Kansanedustaja Minna Reijonen painottaa miksi on tärkeää, että asiakkaalla on käytössä olevien lääkkeiden tiedot. Reseptit ovat nykyisin sähköisenä digitaalisesti. Lääkkeiden käyttäjillä ei useinkaan ole paperista lääkityslistaa tai tulostettuna paperille omia lääkereseptejään. Tähän tulee kiinnittää huomiota.

Erityisesti poikkeustilanteissa on tärkeää, että tiedot ovat paperisenakin.

– Jos jostain syystä tietoliikenneyhteydet eivät toimi, on järkevää tärkeiden tietojen löytyä myös paperisena, Minna Reijonen painottaa.

Lääkityslistassa on kerrotuna käytettyjen lääkkeiden nimet ja niiden vahvuudet. Siitä on nähtävillä myös annostustiedot. Eli kuinka usein ja paljonko lääkettä käytetään.

– Lääkityslista on tärkeää pitää ajantasalla ja kirjata muutokset sinne. Lääkitys voi vaihtua ja annostus muuttua.

Poikkeustilanteessa tiedot oltava saatavilla

Jokaisen olisi hyvä huolehtia, että omat tiedot ovat löydettävissä helposti. Lääkitystiedot ja annosmuutokset eivät näy automaattisesti terveydenhuollon eri yksiköissä eri alueilla. Reijonen haluakin muistuttaa, että ajantasaisten lääkitystietojen löytyminen helposti on tärkeää.

– Varautuminen poikkeustilanteisiin on mielestäni osa huoltovarmuutta, jos tietoliikenneyhteydet eivät jostain syystä toimisikaan. Jokaisella reseptilääkkeitä käyttävällä henkilöllä kannattaa olla mukanaan paperinen tuloste lääkelistastaan tai käytössä olevien lääkkeiden reseptit tulostettuna. Lääkelista voidaan tulostaa mm. lääkärin tai hoitajan vastaanotolla.

– Lääkitystiedoistaan jokainen voi kirjoittaa myös itse oleelliset tiedot mukana kuljetettavakseen. Siinä tulee käydä ilmi lääkkeiden nimi tai vaikuttavan aine, vahvuus ja kuinka usein lääkettä otetaan, Reijonen opastaa.

SUOMEN UUTISET