa ole huomioitu riittävää siirtymäaikaa. Monet kunnat ovat vasta rakentaneet toimivia yhteiskeittiöitä, jotka toimittavat ruokaa niin kouluille kuin esimerkiksi vanhustenhoitoon. Nyt nämä toimivat menetelmät pitää käytännössä hajottaa melko nopealla aikataululla.

Lähipalvelut keittiöissä voivat olla vaarassa muun muassa nopeasti alkavien kilpailutusten vuoksi. Hankintaosaamisella on iso merkitys siinä, voivatko pien- ja paikallistuottajat osallistua kilpailutuksiin.

– Asialla on merkitystä myös lähiruokaan liittyen. Samoin tilanne voi muodostua hyvin epäselväksi henkilökunnan ja kuntien osalta, sanoo Reijonen.

Kohtuutonta kiirettä ei saisi tulla

Reijosen mielestä on pikaisesti luotava lainsäädännön keinoin riittävän pitkä siirtymäaika, että hyvinvointialueille ei tulisi kohtuutonta kiirettä järjestää ruokahuoltoa ja purkaa toimivia järjestelmiä. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista riittävän pitkää siirtymäaikaa.

– Hallituksen tulee siis ryhtyä toimenpiteisiin järjestääkseen riittävän pitkän siirtymäajan soten hyvinvointialueiden ruokahuoltoon niin hyvinvointialueet kuin kuntien toiminta huomioiden, vaatii Reijonen.

Suomen Uutiset