Lääkekorvauksia ollaan uudistamassa ja haetaan säästöjä mm. lääkkeiden vaihtamisesta edullisemmiksi. Apteekkeihin kohdistuu myös muita säästösuunnitelmia, joita tehdään hoitajamitoituksen rahoittamiseksi.

– On tärkeää, että Suomessa on laaja apteekkiverkosto ja että apteekki on lähellä, sanoo kansanedustaja Minna Reijonen.

Verkostoa harvennetaan?

Matka apteekkiin ei saa olla liian pitkä. Uudistuksessa on keskusteluun noussut huoli siitä, että apteekkiverkosto tulee mahdollisesti harvenemaan.

– Aina kun tehdään tällaisia uudistuksia ja leikkauksia, on varmistettava, että jatkossakin myös haja-asutusalueilla asuvilla on mahdollisuus saavuttaa palvelut.

Palvelut pidettävä lähellä

Reijonen huomauttaa, että esimerkiksi autottomalla vanhuksella voi tulla todella haastavaksi hakea lääkkeensä toisesta kunnasta, jos säästöjen takia oman kunnan apteekki lakkautetaan.

– Haja-asutusalueilla ei yleensä ole toimivaa joukkoliikennettä, jos sitä on ollenkaan.

Reijonen teki asiasta kirjallisen kysymyksen, kuinka aiotaan turvata, että apteekkiverkoston laajuus säilyy muutoksissa ja myös haja-asutusalueilla on mahdollisuus saada jatkossakin apteekin palveluita läheltä.

SUOMEN UUTISET