Kansanedustaja Minna Reijonen Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta kantaa huolta niistä kansalaisista, joilla ei ole digitaitoja tai edes tietokonetta esimerkiksi terveys- ja viranomaisasioiden hoitamiseen.

– Digitalisaatio on helpottanut elämää, mutta kaikki eivät osaa hyödyntää sitä. Kaikilla ei ole edes tietokonetta kotona. Kansalaiset tarvitsisivat luotettavia ja ymmärrettäviä neuvoja tietotekniikan hyödyntämiseen, Minna Reijonen totesi.

Hän puhui aiheesta Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen istunnossa Ranskan Strasbourgissa perjantaina. Yleiskokouksen käsiteltävänä oli portugalilaisen kansanedustajan Edite Estrelan raportti digitaalisen kahtiajaon umpeen kuromiseksi.

Raportissa suositellaan, että eurooppalaiset valtiot edistäisivät kohtuuhintaisia ja digitaalisia palveluita, jotta ihmisillä olisi yhtäläinen ja tasapuolinen pääsy digimaailmaan.

Apteekkien osaaminen terveydenhuollon käyttöön

Reijonen kertoi yleiskokoukselle Suomessa juuri valmistuneesta hallitusohjelmasta, johon on kirjattu apteekkien rooli osana terveydenhuoltojärjestelmää ja niiden merkitys lääkehoidon onnistumiselle.

– Kuntien, kaupunkien ja sairaaloiden lisäksi apteekit voisivat neuvoa ja auttaa ihmisiä hoitamaan terveyteen liittyviä asioitaan digitaalisesti ja turvallisesti. Mutta miten varmistetaan, että kaikki apua ja neuvoja tarvitsevat saavat niitä? Tätä täytyy seurata nyt ja tulevaisuudessa, Reijonen päätti.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista. Yleiskokous on koolla 19.–23.6. Eduskunnasta kokoukseen osallistuivat Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) ja Minna Reijonen.

Suomen Uutiset